Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика систем органів державної влади України

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Загальна характеристика систем органів державної влади
2. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні
3. Президент України – глава держави
4. Кабінет Міністрів України – Уряд України
5. Центральні органи виконавчої влади
6. Судова влада в Україні: загальна характеристика
Список використаної літератури.
 
1. Загальна характеристика системи органів державної влади
 
Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципом територіальності та спеціалізації.
 
2. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні
 
Верховна Рада України розглядає та вирішує питання державного і суспільного життя, що потребують врегулювання законами України, а також здійснює установчі, контрольні та інші функції, передбачені Конституцією України. Вона приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією.
До повноважень Верховної Ради України належать:
а) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції України;
б) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених ст. 73 Конституції України;
в) прийняття законів;
г) визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики;
ґ) призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією України;
д) заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
е) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту) ;
є) призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питань про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
ж) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України тощо.
Конституція України встановлює також, що виключно законами визначаються:
а) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина;
б) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства;
в) права корінних народів і національних меншин;
г) порядок застосування мов; ґ) правовий режим власності;
д) правові засади і гарантії підприємництва;
е) засади зовнішніх зносин;
є) засади регулювання демографічних і міграційних процесів тощо.
Конституція передбачає, що виключно законами України встановлюються;
а) Державний бюджет України та бюджетна система України;
б) система оподаткування, податки і збори;
в) засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків тощо.
Отже, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент- Верховна Рада України. Конституційний склад Верховної Ради України – 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Вони не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. їм гарантується депутатська недоторканність.
Верховна Рада України працює сесійно. Вона є повноважною за умови обрання не менш як 2/3 від її конституційного складу. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніш ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком депутат. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як 1/3 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради.
Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та може відкликати їх.
Голова Верховної Ради України веде засідання Верховної Ради України; організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів; підписує акти, прийняті Верховною Радою України; представляє Верховну Раду України у відносинах з іншими органами державної влади в Україні та органами влади інших держав; організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до ЇЇ повноважень, виконання контрольних функцій створює з числа народних депутатів України комітети Верховної
Фото Капча