Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні технології у соціальній роботі

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття інноваційних соціальних технологій та системи їх аналізу
 2. Аналіз інновацій у сфері соціальної роботи
 3. Шляхи і методи оцінювання інновацій у соціальній роботі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Активізація інноваційних процесів є найбільш дієвим механізмом соціально-економічних перетворень у виробництві та соціальній сфері. Науково-технічний розвиток виробництва у поєднанні з соціально-економічними реформами – це єдино можливий шлях, що приведе до сталого зростання економічного потенціалу України.

Оптимізація системи інноваційних чинників розвитку системи соціальної роботи неможлива без використання досконалих методів визначення інноваційного потенціалу і оцінки ефективності соціальних послуг. Існуюча система господарських показників не стимулює якісне соціальне обслуговування та зменшення видатків. Діюча методика планування не сприяє розвитку спеціалізованої, висококваліфікованої та наукомісткої соціальної допомоги. В умовах дефіциту бюджетних коштів необхідно шукати нові джерела і форми фінансування інноваційних проектів соціальних закладів. Розв’язання цих задач дозволить прискорити проведення економічних реформ і вступ України до кола розвинутих держав світового співтовариства.

З прийняттям закону «Про соціальні послуги» в 2004 році у соціальну сферу України було впроваджено багато істотних інновацій, основними і найбільш радикальними є інновації, які сто¬суються надання соціальних послуг. Дійсно, в Україні почала будуватись інноваційна для нашої держави сис¬тема соціальних послуг, впроваджені нові підходи до забезпечення населення соціальною допомогою, розпоча¬лась співпраця держави та не державних надавачів соціальних послуг. Однак, це лише старт і шлях інновацій¬ного розвитку соціальних послуг є досить не простим для держави, на ньому постійно зустрічаються труднощі, пов'язані з недосконалістю законодавства, браком фінансування, не відпрацьованістю механізмів реформування соціальної сфери. Отже, питання соціальних інновацій, потребують детального розгляду.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про інноваційну діяльність» вiд 04.07.2002  № 40-IV.
 2. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізація: Моногафія. – К.: КНЕУ, 2003.
 3. Кравченко С.І. Основні напрямки удосконалення державної політики підтримки інноваційної діяльності // Маркетинг в Україні. - 2000. - №4 (6).
 4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи. Теорія і практика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К. : Каравела, 2007.
 5. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір (моногр.) / За ред. Е.М. Лібанової. - К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. 
 6. Палехова П. В., Терентьева Т. А., Лялина Е. Г. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. «Социальная работа» / П.В. Палехова (ред.). - М. : ИНФРА-М, 2008.
 7. Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи / Т.В. Семигіна, Т.С. Міщенко, Т.Г. Кіча та ін. - К.: Зірка, 2007.
 8. Халамендик В.Б. Інфраструктура соціальної роботи: теоретико-методологічний аналіз. Монографія. – Запоріжжя: Дике поле, 2006. 
 9. Хобта В.М., Кравченко С.І. Формування методичної бази економічної оцінки інновацій // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Сер.: економічні науки. – 2001. – № 2 (10). – С. 119-125.
3076
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).