Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні технології в методиці варіативних та інваріантних розділів програми (фрагмент майстер-класу)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Жалобна Валентина Миколаївна,
методист кабінету технологій, старший викладач кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Інноваційні технології в методиці варіативних та інваріантних розділів програми (фрагмент майстер-класу)
 
Мотивація до роботи – 
частина мотивації до життя.
Ееро Воутілайнен
 
Ми живемо у суспільстві змін, а тому кожна людина змушена вчитися упродовж усього життя. Вперше в історії людства покоління ідей і речей змінюється в часі швидше за покоління людей, тому й відбувається переорієнтація трудового навчання від предметно-операційної до проектно- технологічної системи, в основі якої – розвиток знань та умінь, унікальності кожної дитини, наполегливості, творчості, спрямованості на кінцевий результат.
Ядром педагогічної технології, що дозволяє реалізувати новий зміст, є на сьогоднішній день метод проектів, який забезпечує формування основних компетенцій учня. Основні базові принципи компетентності, за концепцією ЮНЕСКО, – навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити. Усе це може здійснювати тільки педагог з високою професійною компетентністю, розвинутими творчими здібностями, високим рівнем ерудованості, здібностями до безперервної освіти.
Учитель повинен пам’ятати, що головним є не предмет, який він викладає, а особистість, яку він формує. Формування суб’єктивного досвіду має відбуватися за допомогою засвоєння змісту освіти, представленого в різних сферах соціального досвіду:
предметних знань (результат: «Я знаю…») ;
загально-предметних («Я вмію…») ;
творчих (« Я створю…») ;
в емоційно-ціннісній сфері («Я прагну…»).
У процесі роботи вчителя чи учня однією з умов зростання професійної компетентності педагога є мотивація, якій має приділятися пильна увага. Тому перший крок вивчення будь-якого модуля має установчо-мотиваційний етап, на якому відбувається зацікавлення дітей, усвідомлення важливості тієї чи іншої теми. На даному етапі відбувається висловлювання думок, виникнення ідей в учнів, здійснюється перехід від теорії до практики. Мотивація має бути чітко пов’язана з темою уроку і за своїм змістом відповідати на два основних запитання: що будемо робити на уроці і для чого? Конкретизація мети уроку дає можливість учням і вчителеві бачити послідовність, логіку набутих знань, кінцевий і проміжні результати навчально-трудової діяльності. Головне завдання учителя – уміння створити сенситивне (сприятливе) середовище, щоб учень мав бажання думати, творити, аналізувати.
Навчальна програма трудового навчання побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів. Як показує практика, на даний час учителю трудового навчання найкраще використовувати творчі завдання, на відміну від традиційних, розрахованих на репродуктивність, які вимагають від учнів не простого відтворення, а творчості, оскільки містять у собі елементи невідомого, цікавого і мають, як правило, кілька (іноді безліч) креативних підходів. Тому, для прикладу, рекомендую при вивченні теми «Аплікація» із звичайної стандартної, перейти на більш цікаву – «Декупаж».
Декупаж (фр. Decouper – вирізати) – декоративнатехнікапо тканині, посуді, меблях тощо, що полягає в скурпульозному вирізанні зображеньз різних матеріалів (дерева, шкіри, тканин, паперу), які потім наклеюються або прикріпляються іншим способом на різні поверхні для декорування.
Сьогодні, в умовах ринкових відносин, трудове навчання загальноосвітньої школи потрібно розглядати з двох сторін: по-перше, як засіб всебічного розвитку у вихованні учнів; а по-друге, як основу для подальшої професійної підготовки.
Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджаючи його. Отже, компетентність школяра може розвивати тільки професійно-компетентний учитель, який володіє методичною, теоретичною, технологічною, творчою, трансформаційною компетентностями.
Фото Капча