Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні підходи до організації методичної роботи з учителями фізики

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Заяц Володимир Ананійович,
методист Березнівського районного методичного кабінету
 
Інноваційні підходи до організації методичної роботи з учителями фізики
 
Відомий педагог Василь Сухомлинський стверджував, що робота в школі може бути кайданами, якщо обмежитися печерним рівнем збирання лише фактів, а може стати крилами, коли спрямована на розвиток універсальних здібностей, вчить тому, як вдало просуватися в інформаційному просторі та у співпраці з іншими, інтегрувати отримані завдання й генерувати нові ідеї.
Пам’ятаючи про це, вчителі фізики району спрямовують навчання на те, щоб школа стала для учня місцем, де дитина отримує можливість осягнути світ навколо себе.
Школа для вчителя – це простір для педагогічного таланту та творчого зростання, самореалізації учня і вчителя, розвитку їхніх здібностей, випробування сил та отримання досвіду особистих досягнень у різних видах урочної і позаурочної діяльності.
Навчальний процес у закладах освіти району з фізики забезпечує 55 учителів, з них мають вищу кваліфікаційну категорію – 19, І категорію – 16,
ІІ категорію – 11, категорію «спеціаліст» – 9. Педагогічне звання «Вчитель методист» мають 6 чоловік, «Старший вчитель» – 5 чоловік.
Науково-методична робота вчителів фізики та астрономії у 2011-2012 навчальному році була спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу та вирішення науково-методичної проблемної теми: «Професійне зростання вчителів фізики та астрономії через формування інноваційного освітнього простору».
Над реалізацією теоретичного етапу вищезазначеної проблемної теми працювали усі методичні структурні підрозділи: методичне об’єднання вчителів, проблемний семінар, школа педагогічної майстерності вчителів фізики та астрономії.
Мета роботи на даному етапі – аналіз педагогічної літератури з означеної проблеми, забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження нових ідей, концепцій, рекомендацій. У 2011-2012 навчальному році проведено педагогічні серпневі та січневі зустрічі, «круглий стіл» на базі Прислуцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», семінар – практикум на базі Яринівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, конкурс-ярмарок педагогічної творчості.
Усі ми різні за віком, досвідом роботи, характером, темпераментом, але усіх нас єднає не тільки школа як спільне місце роботи, а й любов до предмета, який ми викладаємо, бажання давати дітям якісні знання і формувати в них власне бачення світу.
У кожного вчителя свої індивідуальні особливості, свій почерк, своя манера викладання предмета, власні напрацювання і досягнення. А тому, щоб прослідкувати чітку картину стану підготовки вчителя та його професійного зростання, ми проводимо діагностику стану педагогічної майстерності вчителів. Для цього активом методичного об’єднання була розроблена діагностична анкета, за даними якої складена діагностична карта педагогічної майстерності кожного вчителя фізики.
Діагностична функція в системі планування та організації науково-методичної роботи з педкадрами є важливою умовою ефективності методичної роботи. Вивчення ж реального якісного стану компетентності педкадрів, рівня професійних можливостей кожного вчителя, визначення шляхів адресної методичної допомоги можливі лише за умови систематичної реалізації цієї функції.
Головним результатом упровадження інноваційних підходів до організації діяльності методичної служби стало розуміння педагогами більшості навчальних закладів району значимості та необхідності включення в навчально-виховний процес інноваційних технологій як системної дослідницької роботи, яка передбачає тему, мету, технологію впровадження, презентацію, аналіз і, відповідно, вихід на новий рівень освітньої діяльності, націленої на формування життєво компетентного вихованця, здатного відкрито взаємодіяти зі світом, діалогічно спілкуватися, творчо мислити та самореалізовуватися.
Однією із форм поширення педагогічного досвіду та інновацій є районний конкурс-ярмарок педагогічної творчості «Педагогічний вернісаж». У конкурсі взяли участь педагоги Березнівської гімназії, Богушівської ЗОШ І-ІІІ ст., Голубненської ЗОШ І-ІІІ ст., Зірненської ЗОШ І-ІІІ ст., Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст., Михалинської ЗОШ І-ІІ ст, Яцьковицької ЗОШ І-ІІ ст..
І місце на районному конкурсі-ярмарку отримав Плахотнюк Сергій Васильович, учитель фізики Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст.
