Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні підходи до реалізації професійної компетенції учителів біології, природознавства та основ здоров’я (дискусійна зала)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Гусарук Надія Іванівна
 
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ, ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я (ДИСКУСІЙНА ЗАЛА)
 
Учитель приречений бути компетентним.
К. Юнг
 
Останнім часом в українській педагогіці робиться чимало спроб знайти найоптимальніший шлях для реалізації нових освітніх завдань. У зв’язку з цим неможливо залишити осторонь і діяльність вчителя як безпосереднього учасника освітнього процесу, а також організаційно-методичних умов його діяльності. У сучасній науковій практиці існує кілька підходів до визначення організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності вчителя, які відрізняються цілями, організацією, структурою, перебігом процесів та вимогами до кінцевого результату.
При створенні організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності педагогів школи важливо враховувати, що вчителі мають різний педагогічний досвід, на їх діяльність впливають різні мотиваційні фактори. Науковці пропонують кілька теоретичних методів (підходів) до визначення та створення організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності педагогів школи.
Прихильники біхевіористичного підходу визначають «відносно тривалу зміну в поведінці, що виникає внаслідок отриманих знань і навичок». Цей підхід використовує так звану «модель результату» – проходження послідовних стадій на шляху до цілі. Це посилює процес набуття знань, розвитку й приводить до досягнення успішних результатів.
 
Рис. 1
 
Означені методи організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності педагогів не можуть у повній мірі комплексно забезпечити умови переорієнтації освітнього мислення. Доцільний вплив на професійну компетентність має системний підхід.
Сутність системного підходу:
‒Визначення мети.
‒Наявність ієрархії.
‒Зв'язок із зовнішнім середовищем.
‒Розуміння кожним елементом своєї задачі.
Гомеостазіс – здатність системи зберігати себе, свої параметри в умовах змін середовища.
Наявність розподілу ролей на підставі домовленості.
Системний підхід передбачає вирішення наступних завдань:
‒Осмислення системи діяльності, яка прямує до заданого результату.
‒Відбір критеріїв для аналізу (вимірювання) отриманих результатів.
‒Визначення факторів, які можуть впливати на остаточнийрезультат.
‒Корекція створеної системи діяльності тощо.
У визначенні та забезпеченні організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності педагогів основну роль у кабінеті біології та основ здоров’я відіграють рада кабінету і творча група, завдяки яким впроваджуються всі концепції і методичні знахідки. На даний час нами розробляється і досліджується проблема “Особистісно орієнтованого підходу до організації підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів на основі використання інноваційних технологій і перспективного педагогічного досвіду».
Ідея інноваційного структурування кабінету набула своєї ефективності завдяки формаморганізації діяльності вчителя у міжкурсовий період. Це, зокрема, організація і проведення тематичних майстер-класів. Крім того, в освітній практиці почали активно використовуватися нові моделі навчально-виховного процесу, інтенсивно організовуються школи сприяння здоров’ю, школи природничо-профільних знань, екоклуби, творчі лабораторії. Суттєво покращилася видавнича робота. Вчителі, методисти, члени творчої групи кабінету є активними дописувачами різних фахових видань України. Матеріали власних досвідів презентовано на сторінках Всеукраїнського журналу «Біологія і хімія в школі».
Отже, організаційні умови розвитку професійної компетентності вчителів та їх науково-методичний супровід мають компетентнісно орієнтоване спрямування. Зупинимося на окремих організаційно-змістових формах методичної роботи кабінету.
 
