Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтерактивні форми навчання дорослих: технології проведення

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Марчук Т. Ф.
 
Інтерактивні форми навчання дорослих: технології проведення
 
Найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності вчителів, що пов'язує в єдине ціле всю систему роботи освітніх закладів, є методична робота. Роль методичної роботи значно зростає в сучасних умовах у зв'язку з необхідністю раціонально та оперативно використовувати нові методики, прийоми і форми навчання та виховання.
Методична робота вчителів фізики та астрономії -це постійний педагогічний пошук, теорія і практика, творчість і нелегка праця. Це – і проблеми, і ідеї щодо їх рішень.
Правильно побудована або організована методична робота дає можливість для самореалізації. І не просто у вигляді рекомендацій, а деяких елементів, за допомогою яких кожен учитель зможе побудувати свою систему викладання
Методичну роботу вчителів даного напрямку слід розглядати як систему практичних заходів, спрямованих на підвищення компетентності і професіоналізму.
Учителі фізики міста працюють над проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом упровадження новітніх технологій навчання».
Фізичну освіту в нашому місті забезпечує методичне об’єднань, керівником якого є Л. О. Фетісенко, вчитель фізики Кузнецовської гімназії. Кажуть можна стати вчителем, а можна ним народитися. Лідія Олександрівна народилася Учителем фізики. Знання основ свого предмета, вміння створити умови для розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів є родзинкою цього Вчителя. Для Лідії Олександрівни робота над оновленням змісту освіти – питання важливе, адже до уроку треба знайти щось особливе, те, що зацікавить учнів. Наукові відкриття сьогодні відбуваються щосекунди, отже слід розібратися в цьому потоці. Найголовніше – зрозуміти, де фізика стикається з життям; навчити учнів бачити уповсякденних явищах закони фізичного існування на Землі. Звичайно, важко пояснити падіння зірок сухими формулюваннями, майже неможливо тепло сонячних променів перетворити на формули, але саме завдяки такій прекрасній науці як фізика, її законам це все можна довести.
Знайти в дитині щось добре, світле, щире, яскраве, навчити її думати, мислити, творити – життєве та педагогічне кредо наших учителів фізики. Розуміючи ці завдання, педагоги прагнуть розвивати усі ці якості в учнів. Але творчого учня може створити лише творчий учитель. Ми розуміємо, що втраченим треба вважати той день, коли педагог не відкрив для себе чогось нового.
Усі вчителі фізики досвідчені, мають достатній педагогічний стаж та методичну підготовку, прагнуть до самовдосконалення.
Міське методичне об’єднання вчителів фізики та астрономії: за своїм складом невелике: 13 педагогів, із яких 9 – учителі вищої кваліфікаційної категорії, 3 – першої та 1 – другої.
Педагогічні звання «старший вчитель» присвоєно 3 вчителям, учитель-методист – також 3. Наставником цих учителів був заслужений учитель України, Соросівський учитель В. Ф. Чайка.
Перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні в різних аспектах соціального життя, вимагають розробки нових підходів до подальшого розвитку системи освіти і, зокрема, нових технологій, що забезпечують високий рівень фізичної підготовки школярів. Нові технології навчання, виховання та розвитку учнів мають забезпечувати не лише їх достатній рівень теоретичної і практичної підготовки, а й розвиток особистісних якостей, створювати умови для досягнення кожним учнем заданого рівня знань, навичок і вмінь. У навчально-виховному процесі з фізики використовуються такі освітні інновації та методики:
Освітня технологія моніторингу якості навчання в системі “учитель-учень”.
Система розвивального навчання.
Інтерактивні технології, які забезпечують ефективність навчально-виховного процесу.
Моделювання як засіб розвитку пізнавальної активності школярів.
Застосування структурно-логічних схем.
Технологія особистісно орієнтованого навчання.
Використання комп’ютерних технологій.
Організація профільного навчання в старшій школі.
Інтерактивні технології навчання.
Організаційно-методичними інноваціями є:
‒діяльність педмайстерень, авторських семінарів;
‒виставки педагогічних ідей;
‒створення авторських програм;
‒створення і видання навчальних та методичних збірників, посібників;
‒психологічний супровід освіти;
‒інновації в атестації;
‒апробація навчальної літератури;
‒участь у проведенні ЗНО.
Які ж функції методичної служби? Для того, щоб на належному рівні спланувати методичну роботу з учителями, надати їм необхідну допомогу у професійному розвитку проводимо діагностування рівня професійної компетентності педагогічних працівників, яке в структурі методичної роботи виконує дві взаємопов’язані функції: вивчення й оцінювання стану (рівня) профкомпетентності та навчальну. У зв’язку з цим можна визначити мету та завдання методичної служби, що, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня навчальних досягнень учнів.
Основні форми роботи, які використовуються методичною службою:
‒застосування в навчально-виховній роботі нових технологій та методик;
‒практичний показ інноваційних методів педагогічної діяльності на уроках та в позакласній роботі;
‒проведення конференцій, участь уних;
‒організація виставок перспективного педагогічного досвіду;
‒проведення інструктивно-методичних нарад, семінарів;
‒проведення творчих звітів;
‒надання консультативної допомоги;
‒співбесіди з молодими вчителями;
‒моніторингові дослідження.
 
Науково-методичний супровід професійного зростання
педагогічних кадрів
Професійне зростання педагога включає: науково-дослідницьку роботу; індивідуальну та колективну творчу діяльність; поширення власного досвіду; професійні успіхи; планову самоосвітню діяльність, яка, у свою чергу, не обходиться без вивчення наукової, методичної та навчальної літератури; вивчення досвіду своїх колег; участі у колективних і групових формах роботи; теоретичної розробки і презентації особистих матеріалів через комп’ютерні програми.
До критеріїв оцінювання рівня сформованості компетенцій педагога належать:
• методичні знання;
• наукові знання;
• теоретичні знання (педагогічні, психологічні, професійні) ;
• технологічні знання (знання і використання педагогічних технологій, конструювання уроків, здатність акумулювати і використовувати позитивний досвід діяльності колег, прогнозування результатів, корекція, рефлексія власної діяльності тощо) ;
• моральна культура педагога, етика, естетична, загальна, духовна, методична, фахова, дослідно-творча компетентність, культура праці та професійна етика, загальнопрофесійні уміння і навички (гностичні, конструктивні, комунікативні, організаційні тощо).
Які ж форми роботи ми використовуємо найчастіше? Методичні об’єднання (засідання), семінари-практикуми, науково-практичні конференції, творчі звіти вчителів, які атестуються, майстер-класи, тижні педагогічної творчості, педагогічні мости та ін.
Так, у 2006 році нами був проведений «педагогічний міст» з учителями фізики Костопільського району та міста Кузнецовська.
Відділення12. Математика.
Координатор секції: Пекарська Лариса Володимирівна, завідувач кабінету математики, старший викладач кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Організація роботи з підвищення науково-методичного рівня вчителів математики у процесі реалізації сучасних підходів в освіті.
Фото Капча