У його посібнику «Нетрадиційні уроки у шкільному курсі фізики» аналізується використання нетрадиційних, зокрема інтегрованих уроків під час вивчення фізики та астрономії.
Заслуговує на увагу творча робота Хурсяка Володимира Івановича, учителя фізики Михалинської ЗОШ І-ІІ ст., – «Розвиток творчого мислення учнів на уроках фізики». Даний матеріал допоможе активізувати творче мислення учнів на уроках фізики. Учитель пропонує власні прийоми для активізації пізнавальної діяльності учнів. Робота складається з двох розділів, у першому подано завдання для розвитку творчого мислення, а в другому – завдання для перевірки знань учнів із фізики у 7 класі.
ІІІ місце на районному конкурсі-ярмарку отримав учитель фізики Богушівської ЗОШ І-ІІІ ст. Осійчук Павло Мосійович. У науково-методичному посібнику «Сучасні ком’ютерні засоби та їх роль у навчальному процесі з фізики» зроблено короткий аналіз ком’ютерних технологій, що використовуються в сучасній школі під час навчально-виховного процесу, педагогічних програмних засобів, що використовуються на уроках фізики та астрономії.
Разкевич Дмитро Олексійович, Березнівська гімназія.
У посібнику «Використання ком’ютера на уроках фізики» подано теоретичний та практичний матеріал щодо використання комп’ютера на уроках фізики.
Житковський Володимир Петрович, Зірненська ЗОШ І-ІІІ ст.
У роботі «Шляхи удосконалення сучасного уроку фізики» розглянуто основні особливості сучасного уроку фізики у школі та розкрито деякі напрямки підвищення його ефективності. Охарактеризовано головні тенденції розвитку і удосконалення сучасного уроку фізики. Висвітлено основні принципи викладання фізики та проаналізовано вплив застосування різноманітних форм і методів проведення уроків на підвищення якості навчальних досягнень учнів.
Майструк Надія Григорівна, Голубненська ЗОШ І-ІІІ ст.
У посібнику «Шляхи підвищення ефективності розв’язування задач з фізики» розглядається питання методики розв’язування задач. Особлива увага приділяється якісним і експериментальним задачам.
Климчук Юрій Григорович, Яцьковицька ЗОШ І-ІІ ст.
У посібнику «Методи та прийоми розв’язування задач з фізики» розкрито основні проблеми, які зустрічаються у ході розв’язування задач, аналізуються шляхи та методи їх реалізації.
Тематика методичних структур учителів фізики та астрономії підпорядковувалась єдиній науково-методичній проблемі району «Підготовка учителя загальноосвітнього навчального закладу до професійної майстерності в умовах освіти для сталого розвитку».
Підвищенню загального фахового і методичного рівнів педагогів сприяє курсова перепідготовка.
З метою активізації творчої професійної діяльності, проводяться творчі звіти вчителів, що атестуються – «Я, атестуюсь».
У 2012-2013 н. р. вчителі фізики та астрономії продовжуватимуть працювати над проблемою «Професійне зростання вчителів фізики та астрономії через формування інноваційного освітнього простору».
Основні завдання:
продовжувати роботу над упровадженням Державних стандартів освіти, інноваційних технологій навчання і виховання, комп’ютеризації й інформатизації навчально-виховного процесу, реалізації концепції національного та громадянського виховання.
здійснювати пошукову діяльність, формувати життєві компетенції;
удосконалювати професійну компетентність учителя шляхом використання практичних напрацювань учителів-новаторів району, області, України;
поглибити загальнокультурну і психолого-педагогічну підготовку вчителя, удосконалювати зміст, форми і методи навчання та виховання учнівської молоді, забезпечити єдність органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та профільної підготовки учнів;
забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики; розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
впровадження в практику методичної роботи інноваційних методів (моделювання фрагментів занять, розв’язання педагогічних ситуацій, ділові ігри, дискусії тощо) ;
оптимальне поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: курсів, стажування, самоосвіти, орієнтуючись на поетапний розвиток педагогічної майстерності;
формування готовності до постійного професійного самовдосконалення, підготовка до атестації педагогічних працівників;
удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми, залучення учнів до науково-дослідницької роботи у Малій академії наук;
інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду.
Методична робота ґрунтується на досягненнях науки та передового досвіду, аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Фото Капча