Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуальне завдання з дисципліни "Менеджмент соціальної роботи" №МенСоц-000002

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
100 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Основні положення школи наукового управління
2. Ставлення Ф. Тейлора до спостереження та аналізу
3. Спостереження та аналіз в управлінні організацією на прикладі готельно-ресторанного бізнесу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Школа наукового управління - система поглядів на менеджмент, що спрямовані на дослідження проблем підвищення продуктивності праці робітників (безпосередніх виконавців) шляхом удоскона-лення операцій ручної праці. Засновниками школи були Ф. Тейлор («Принципи наукового управління», 1911р.), подружжя Гілбрет, Г. Форд, Г. Гант.

Здобутки школи наукового управління: обґрунтоване нормування праці, включаючи необхідність відпочинку та перерв (реалістичних завдань); доведення необхідності відбору робітників для виконання певних операцій, а також їх навчання; впровадження практики стимулювання кращих результатів робітників-виконавців; відокремлення управлінських функцій від фактичного виконання робіт. Наукове управління також виступало на захист відділення управлінських функцій обмірковування і планування від фактичного виконання роботи. Тейлор і його сучасники фактично визнавали, що робота з управління - це визначена спеціальність, і що організація в цілому виграє, якщо кожна група працівників зосередиться на тому, що вона робить краще за все. Цей підхід різко контрастував зі старою системою, при якій робочі самі планували свою роботу. Концепція наукового управління стала серйозним переломним етапом, завдяки якому, управління стало широко визнаватися як самостійна галузь наукових досліджень.

Із набуттям Україною не формального, а реального суверенітету першорядного значення набуває впровадження передових організаційно-управлінських технологій в таку важливу її соціально-економічну сферу господарства як готельно-ресторанний бізнес. Актуальність завдань щодо формування й впровадження новітніх організаційно-управлінських засад зростає з поглибленням процесів входження України до високо розвиненого соціально-економічного, культурного й правового поля Європи й світу, в цілому вже опанованого досконало організованими, нормативно врегульованими та взаємопов'язаними управлінськими системами.

Мета роботи - дослідити основні положення наукової школи управління.

Відповідно до мети роботи слід поставити наступні завдання:

1) охарактеризувати основні положення школи наукового управління;

2) з’ясувати ставлення Ф. Тейлора до аналізу і спостереження;

3) охарактеризувати, яким чином проводиться спостереження і аналіз в сфері готельно-ресторанного бізнесу на прикладі ресторану «Хміль».

Об’єкт дослідження - система управління персоналом і маркетингом ресторану.

Джерельною базою виконання роботи стали праці Гріфіна P., Яцури В. «Основи менеджменту», Крамаренко В.І. «Управління персоналом фірми», Кредісова А.І. «Історія вчень менеджменту», Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. «Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент», Хміль Ф.І. «Управління персоналом» та ряд інших.

 

Список використаних джерел: 
  1. Гріфін P., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олешневич. - Львів: Бак, 2001. - 624 с.
  2. Завадський Й. С. Менеджмент. Management. Вид. 2-е. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. - 542 с.
  3. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 272 с.
  4. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту: Підручник для вищих навч. закл. - К.: Знання України, 2001. - 300 с.
  5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. - 2-е вид., доп. і перероб. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2003. - 352 с.
  6. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с.
  7. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2005. - 608 с.
  8. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академвидав, 2006. - 488 с.
  9. Шегда А.В. Основы менеджмента. - К.: «Знание» - 1998. - 521 с.
  10. Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации. - СПб., 2001. - 352 с.
10755
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).