Рис. 2
 
Обласна школа педагогічної майстерності вчителів-стажерів»Шлях до олімпу». Працює за окремим планом, диференційовано. Засідання проходять 4-5 разів у навчальному році. Школа реалізує цілі і завдання індивідуального та колективного наставництва; слугує активному використанню в освітній практиці нових моделей навчально-виховного процесу. Основне її завдання – методична допомога досвідченим учителям, конструювання та аналіз уроків із позиціїсучасних вимог, самомененджментвчителя-початківця; опрацювання перспективного педагогічного досвіду вчителів області і України.
- Майстер-класи «Новації – у практику роботи вчителів природничих предметів». Упродовж цього року проведено змістовні авторські майстер-класи: вчителя Рівненської гуманітарної гімназії Пашко Г. У. з теми: «Екологічне виховання учнів у навчально-виховному процесі з біології», професора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка Попеля П. П. з теми «Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні біології і хімії у загальноосвітній школі».
- Навчальні тренінгиз основ здоров’я. Їх проводять учителі-тренери Всеукраїнського рівня: Десятник О. І. (Іванівська ЗОШ І-ІІ ст. Дубенського району) та Ретунська Л. С. (ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 м. Рівне). На високому рівні були проведені заняття з проблем формування в учнів компетентнісних умінь і навичок здорового способу життя, толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та шляхів протидії ВІЛ (СНІДу) і шкідливим звичкам.
- Психолого-педагогічний семінар для методистів рай (міськ) методкабінетів та керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів біології та основ здоров’я з актуальних проблем забезпечення навчально-виховного процесу, самоосвітньої діяльності, інтеграції у сферу педагогічних інновацій. На семінарі обговорювався широкий спектр практично значимих тем: «Використання комп’ютерних технологій і мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі з біології та основ здоров’я», «Педагогічний супровід формування здорового способу життя у соціумі школи», «Методичне забезпечення профільного навчання у старшій школі», «Акмеологізація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі», «Теоретичні і методичні основи ускладнених тем загальної біології», «Педагогічний і психологічний моніторинг як основа ефективного проведення державної підсумкової атестації з біології. Методичні засади навчання і виховання учнів».
- Науково-практичні конференції. У цьому навчальному році кабінетом проведено конференції з тем: «Дидактичні основи вивчення екології та основ здоров’я в основній школі у рамках програми «Школа здоров’я», «Вклад українських вчених-біологів у розвиток науки і селекційної практики».
Упродовж останніх років набули популярності «круглі столи» та «педагогічнімости», метою яких є обмін досвідом з учителями-практиками та вченими м. Києва, Львова та Дніпропетровська; Житомирської, Івано-Франківської, Волинської областей; Росії, Білорусі, США, Англії. Зокрема, «круглий стіл» «Профілізація та дидактичне забезпечення навчально-виховного процесу з біології та екології у старшій школі», «Особливості адаптації молодих педагогів у процесі роботи в навчальному закладі», «Зовнішнє незалежне тестування: сутність, проблеми та перспективи»; «педагогічний міст» між слухачами курсів біології, екології, викладачами ВНЗ та лікарями обласного центру з проблеми профілактики епідеміологічних захворювань та ВІЛ (СНІДу).
- Партнерський екоклуб, до якого належать учні та вчителі-волонтери. Клуб проводить просвітницьку роботу з питань охорони природи рідного краю та формування критичного мислення і активної життєвої позиції серед населення області.
- Вернісажі, фестивалі, аукціони, конкурси відіграють важливу роль у популяризації перспективного педагогічного досвіду, відкривають можливості для ознайомлення з інноваціями.
Ефективним напрямом екологічного виховання учнівської молоді стали фестиваль педагогічних ідей; вернісаж-презентація досвіду роботи методичних об’єднань учителів природничих предметів, досвідом яких ми поділилися на сторінках фахової всеукраїнської преси.
Гострою проблемою соціуму є енергозберігаючі ресурси. У зв’язку з цим у області проведено конкурс уроків з питань енергозбереження, у якому взяли участь 120 учителів зі всіх районів і міст. Призерами стали 6 вчителів. Роботи конкурсантів були досить оригінальними, науково обґрунтованими і сміливими в судженнях.
-Ярмарки педагогічних ідей, конкурс «Вчитель року» у номінації»Біологія, екологія, основи здоров’я». Завдяки цим формам роботи у кабінеті створено»банк» педагогічної творчості з інноваційного освітнього пошуку, впроваджено у практику конкурентоіміджеві форми і методи. Зокрема, «Використання інтернету у навчально-виховному процесі», «Інформаційний сервіс вчителя природничих предметів. Актуальні проблеми теорії і практики навчально-виховного процесу».
Важливе значення у підвищенні інноваційного потенціалу методичної роботи з учителями має співпраця з такимигромадськими організаціями: Академією педагогічної майстерності, «Вчителі за демократію і партнерство» (м. Київ), «Європейський діалог», «Центром освітньої політики» (м. Львів), «Панацея» (Англія), «Всесвітня орнітологія» (Данія). У рамках роботи цих організацій успішно реалізовуються проекти: «Молодь – на роздоріжжі», «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні», «Рівний-рівному»; «Охорона рідкісних птахів» та ін. Крім того, проводяться тренінгові заняття, інформаційні ярмарки, зустрічі з представниками програм міжнародного освітнього обміну.
Для забезпечення динамічного розвитку методичної роботи, підвищення професійної підготовки вчителів біології та основ здоров’я кабінетом визначені такі пріоритетні напрямки роботи:
Активізація інноваційної роботи під час курсової підготовки вчителів біології та основ здоров’я.
Конкретизація методичних матеріалів і адаптація їх до професійної компетентності вчителів.
Науково-методична підтримка та методичний супровід навчально-виховного процесу з біології та основ здоров’я.
Проведення науково-дослідницької роботи з питань методичного забезпечення роботи вчителів біології та основ здоров’я.
Вивчення та адаптація перспективного педагогічного досвіду до вимог сучасного освітнього простору (спільно з Університетом менеджменту освіти, громадськими і державними організаціями).
 
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Акмеологія шкільної освіти: наук. -метод. посіб. / ред. Г. С. Сазоненко. – К. : Основи, 2010. – 560 с.
 2. Бровкіна Л. Професійне зростання педагогів / Л. Бровкіна // Завуч. – 2005. – №2. – С. 3-6.
 3. Блауберг И. В., Юдин Є. Г. Становление и сущность системного похода / И. В. Блауберг, Є. Г. Юдин. – М. : Наука, 1673. – 270 с.
 4. Ващенко Л. Зміст і структура інноваційного педагогічного процесу / Л. Ващенко // Директор школи. – 2005. – №2. – С. 4-5.
 5. Єрмола А. М., Василенко О. М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: науково-метод. посіб. / А. М. Єрмола, О. М. Василенко. – Х. : Курсор, 2006. – 312 с.
 6. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе / М. В. Кларин // Педагогика и психология. -Знание, 1989. – №6.
 7. Король Л. Педагогічна майстерність вчителя: традиції і інновації / Л. Король // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №4. – С. 56-64.
 8. Мисенко Є. М. Дидактичні принципи формування професійної компетентності вчителя / Є. М. Мисенко// Вісник Житомирського педагогічного університету. – 1999. – №3. – С. 37-41.
 9. Орлов В. Ф. Професійне становлення і виховання професійного педагога / В. Ф. Орлов // Наук. зап. Психолого-пед. науки. – 2002. – №4. – С. 21-25.
 10. Смирнов С. А. Педагогика: педагогические теории, системи, технологии /С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, Т. И. Бабаева [и др. ]; под. ред. С. А. Смирнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1999. – 544 с.
 11. Селевко Г. К. Современные образовательные технологи / Г. К. Селевко. – М., 1998. – 256 с.
 12. Шевчук К. Управління інноваційною діяльністю / К. Шевчук // Завуч. – 2007. -№1. – С. 10-12
 
Фото Капча