Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні підходи до використання комп’ютерних та інформаційних технологій при вивченні іноземних мов. Запровадження електронного вчительського портфоліо як ефективного інструменту фахового вдосконалення (методичний діалог)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Кукла Ольга Володимирівна,
методист кабінету іноземних мов, старший викладач кафедри методики і змісту соціогуманітарної освіти
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Інноваційні підходи до використання комп’ютерних та інформаційних технологій при вивченні іноземних мов. Запровадження електронного вчительського портфоліо як ефективного інструменту фахового вдосконалення (методичний діалог)
 
Сучасну модель навчання складно уявити без використання новітніх технологій навчання англійської мови – мультимедійних засобів та технологій навчання, які перетворюють навчання іноземній мові на живий творчий процес. У широкому сенсі «мультимедіа» означає спектр інформаційних технологій, що використовують різноманітні програмні та технічні засоби з метою найефективнішого впливу на користувача.
У загальноприйнятому визначенні «мультимедіа» – це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео.
Підґрунтям упровадження мультимедійних технологій до освітнього простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами навчального матеріалу стає можливим залучення школярів до процесу пізнання як суб’єктів навчальної діяльності. Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, яка надає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.
Використання комп'ютерних технологій у викладанні іноземної мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил а також – подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів.
Комп’ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Він значно розширив можливості подачі навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку, цифрової відеотехніки. На уроках з використанням комп’ютера значно зростає мотивація учня до навчання. Комп’ютер дозволяє позбутися однієї з головних причин негативного ставлення до навчання – відсутності успіху. Використання комп’ютерної техніки робить урок привабливим та сучасним.
Комп'ютери істотно розширюють можливості вчителів з індивідуалізації навчання, дозволяють максимально адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей учнів. Кожен учень одержує можливість працювати у своєму ритмі, тобто вибирати для себе оптимальний обсяг і швидкість засвоєння матеріалу. Сприятливі умови створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови. Учень може використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер може скільки завгодно повторювати одне й те саме завдання і кінцевому рахунку це призводить до такого корисного явища, як автоматизація того чи іншого навику.
Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки.
Застосування комп'ютерів на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. За комп'ютерного навчання засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, цей матеріал закріплюється міцніше.
Комп’ютер сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності, дозволяє учням побачити результат своїх дій. Комп'ютер забезпечує й всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу, що, як відомо, є невід'ємною частиною навчального процесу й виконує функцію зворотного зв'язку між учнем і вчителем. При використанні комп'ютера для контролю якості знань учнів досягається й більша об'єктивність оцінки. Крім того, комп'ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість учителю приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями.
Комп’ютери значно розширюють можливості вчителів, надають їм можливості для досягнення дидактичної мети застосовувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-який їхній набір, тобто спроектувати навчальне середовище. Орієнтовані на вчителя інструментальні засоби дозволяють оперативно поновлювати зміст навчальних і контролюючих програм відповідно до появи нових знань і технологій. Вчитель одержує додаткові можливості для підтримки і спрямовування розвитку особистості учня, творчого пошуку й організації їхньої спільної роботи. Також комп’ютер бере на себе дуже велику частину рутинної, тривалої для вчителя роботи, вивільняючи йому тим самим час для творчої роботи.
Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку. Їх можна представити наступним чином:
• використання інформаційних технологій – як у фронтальній, так і в груповій роботі;
• використання електронних підручників, енциклопедій, словників, довідників, комп’ютерних навчальних програм тощо;
• використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації) ;
• створення власних уроків (інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, web-сторінки).
