Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні підходи у лікуванні мовленнєвих порушень

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Новітні технології корекції мовленнєвих порушень: ароматерапія, дельфінотерапія
  2. Використання комп’ютерних технологій у корекції мовленнєвих порушень
  3. Нетрадиційні технології роботи з дітьми при мовленнєвих порушеннях
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Дефекти мовлення малюків, які тішили батьків, з часом стають серйозною перешкодою в спілкуванні, гальмують розвиток, врешті-решт, перешкоджають навчанню в школі. Тому при наявності недоліків мовлення в дітей надзвичайно важливо, щоб батьки вчасно звернулися до логопеда.

Головним завданням є розвиток мови, вміння логічно висловлюватись, переконливо викладати свої думки. Це можливо тільки тоді, коли логопед творчо підходить до своєї праці, використовує новітні технології у роботі. Усі науковці, педагоги добре розуміють, що сьогодні основою оновлення кожного ДНЗ є інноваційна педагогічна діяльність, а отже цільові, змістовні та процесуальні характеристики інноваційної освітньої системи моделюються на основі пріоритетних, гуманістично зорієнтованих педагогічних ідей і технологій та повинні бути спрямовані на актуалізацію освітніх потреб особистості. За сферою застосування інновації поділяються на управлінські, дидактичні, виховні тощо.

Розвиток мови дітей з із загальним недорозвиненням мовлення у ряді випадків іде на фоні порушення діяльності центральної нервової системи. У цьому випадку ефективна логопедична допомога може бути здійснена тільки за умови комплексного медико-психолого-педагогічного впливу, при розкритті структури мовної недостатності і диференційованому підході до її визначення. У дітей, які мають недостатність у сформованості таких психічних процесів, як пам'ять, викликає утруднення робити усвідомлені спостереження під фонематичними, морфологічними і синтаксичними ознаками слів і пропозицій, використовуваних у корекційних вправах. Важливий комплексний підхід.

Саме тут на допомогу приходять новітні та нетрадиційні методи роботи з порушеннями мовлення, кі включають у себе ароматерапію, кінезитерапію, дельфінотерапію, комп’ютерні технології та ряд інших підходів і методів.

 

Список використаних джерел: 
  1. Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія). – 1-видання. – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 288 с.
  2. Логопедія. Підручник. За ред. М.К. Шеремет. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.
  3. Логопсихологія: навч. посіб. / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак ; за ред. М.К. Шеремет. – К.: Знання , 2010. – 293 с.
  4. Овчиннікова Т.С., Федорович Л.О. Музика, ритм і співи в логопедичній роботі. Методичний посібник для логопедів, учителів, вихователів і музикальних керівників загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів / За наук. ред. Л.О. Федорович – Кременчук: Християнська Зоря, 2009. – 88 с.
  5. Федорович Л.О., Пищалка Я.О. Конспекти логоритмічних занять із дітьми дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2009. – 288 с.
  6. Шеремет М.К. Сучасні комп’ютерні технології в логопедичній роботі / Шеремет М.К., Загурська Г. // Збірник наукових статей НПУ ім. М.П.Драгоманова. Випуск 1. – 2001. - С. 183-192.
  7. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії) : Навчальний посібник. - К., 2009., - 244 с.
6569
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).