Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності працівників районних, міських методичних служб: інноваційний аспект

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Шидловська С. О.
 
Інформаційно-методичне забезпечення діяльності працівників районних,
міських методичних служб: інноваційний аспект
 
Управління інноваційним розвитком РМК має відбуватися з використанням адекватних засобів, насамперед управлінських інноваційних технологій: діагностичних, зокрема андрагогічної діагностики, інформаційних, економічних, управління персоналом тощо.
Незаперечним є твердження: хто володіє інформацією, той володіє ситуацією. Інформаційне забезпечення діяльності РМК – це основа в організації роботи його керівника.
Пропонуємо інформаційно-аналітичну систему (ІАС) діяльності Володимирецького РМК, що містить матеріали, необхідні для успішного управління установою. Цей продукт – наше бачення пошуку одного зі шляхів створення інформаційного середовища РМК (див. рис. 1).
Рис. 1
Його створення проходило у два етапи: на І етапі було здійснено моделювання та організацію побудови ІАС; ІІ етап – подальша модернізація системи з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, створення бази оперативної та підсумкової інформації, завдяки якій організовано форми звітності та проведення моніторингу методичної роботи.
В основі системи використано інтегрований пакет Microsoft Office, який поєднує у собі можливості текстового, графічного редакторів, електронних таблиць з теми «Управління базами даних». Компоненти цього пакету мають схожий інтерфейс, передбачають єдині правила роботи з програмами, зручний експорт-імпорт об’єктів.
Зміст інформаційно-аналітичної системи включає такі розділи:
Нормативно-правова база сучасної освіти України.
Нормативно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Аналіз педагогічних кадрів закладів освіти району.
Планування діяльності РМК.
Робота активу РМК.
Науково-методичне та процесуальне забезпечення діяльності керівника РМК, методистів.
Моніторингові дослідження у діяльності РМК.
Форми та зміст науково-методичної роботи.
Науково-методичний супровід функціонування освітніх округів.
Видавнича діяльність РМК.
Вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій.
Дослідно-експериментальна робота з педагогами.
Робота з обдарованими школярами.
За допомогою гіперпосилань зі сторінки «Зміст» можна відкрити будь-який розділ, не гортаючи усі сторінки системи, і так само повернутися назад (див. рис. 2) :
Рис. 2
Кожна сторінка системи становить структуру розділу, а змістове наповнення несуть прикріплені матеріали.
Так, розділ «Нормативно-правова база» містить нормативні документи, необхідні для організації ефективної роботи РМК: закони, положення, інструкції тощо; локальні документи: Статут установи, положення, посадові інструкції та ін. (див. рис. 3).
Рис. 3
У наступному розділі – «Нормативно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу» – розміщені державні стандарти, навчальні програми, в тому числі з профільного навчання (академічний, рівень стандарту та профільний рівень), інструктивно-методичні листи, методичні рекомендації Рівненського ОІППО, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (див. рис. 4).
Рис. 4
У розділі «Планування діяльності РМК» містяться концепція розвитку РМК, перспективний та річний плани роботи установи, структура методичної роботи з педагогами району, алгоритм реалізації науково-методичної проблемної теми та план роботи на кожному з етапів, план роботи науково-методичної ради РМК тощо.
Найбільше місця відведено розділу «Форми та зміст науково-методичної роботи», де розміщені матеріали планування методичної роботи з педагогами за напрямками (див. рис. 5). Одним із пріоритетних напрямів роботи РМК є підвищення управлінської майстерності керівників закладів освіти району:
Рис. 5
Сторінки системи, що містять матеріали планування методичної роботи кожного з методистів, демонструють різні форми роботи (як традиційні, так і нетрадиційні) з підвищення рівня педагогічної майстерності: управлінський університет, педагогічний клуб, опорні школи, методична естафета, педагогічний КВК, творча майстерня, методичні студії, педагогічні сесії, літня школа, портфоліо методиста та ін.
Сьогодні кожен методист районного методичного кабінету має власне електронне портфоліо, у якому зосереджені матеріали його роботи відповідно до посадових обов’язків (див. рис. 6, 7).
Рис. 6
Рис. 7
Дана система містить також матеріали методичної роботи в освітніх округах, вивчення та впровадження педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій, дослідно-експериментальної роботи з педагогами, участі у всеукраїнських та міжнародних виставках, проектах, роботи з обдарованими школярами тощо.
Інформаційні технології є потужним засобом методичної роботи. Вони приваблюють своєю наочністю, зручністю в опрацюванні інформації та безліччю можливостей для самостійної роботи. Тому їх використання є сьогодні головною умовою ефективності роботи методичних служб.
Фото Капча