Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтенсивне використання свиноматок та підвищення їх багатоплідності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
 
«Інтенсивне використання свиноматок та підвищення їх багатоплідності»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. Організаційно-економічна характеристика навчальної ферми (базового господарства)
1.1. Земельні угіддя та їх використання
1.2. Спеціалізація сільськогосподарського підприємства
1.3. Кормова база сільськогосподарського підприємства
1.4. Аналіз виробничих та економічних показників розвитку рослинництва і тваринництва
2. Фактори, які визначають інтенсивність використання маток для відтворення
3. Особливості статевого розвитку маток і їх використання для
відтвореня
4. Періодичність змін в організмі незапліднених маток
5. Визначення охоти у свиноматок та строки їх осіменіння
6. Техніка осіменіння свиней
7. Причини неплідності і малоплідності свиноматок
8. Синхронізація охоти й овуляція у молодих і дорослих свиноматок
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Відродження галузі свинарства є не тільки продовольчою необхідністю в забезпеченні потреб людей в м'ясних продуктах, а і економічно вигідною та ефективною галуззю, яка в сучасних умовах розглядається як стабільне джерело поповнення обігових коштів підприємств, забезпечення продовольчої безпеки держави та розширення експортного потенціалу України. Подальший розвиток галузі свинарства без інноваційно-інвестиційного забезпечення неможливий, що і обумовило актуальність теми.
Підвищення обсягів та якості харчових продуктів – актуальне завдання сучасності на основі цілеспрямованого зростання продуктивності сільськогосподарських тварин. Важливою умовою інтенсифікації виробництва м'яса у нашій країні і за кордоном вважають успішний розвиток свинарства як найбільш скороспілої та прибуткової галузі тваринництва. Зміцнення власної кормової бази, створення добре від-селекціоновані за продуктивними якостями маточні стада, ефективний відбір і раціональне використання високопродуктивних кнурів-плідників, забезпечення тварин різних виробничих груп оптимальними умовами годівлі та утримання, підвищення професійного рівня фахівців, а також операторів усіх виробничих ділянок – основні складові для досягнення поставленої мети. Серед зазначеного особливу увагу необхідно звертати на якість використовуваних кнурів, оскільки за їх допомогою можна ефективніше й масштабніше впливати на якісне удосконалення тварин племінних і товарних стад. Але не від усіх плідників одержують нащадків з однаковими показниками продуктивності.
Чисельні дослідження селекціонерів свідчать, що при оцінці кнурів за генотипом лише 20-25% виявляються є поліпшувачами, приблизно стільки ж плідників припадає на погіршувачів, а решта – до 50%, займають нейтральне положення.
Використовуючи метод штучного осіменіння свиноматок від одного кнура можна одержати за рік до 10 тисяч поросят.
Втім досі ще недостатньо вивчено питання впливу інтенсивності росту кнурів на продуктивні якості запліднених ними свиноматок та одержаного від них приплоду.
Нині згідно з інформаційною статистикою, виробництво свинини в держпідприємствах становить приблизно 10%, у колективних реформованих господарствах – 24, індивідуальному секторі – 65 і фермерських господарствах близько 1%. Слід також додати, що у населення, незважаючи на великий відсоток, загальна кількість виробництва свинини порівняно з 2005 р. майже не збільшилась. До того ж можливості підсобних господарств на даний час значно втрачені, бо позбавлені значної підтримки з боку зруйнованого в більшості регіонів громадського сектору. Ці виробники потребують сприяння суспільства в плані прийнятних форм придбання поросят; потрібних кормових добавок і комбікормів або допомоги у виробництві на місці повноцінних кормосумішей з наявного зернофуражу; зооветеринарного обслуговування, особливо реалізації та переробки виробленої свинини. Цьому значною мірою сприяє створення на відповідній законодавчій основі регіональних асоціацій сервісного обслуговування індивідуального виробника. І все ж, вважаємо, утримання 1-3 гол. свиней у кожному подвір'ї внаслідок соціальних, санітарно-ветеринарних та екологічних причин слід вважати тимчасовим змушеним виходом, а не генеральною лінією майбутнього цивілізованого суспільства, яке ми маємо намір побудувати.
 
1. Організаційно-економічна характеристика навчальної ферми (базового господарства)
 
Адреса господарства: Україна, Київська область,
Бородянський район, с. мт. Немішаєве.
Земельні угіддя господарства розташовані в двох населених пунктах с. Микуличі та Немішаєве.
Загальна земельна площа становить 1119 га. Віддаленість господарства від районного центру смт. Бородянка 15 км, від м. Києва – 55 км, а від найближчої залізничної станції смт. Немішаєве – 3 км.
Організаційно-правова форма – навчальний заклад.
ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» бере свій початок від Немішаївського радгоспу-технікуму, який був організований в 1969 році шляхом об'єднання Немішаївського сільськогосподарського технікуму з колгоспом «Україна».
В 1997 році радгосп-технікум було реорганізовано в аграрний технікум, який в жовтні 1999 року реорганізований в Немішаївський державний аграрний коледж.
В коледжі створено відділ практичного навчання і виробничої діяльності.
Основним напрямом діяльності відділу є: створення необхідних умов для проведення навчальної, технологічної і виробничої практики студентів за профілем обраної спеціальності, відповідно до навчальних планів і програм на основі зразкового ведення сільського господарства.
В розпорядженні коледжу – 775 га посівної площі, з яких 42, 6% займають зернові культури і 54, 8% – кормові культури, що є передумовою розвитку тваринництва.
Галузь тваринництва нараховує 302 голів великої рогатої худоби, з яких 130 голів корів, 3 голови коней, 57 сімей бджіл.
Клімат району, де знаходить господарство – помірно-континентальний. Зима – м'яка, літо – нежарке. Середньорічна температура повітря +6, 8°С з коливанням по місцях: в січні -5, 9°С, а в липні +19, 1 °С.
В цілому місцевість характеризується деякими перевищеннями кількості атмосферних
Фото Капча