Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні умови професійного вдосконалення вчителя трудового навчання (методичний діалог)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мельник З. В.
 
Інноваційні умови професійного вдосконалення вчителя
трудового навчання (методичний діалог)
 
Науково-методичною проблемою РОІППО є формування готовності педагогів до інноваційної педагогічної діяльності засобами післядипломної освіти. Відповідно до названої проблеми вибудовується і робота кабінету технологій з проблеми забезпечення рівня практичного спрямування системи підвищення професійної майстерності вчителів трудового навчання та креслення шляхом модернізації методичної роботи.
Сучасна школа потребує створення навчально-виховного простору, спрямованого на виховання конкурентоспроможної особистості, яка зуміє використати свої знання в реальному житті, спроектувати свій життєвий шлях.
На зміну традиційній системі трудового навчання прийшли особистісно зорієнтовані, інноваційні методи, зокрема й метод проектів, що змістив акценти в навчальній діяльності школярів. Використовуючи проектування як метод пізнання вчителі створюють учням передумови для переосмислення ролі знань у соціальній практиці. Рефлексивна оцінка запланованих і реалізованих результатів допомагають школярам усвідомити, що знання – це не самоціль, а необхідні засоби, які забезпечують здатність людини грамотно вибудовувати свої розумові і життєві стратегії, приймати рішення, адаптуватися в соціумі і самореалізуватись як особистість.
Формування компетентностей учнів у проектній діяльності, тобто їх здатність мобілізувати знання в реальній життєвій ситуації, – найактуальніша проблема вчителів трудового навчання.
Компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою й вимогами життя, між реальним рівнем компетентності педагогів та постійно зростаючими вимогами суспільства щодо вирішення проблеми модернізації освіти, між вимогами до системи підвищення професійної компетентності вчителів та недосконалістю її науково-методичного забезпечення. Тому пріоритетною проблемою в роботі методичних служб учителів трудового навчання буде: формування готовності вчителів трудового навчання до впровадження компетентнісного, зорієнтованого підходу в трудовому навчанні. Сучасний учитель трудового навчання повинен поєднувати в собі професійну компетентність і педагогічну майстерність із досконалим володінням методичною культурою, включаючи культуру проектної діяльності як способу поєднання процесу і результату.
Однією з умов підвищення інноваційної культури вчителів трудового навчання є удосконалення методичної роботи.
Пропонуємо вашій увазі методичний діалог з теми «Інноваційні умови професійного вдосконалення вчителя трудового навчання».
Учасники діалогу: методисти рай (міськ) методкабінетів, учасники роботи відділення «Технології» червневої студії.
Можливі запитання:
1. Назвіть напрями методичної роботи, які ви обираєте, плануючи роботу РМО з учителями трудового навчання?
- Методична та теоретична підготовка: знання законів розвитку природи і суспільства, нормативних документів МОНМС України.
- Вивчення нових навчальних програм, підручників, методичних посібників, оволодіння технікою і методикою засобів навчання, окремих інноваційних технологій.
- Проведення наукових досліджень, розробка і впровадження у практику роботи навчальних закладівінноваційних педагогічних технологій.
- Психологічна підготовка.
- Загальнотехнічна підготовка: знання нових інформаційних технологій.
- Загальнокультурна підготовка: обізнаність з питань етики та загальної культури поведінки.
2. Чи можемо ми забезпечити означені напрями методичної роботи без інноваційних технологій? (Упровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій потребує необхідності оптимізації методичної роботи)
3. Яку проблему ми з вами розв’язуємо, працюючи з учителями трудового навчання в міжкурсовий період? (Створити умови для максимального розкриття творчого потенціалу кожного вчителя трудового навчання, допомогти побудувати індивідуальну траєкторію розвитку, розробити персонал-технологію, використовуючи власний творчий потенціал).
4. Яку назву педагогічного проекту ви можете запропонувати для вирішення такої проблеми? («Педагогічна майстерня», «Від ідеї до втілення»).
5. Пропоную, використовуючи напрацьовані раніше знання з проектної методики, скласти алгоритм розвитку індивідуальної траєкторії вчителя трудового навчання.
Алгоритм розвитку індивідуальної траєкторії вчителя трудового навчання.
- Вибір ідеї, вивчення її джерела, ознайомлення з публікаціями щодо сутності проблеми.
- Аналіз опрацьованого та осмислення власного досвіду; самооцінка знань з проблеми, порядок діяльності.
- Формування педагогічних цілей застосування проектної технології під час вивчення трудового навчання.
- Дидактичнні завдання реалізації програм з технологій, трудового навчання.
- Розробка і створення методики системи уроків з трудового навчання.
- Планування навчальної проектної діяльності на основі диференційованого та особистісно орієнтованого підходу до учнів.
- Прогнозування результатів: розвитку, особистісних якостей учнів, накопичення знань, формування умінь.
- Аналіз, корекція створеної проектної технології.
6. Чи потрібно при плануванні роботи з учителями враховувати особистісний фактор? (Так, потрібно врахувати: стаж роботи, категорію, професійну майстерність, педагогічні здібності й інтереси вчителя трудового навчання.)
Які основні умови ефективного навчання вчителів ви можете назвати? (Мотивація до підвищення професійної майстерності. Створення ситуації успіху. Використання в роботі різних форм і методів, які б забезпечували реалізацію сучасної проектної технології і методику викладання трудового навчання).
Отже, на сучасному етапі розвитку освіти головними завданнями методиста є: правильно оцінити можливості кожного вчителя, новизну і перспективу його напрацювань; створити сприятливі умови для впровадження нових здобутків, враховуючи інноваційні умови професійного вдосконалення педагога.
Фото Капча