Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні здобутки освітян Рівненщини

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вєтров Іван Васильович, 
начальник управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації, 
заслужений учитель України
 
Інноваційні здобутки освітян Рівненщини
 
Освіта в сьогоднішньому світі має фундаментальне значення і виконує складну місію. Складність у тому, що вихідним пунктом має бути окреслене бачення освіти завтрашнього дня і навіть майбутнього. Орієнтація на майбутнє вимагає чіткої відповіді на запитання: яка освіта потрібна? якої якості? для якого суспільства? Це зумовлює створення якісно орієнтованого освітнього середовища, яке ґрунтується на відповідності освіти висунутим до неї вимогам, як-от: цілі, стандарти, очікування споживачів. Ключовими характеристиками освітнього середовища, спрямованого на формування всебічно розвиненої особистості, її саморозвиток і самовизначення, є якість діяльності керівника і вчителя, якість діяльності учня, якість змісту та методик. Нова стратегія вимагає нових педагогічних моделей, нової педагогічної культури, нового педагогічного змісту. «Науковців і освітян єднає розуміння необхідності спрямовувати свої зусилля на поглиблення наукових досліджень, інтеграцію науки і освіти, формування інтелектуально орієнтованої економіки… Розвиток науки, впровадження новітніх технологій – основа економічного зростання держави, запорука її майбутнього», – зазначає міністр освіти і науки Табачник Д. В.
На Рівненщині зроблено суттєві кроки щодо модернізації освітньої галузі, переходу на новий зміст навчання, його варіативність, відповідність вимогам сучасного суспільства. Забезпечується системний підхід до оцінки якості регіональної освіти та всіх її складових; удосконалюється регіональна система моніторингу якості освіти; підвищується значимість внутрішнього моніторингу для забезпечення рівного доступу до якісної освіти та освітніх послуг, що надаються школою; здійснюються заходи щодо повноцінного фізичного та духовного здоров’я дітей, формування моральних та національно-духовних цінностей; формується система управління якістю освіти, система неперервної освіти педагогічних працівників.
В області є гарний досвід організації моніторингу якості освіти, однак в умовах постійних змін потрібна регіональна Програма моніторингу якості освіти, в основу якої буде покладено багатовимірне комплексне вивчення якості освіти на Рівненщині.
Управління освіти і науки та Рівненський ОІППО впродовж останніх років працюють над створенням єдиного соціального інформаційно-освітнього простору, який забезпечуватиме всебічний розвиток кожного учня, можливість професійного росту кожному педагогу. Забезпечуватиме цей проект веб-портал «Освіта Рівненщини». В області розроблена та реалізується інноваційна модель професійного розвитку педагогічних кадрів системи загальної середньої освіти, модель безперервної освіти впродовж усього життя. Працівники відділів освіти та методичних служб здійснюють низку діагностичних досліджень, які дозволяють отримати загальну інформацію про освітян, науково-методичне забезпечення й організаційно-педагогічні умови їхньої професійної діяльності, соціально-економічні умови функціонування системи освіти області, району (міста), загальноосвітнього закладу.
Акцент у діяльності освітян зроблено на регіональні наукові дослідження, здійснення апробації різноманітних нововведень, активне запровадження системи очно-дистанційного навчання, залучення педагогічних працівників до участі в інноваційних проектах, державно-громадське управління, на особливостях мережевої співпраці з районними (міськими) методичними установами з орієнтацією не тільки на традиційні предметно-методичні послуги, а й на нові види послуг у сфері освіти, серед яких – інформаційні, моніторингові і особливо дистанційний консалтинговий сервіс за всіма напрямами діяльності.
 
У Рівненській області здійснюються наукові дослідження з різних проблем педагогічної інноватики, що робить вагомий внесок у модернізацію змісту освітньої діяльності. Проводиться дослідно-експериментальна робота на всеукраїнському рівні за десятьма напрямами, на обласному – за тридцятьма, участь у якій бере понад 170 навчальних закладів та освітніх установ.
Запорукою оптимального структурування процесу інноваційних змін в освіті області є система освітніх округів, яка, в свою чергу, формує мережу навчальних закладів, враховуючи потреби економіки і соціальної сфери регіону, нахили і здібності учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення. Запровадження профільності навчання дає можливість для формування на до профільному рівні соціальних, комунікативних, інформаційних, технічних, технологічних компетентностей учнів, а на профільному рівні здійснюється їх подальший розвиток. Досвід діяльності освітніх округів презентувався на всеукраїнському та міжрегіональному рівнях у рамках проведення Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти, всеукраїнських нарадах-семінарах, міжрегіональних творчих зустрічей. У той же час мережева взаємодія потребує подальших зусиль як на управлінському, так і методичному рівнях.
Із метою організаційного та науково-методичного забезпечення інклюзивного та інтегрованого навчання розроблено заходи щодо науково-методичного супроводу їх у загальноосвітніх навчальних закладах. У перспективі – розробка та апробація механізмів діяльності мультипредметних команд для забезпечення якісного навчання дітей з особливими потребами; подальше здійснення системного моніторингу навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання з метою розробки індивідуальних навчальних планів та методик, адаптованих до можливостей дитини; проведення консультативно-роз’яснювальної роботи серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників щодо доцільності використання нових технологій, методик, інтерактивних форм навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Рівненщина має певний досвід участі у Міжнародних освітніх проектах, виставках, конкурсах, фондах, де акумулювався творчий пошук педагогів області.
Фото Капча