Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційні мережі. Електронна пошта

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Інформаційні мережі
2. Електронна пошта
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» однією з найважливіших особливостей нашого часу вважає «перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність упровадження ІКТ в усі сфери життєдіяльності».

Однією з головних умов успішності цього переходу є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві.

Тому характерною ознакою сучасної освіти, складовою єдиного освітнього простору систем освіти зарубіжних країн та невід’ємною частиною навчально-виховного процесу загальної середньої школи стали інформаційно-комунікаційні технології.

У сучасному цивілізованому суспільстві великі інформаційні потоки. Темпи росту технічних надбань людства з кожним роком підвищуються. У зв’язку з цим постає методологічне питання педагогіки: як доцільно організувати процес пізнання. Парадигма «пізнання = знання, вміння, навички + здатність людини своєчасно і творчо їх використовувати» не є єдиною науковою платформою гносеології. Сучасна людина повинна вміти вчитися все життя і робити це раціонально й творчо.

Дошкільні заклади, які мають фінансові можливості й бажання, активно використовують комп’ютерну техніку як для навчання і розвитку дітей, так і для освіти дорослих, роботи з батьками, ведення документації, діагностування рівня розвитку малят.

Наразі в науку прийшли нові методики навчання, зокрема такі, що пов’язані з використанням комп’ютеру в рамках інформаційних технологій.

 

Список використаних джерел: 
  1. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16 (21.08.09).
  2. Биков В. Інформаційні мережі відкритого навчального середовища / В. Биков, В. Олійник // Післядиплом. освіта в Україні . - 2008. - № 1. - С. 54-63.
  3. Білоус Л.Ф. Інформаційні мережі: Навч. посіб. / Л.Ф. Білоус ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.: Логос, 2005. - 140 с.
  4. Гриценко В. И. Фундаментальные проблемы е-обучения - К.: ВД «Академперіодика» НАН України, 2008. - 38 с.
  5. Довгопол И.И. Современные образовательные и педагогические технологии / И.И. Довгопол, Т.А. Ивкова. - Симферополь, 2006. - 336 с.
  6. Науменко О. М. Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Науменко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – №3(4).– Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em4/content/07no-maei.htm.
  7. Пилипчук А. Ю. Система освіти як об’єкт інформатизації: структура системи освіти. [Електронний ресурс] / Пилипчук А. Ю // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №4. – Режим доступу: http://www.-nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em8/emg.html
10985
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.