Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтерактивні форми та методи роботи з учителями початкових класів (фрагмент майстер-класу)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Ляхович Л. Х.
 
Інтерактивні форми та методи роботи з учителями початкових класів
(фрагмент майстер-класу)
 
Людина, яка пережила хоч раз почуття піднесення, польоту,
прагне пережити його знову і знову
І. С. Кон
 
Майстер-клас
Тема. Інтерактивні форми та методи роботи з учителями початкових класів у системі методичної роботи.
Мета: вдосконалення освітньої та практичної підготовки методистів з початкового навчання, забезпечення їх практичного оволодіння вміннями і навичками організації методичної роботи з учителями початкових класів у системі науково-методичної роботи шляхом практичного запозичення педагогічного досвіду; сприяння розвитку педагогічної творчості методистів, надання допомоги у подоланні труднощів, що виникають в організації та використанні інноваційних форм підвищення власного професійного рівня.
Форма проведення: презентація, творча дискусія, моделювання, відеопоказ.
 
План проведення
1. Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи з учителями початкових класів.
Сучасна школа в умовах переходу на Європейську модель освіти потребує вчителя нового типу – такого, що творчо думає, володіє сучасними методами і технологіями навчання, засобами психолого-педагогічної діагностики, умінням прогнозувати кінцевий результат. Адже якість освіти – це показник розвитку суспільства, національної культури, національної самосвідомості.
На сучасному етапі у педагогічній літературі розглядаються нетрадиційні форми науково-методичної роботи, які відповідають завданням підвищення професійної майстерності за умов реформування загальноосвітніх шкіл. Під такими формами Н. І. Стяглик розуміє відомі в номенклатурі організаційні форми, котрі набувають особливої актуальності через появу якісно нових соціальних завдань, а також ті форми, що потребують нестандартної організації даної роботи для забезпечення оптимального результату при розв'язанні окреслених завдань.
Умовно нетрадиційні форми науково-методичної роботи поділяються на дві групи. До першої належать так звані «пульсуючі» форми, які здавна відомі в педагогіці, але через різні соціальні та інші умови відзначаються нерегулярністю практичного застосування. До цієї групи форм належать кафедри, дослідно-експериментальні лабораторії, авторські школи, мікрогрупи, ініціативні групи, лекції-консультації. Друга група нетрадиційних форм науково-методичної роботи – нестандартні форми, які раніше не застосовувались і відрізняються оригінальністю їх організації. Ці форми виникли нещодавно під впливом засобів масової інформації та в результаті впровадження нових педагогічних ідей. До них належать: «мозковий штурм», методичний ринг, методичний фестиваль, педагогічний КВК, педагогічні ігри, аукціон педагогічних ідей, «круглий стіл», телеміст, гра «Що? Де? Коли?», педагогічна вітальня, конкурс педагогічної майстерності, ярмарок-виставка педагогічних ідей, тижні молодого вчителя, фокус-група, клуб професійного спілкування, майстер-клас, школа психолого-педагогічної грамотності, творча вітальня, творчий майданчик, дидактична майстерня, педагогічний лекторій, дискусійний клуб, стажувальний майданчик, консультативний пункт, консалтингова служба, інформаційно-методична нарада, опорна школа, курсова підготовка, клуб професійної майстерності.
При всій різноманітності поглядів щодо форм науково-методичної роботи вважаю, що розв'язати багатопланові завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна лише шляхом налагодження органічного зв'язку між усіма групами форм науково-методичної роботи та отримання права на вільний вибір тих, що відзначаються гнучкістю і враховують потреби педагогів.
Тому головними завданнями організації методичної роботи з учителями-класоводами є: розвиток творчого потенціалу вчителя, створення в навчальних закладах умов для проведення експериментальної, дослідницької роботи та самоосвітньої діяльності педагогів. Цьому сприяє впровадження саме інноваційних форм підвищення професійного рівня учителів. Враховуючи індивідуальні запити педагогів, оновлено зміст традиційних форм підвищення професійного вдосконалення вчителів – методичного об’єднання, школи педагогічного досвіду, семінару, – збагативши їх такими методами педагогічної діяльності, що сприяють самореалізації, самоствердженню, самовдосконаленню педагогів. Як свідчить власний педагогічний досвід, активна участь вчителів початкових класів у таких формах, як творча група, школа педагогічної майстерності, педагогічний клуб, психолого-педагогічний практикум, акмеологічний практикум, методичний ярмарок, методичний фестиваль, педагогічні посиденьки тощо орієнтує класоводів на пошук нових шляхів і засобів розв’язання проблем інтелектуального, морального, духовного, фізичного здоров’я дитини, постійне