Беззаперечними перевагами та особливістю технології мультимедіа є такі можливості, що активно використовуються у процесі навчання:
- збереження значного обсягу найрізноманітнішої інформації на одному носієві;
- збільшення на екрані зображення або його найцікавіших фрагментів, за умови збереження якості зображення;
- порівняння зображення й обробки його різноманітними програмними засобами з науково-дослідницькою або пізнавальною метою;
- виокремлення в супровідне зображення текстового чи іншого візуального матеріалу, за якими здійснюється швидке одержання довідкової або будь-якої іншої навчальної інформації;
- здійснення безперервного музичного чи будь-якого іншого аудіосупроводу, що відповідає статичному або динамічному візуальному рядові;
- використання відеофрагментів з фільмів, відеозаписів тощо, функції «стоп-кадру», покадрового перегляду відеозапису;
- включення до змісту баз даних, способів обробки образів, анімації;
- підключення до глобальної мережі Інтернет;
- роботи з різними додатками (текстовими, графічними та звуковими редакторами, картографічною інформацією) ;
- створення власних «галерей» (вибірок) з інформації, яка подається у продукті;
- «запам’ятовування пройденого шляху» і створення «закладок» на екранній «сторінці», що зацікавила;
- автоматичний перегляд усього змісту продукту («шоу») або створення анімованого й озвученого «путівника-гіда» по продукту;
- включення до складу продукту ігрових компонентів з інформаційними складовими;
- «вільна» навігація за інформацією і виходом у головне меню (укрупнений зміст), на повний зміст або зовсім із програми в будь-якій точці.
Сучасний стан розвитку навчання англійській мові пропонує вчителю для використання у навчально-виховному процесі величезний арсенал методичних та дидактичних матеріалів. Це, у першу чергу, стосується автентичних навчально-методичних комплексів видавництва Великої Британії: OxfordUniversityPress, PearsonLongman, CambridgeUniversityPress, Expresspublishing. На використанні матеріалів цих підручників базуються програми навчання англійської мови, що націлюють учнів на навчання через комунікацію, більш природну ситуацію, а вчителів – на особистісно-орієнтований підхід до кожного учня. Ці підручники містять не лише аудіоматеріли для прослуховування, а й мультимедійні додатки (Multi-Rom), які пропонують учням велику кількість інтерактивних вправ для відпрацювання мовних (лексика, граматика) та мовленнєвих (аудіювання, читання, письмо, усне мовлення) навичок, які можуть використовуватись як на уроці, так і для самостійної роботи учнів вдома. Мультимедійні диски спираються на використання наочності, яка за допомогою комп’ютера є значно ефективнішою, використовують нові можливості презентації навчального матеріалу. Специфічними особливостями їх є використання комплексу засобів представлення інформації: тексту, графіки, звуку, відео; індивідуалізація навчання; адаптивність; моделювання завдань та контроль виконання. Вони забезпечують введення навчального матеріалу, моделювання ситуацій спілкування, організацію ігрових завдань, контроль і оцінку знань, дозволяючи використати всі види наочності.
Окрім підручників, використання інформаційних технологій передбачає застосування різноманітних комп’ютерних програм та курсів навчального призначення. Деякі навчальні курси пропонують вивчення іноземних мов із самого початку, інші – удосконалення набутого раніше рівня володіння іноземною мовою.
Слід зазначити, що головним завданням цілеспрямованого використання навчальних комп’ютерних програм є створення комп’ютерного навчального мовного середовища, завдяки чому забезпечується повне занурення учнів у середовище англійської мови, що сприяє розширенню і поглибленню комунікативної та соціокультурної компетенції учнів.
Існуючі комп'ютерні навчальні програми можна розділити на три основні групи:
1) програми, присвячені вивченню тих або інших розділів системи мови (головне завдання таких програм – введення й активізація мовних форм і структур) ;
2) програми, спрямовані на навчання видам мовної діяльності;
3) контролюючі програми, що забезпечують контроль за рівнем сформованості мовних і мовленнєвих навичок.
Серед комп'ютерних курсів і програм з англійської мови найпоширенішими є: «10000 Words», «TripleplayplusinEnglish», «Englishonholidays», «EnglishGold», «Hello, America!», «Englishforcommunication», «Професор Хіггінс. Англійська без акценту», «Англійська. Базовий курс», «Англійська. Шлях до досконалості», «EnglishCourse», «EnglishPlatinum», «OxfordPlatinum», «In&AroundLondon», «BridgetoEnglish», «FocusonGrammar» тощо. Практично до будь-якої теми можна підібрати матеріал однієї з вищезгаданих програм та застосувати його на уроці як допоміжний засіб навчання.