оновлення навчальних програм і методик навчання, засобів впливу на навчально-виховний процес. У рамках методичного об’єднання як структурного підрозділу внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом використовую нетрадиційні форми роботи: творчий портрет, звіт на робочому місці, захист моделі конспекту уроку у вигляді ділової гри, педагогічний ринг між досвідченими та молодими вчителями з актуальних питань навчально-виховного процесу, аукціон методичних ідей, розв’язування нестандартних педагогічних ситуацій, виставки дидактичного матеріалу. Цікавим, із методичної точки зору, є традиційний фестиваль педагогічної творчості, де апробуються такі форми методичної роботи: бенефіс із теми «Проекти на уроках читання»; презентація авторської програми «Екологічне виховання молодших школярів»; інтерв’ю з теми «Урок, якого я чекаю»; діалогічна пара (публічний діалог у межах категорії «акваріум»; педагогічна гра «Основи економічних знань у 3 класі»; атака думок «Робота з дитячою книгою в 1 класі»; практичне заняття з метою ознайомлення із вправами, що розвивають критичне мислення; майстер-клас, презентація, захист ідей. До всіх форм методичної роботи залучені практичні психологи шкіл. Усе це дає можливість обмінюватися досвідом, поширювати кращі педагогічні досягнення, що, безумовно, сприяє розвитку творчості вчителя, підвищує його професійну майстерність.
Як результат цієї роботи, у початковій школі району активно впроваджуються такі інноваційні технології навчання: система розвивального навчання Давидова-Ельконіна, за якою працюють три класи у двох школах; програму всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» апробують учителі у п’яти навчальних закладах; серед класоводів, хто використовує в своїй діяльності проектну технологію, слід відзначити вчителів Володимирецького районного колегіуму, Довговільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Володимирецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1; вчителі Володимирецького районного колегіуму використовують технологію укрупнення дидактичних одиниць та досвід роботи відомої вчительки Лисенкової С. М., технологіюколективних способів навчання та гуманно-особистісного навчання Шалви Амонашвілі; технологію розвитку критичного мислення впроваджують у Великотелковицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів; науково-педагогічний проект «Росток» знайшов своє втілення у навчально-виховному процесі Володимирецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. Троє вчителів початкових класів беруть участь у науково-дослідній та експериментальній роботі різних рівнів, є членами обласних творчих груп. Помітно зріс кваліфікаційний рівень учителів початкових класів та збільшилася кількість учителів, що мають педагогічні звання.
2. Перегляд відеофільму «І ще раз про оцінку, і ще раз про гуманну педагогіку» (засідання клубу творчих учителів початкових класів «Пошук» у формі судового засідання).
3. Творча дискусія після перегляду відеофільму.
Перелік питань для дискусії:
1. Як ви ставитеся до посмішки педагога, в чому вбачаєте її значення?
2. Іноді учителі запитують: а якщо не хочеться посміхатися, немає настрою, все ж посміхатися? Буде хороше життя – будемо посміхатися.
3. Гуманна педагогіка не готує молоде покоління до активного дорослого життя. То чи варто впроваджувати ідеї гуманної педагогіки?
4. «Ніколи не забороняти дітям, навіть шкідливого», – стверджував Амонашвілі. Ваше ставлення до цієї тези.
5. Учитель – носій світла, який входить у духовний світ дитини за допомогою ефективних прийомів гуманної педагогіки. Назвіть їх.
6. Строгість, крики, покарання, червоне чорнило кануть у небуття… Ви вірите у це?
4. Презентація посібника «Сходинками творчого зростання» (із досвіду використання активних форм роботи з учителями початкових класів).
5. Створення інноваційної моделі організації науково-методичної роботи з учителями початкових класів в умовах освітніх округів:
Модуль 1. Становлення педагогічного працівника (молоді педагоги – спеціалісти) :
- наставництво і стажування;
- школа молодого вчителя початкових класів (за трьома рівнями);
- конкурс «Шукаємо молоді педагогічні таланти»;
- творчі звіти «Мої педагогічні знахідки».
Модуль 2. Творче зростання педагогічного працівника (спеціалісти першої та другої категорій) :
- методичне об’єднання керівників шкільних форм методичної роботи;
- проблемні семінари;
- семінари-практикуми;
- інструктивно-методичні наради;
- творчі групи (динамічні, тимчасові);
- методичні сесії.
Модуль 3. Професійна майстерність педагогічного працівника (спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії) :
- школа педагогічного досвіду;
- школа методичної майстерності;
- майстер-клас;
- опорний заклад;
- творча спілка;
- клуби, вітальні.
6. Резюме. Вироблення методичних рекомендацій та порад щодо використання інтерактивних форм роботи з учителями початкових класів.
Фото Капча