Наприклад, програма «10000 Words» призначена для швидкого розширення словникового запасу учня та засвоєння ним лексики англійської мови; навчальна програма «Професор Хіггінс. Англійська без акценту» може надати велику допомогу в проведенні фонетичних зарядок; «Англійська. Базовий курс» містить близько 60 досить змістовних і цікавих текстів на різні теми з історії, культури й побуту Великобританії й США; програма «Focuson Grammar» призначена для вдосконалення граматичних навичок; програма «In&AroundLondon» містить цікавий матеріал, тексти й ілюстрації, а також тестові завдання з країнознавства.
Комп’ютерні програми допомагають учням усвідомити певні правила, сприяють формуванню навичок говоріння, читання, аудіювання, письма. Велика кількість завдань у цих курсах побудована на матеріалах різного рівня складності, що дозволяє реалізувати індивідуальний підхід у процесі навчання англійської мови.
Мультимедійні методичні програми можуть бути використані як засіб підвищення ефективності уроку, оскільки завдяки використанню у них одночасної дії аудіо- і візуальної інформації, вони мають більший емоційний заряд та здатні збільшити продуктивність діяльності учнів.
Слід зазначити цілий ряд характеристик, властивих тільки комп’ютерним навчальним матеріалам:
інтерактивність (здатність вести діалог з користувачем, тобто реагувати на запити, що вводяться користувачем, чи команди) ;
наявність комплексу засобів для надання інформації: тексту, графіки, звуку, мультиплікації, відео, що дає змогу розв’язувати такі педагогічні завдання, як орієнтування на різні види сприйняття учня, варіювання режимів подання інформації, відображення явищ у динаміці;
включення до програми завдань і способів діяльності, виконання яких є неможливим без використання комп’ютера;
адаптивність (наявність засобів індивідуалізації навчання) ;
нелінійність подання інформації;
індивідуальність дизайну (можливість вдаватись до індивідуального авторського початку).
Використання комп’ютерних навчальних програм має такі переваги:
скорочується час вироблення необхідних технічних навичок в учнів;
збільшується кількість тренувальних завдань;
природним способом досягається оптимізація темпу роботи учнів;
легко забезпечується диференціація навчання за рівнями;
учень стає суб’єктом навчання, оскільки програма потребує від нього активного керування;
з’являється можливість за допомогою комп’ютерної анімації створювати ігрову пізнавальну ситуацію;
діалог з програмою набуває характеру навчальної гри, у більшості учнів підвищується мотивація навчальної діяльності.
Комп'ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної та мовленнєвої діяльності й сполучити їх у різних комбінаціях.
 
КОРИСНІ РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
 
http://www.study.ru  – курси, вправи, ігри, форум.
http://www.bbc.co.uk/languages  – «BBC – Languages» – навчальний розділ на сайті BBC – онлайн-матеріали для вивчення іноземних мов (німецької, англійської, французької, валійської та ін.) : кліпи, вправи, опис навчальних програм, тематичні аудіофайли тощо.
http://www.better-engiish.com  – «EnglishInternationalLyon» – сервер вправ – колекція безкоштовних вправ, корисних висловів, текстів, граматичних таблиць тощо для тих, хто вивчає англійську мову.
http://www.free-english.com  – «FreeEnglishlessons» – онлайн-практика з англійської мови: тести, вправи, ігри та ін.
http://www.efl.ru – онлайн-тести, статті, поради для тих, хто вивчає англійську мову; форум.
http://www.lang.ru  – Ресурси. – Курси. – Екзамени. – Уроки. – Тести. – Сленг; – Підручники – Програми. – Літературна лексика. – Літературна англійська.
http://www.falsefriends.ru/jfftinks.htm – «друзі» перекладача (омоніми, пароніми, анологоніми).
http://www.free-english.com/russian/index.asp – ігри, ресурси англійської, новини.
http://www.abc-english-grammar.com/online_uroki.html  – навчальні уроки: граматика, тести, вправи, словник
http://www.macmillanenglish.com  – онлайн-матеріали для вивчення англійської для викладачів та учнів.
http://altnet.ru/-mcsmail/index.htm  – тести з англійської.
http://esl.about.com/od/englishlistening/a/ttwister_peter.htm  – скоромовки на відпрацювання вимови та техніки мовлення.
http://www.multikulti.ru  – сайт містить велику кількість підручників, аудіо- та відсоматеріали, тексти на англійській мові.
Фото Капча