Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтерактивні форми вдосконалення педагогічної майстерності педагогів-виховників

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Гавриш Ніна Павлівна
 
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ-ВИХОВНИКІВ
 
Інноваційні ідеї торують собі
шлях, долаючи ще не зжиті
прояви директивного підходу
до виховного процесу
І. Д. Бех
 
При кабінеті виховної роботи РОІППО діє тренінговий центр «Рівний-рівному» у Рівному».
У структурі центру:
‒курси «Інтерактивні методики виховання в системі роботи класних керівників за програмою «Рівний-рівному»;
‒спецкурс «Просвітницька робота «рівний-рівному» серед учнівської молоді щодо здорового способу життя» (на всіх курсах педагогів-виховників) ;
‒методичні сесії педагогів-виховників;
‒семінари з підготовки педагогів-тренерів, підлітків-інструкторів програми МОН України ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» (за час діяльності центру було підготовлено 564 педагоги-тренери та 158 підлітків-інструкторів) ;
‒семінари-тренінги для методистів з виховної роботи, методистів, відповідальних за бібфонди шкільних підручників відділів освіти області, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, шкільних бібліотекарів;
‒науково-практичні конференції;
‒зльоти підлітків-інструкторів;
‒видавництво методичної літератури, зокрема, посібники: «Порадник підлітка-інструктора», «Презентаційний тренінг».
З 2004 року в РОІППО кабінет виховної роботи практикує проведення щорічних методичних сесій для різних категорій педагогів-виховників.
Методична сесія -інноваційна, комплексна форма методичної роботи з педагогами-виховниками у міжатестаційний період.
У методичній сесії беруть участь: методисти з виховної роботи відділів освіти; методисти, відповідальні за бібфонди шкільних підручників; голови районних методичних об’єднань заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів; педагоги-тренери Програми МОН України, ПРООН «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» з метою підвищення рівня професійної майстерності та компетентності педагогів-виховників, адаптації новітніх досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду до їх практичної діяльності.
Мета та завдання МС:
‒підвищення рівня теоретико-практичного рівня професійної майстерності педагогів-виховників;
‒адаптація найсучасніших досягнень психолого-педагогічної науки у практику роботи педагогів-виховників;
‒популяризація новітніх підходів до організації методичної роботи з педагогами-виховниками;
‒презентація інноваційних зразків досвіду методичної роботи з педагогами-виховниками;
‒презентація інноваційних моделей виховних систем шкіл як результату ефективного функціонування системи методичної роботи з педагогами-виховниками;
‒підвищення ефективності і результативності виховного простору району, міста, області.
Організація підготовки та проведення методичної сесії ґрунтується на наступних принципах:
‒науковості;
‒інноваційності;
‒системності;
‒доступності;
‒раціонального поєднання ефективних форм методичної роботи;
‒раціонального поєднання новітніх досягнень педагогічної і методичної науки у професійному зростанні педагогів-виховників;
‒методичної зрілості педагогів-виховників.
«Майже всі знають, – зазначав Костянтин Ушинський, – що виховання вимагає терпіння; дехто думає, що для цього потрібні природжена здібність і вміння, тобто навички. Але дуже мало хто переконався, що крім терпіння, природжених здібностей і навичок, потрібні ще й спеціальні знання…»
На методичній сесії розглядаються актуальні і важливі проблеми організації виховної діяльності в навчальних закладах:
‒новітнє програмне цільове забезпечення;
‒системне методичне забезпечення реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки;
‒інноваційні підходи до методичної роботи з педагогами-виховниками у міжкурсовий період;
‒проблеми теорії і практики виховання, шляхи їх реалізації;
‒ефективність і результативність функціонування моделей виховних систем міських та сільських шкіл.
Очікувані результати проведення методичної сесії:
‒зростання рівня професійної майстерності та конкурентоспроможності методистів з виховної роботи та інших категорій педагогів-виховників;
‒упорядкування системи психолого-педагогічних і методичних знань з проблеми сесії;
‒підвищення ефективності виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів області.
Методичні сесії проводяться з використанням сучасних технологій навчання, побудованих на інтерактивних методах, які розвивають творчі і дослідницькі навички педагога: тренінги, майстер-класи, презентації педагогічного досвіду, круглі столи, засідання творчих лабораторій, семінари, семінари-пракикуми, конференції, заняття за методикою освіти «рівний-рівному» та відповідно до тематики сесій, а саме:
‒виховання особистості школяра в загальноосвітніх навчальних закладах області;
‒формування професійної компетентності педагогів-виховників у системі методичної роботи;
‒інноваційні виховні системи загальноосвітніх навчальних закладів району: досвід, здобутки, перспективи розвитку;
‒оптимізація виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;
‒створення та функціонування інноваційного виховного середовища сільського загальноосвітнього навчального закладу: здобутки, досвід і проблеми;
‒система роботи методиста з виховної роботи щодо реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки;
‒особливості організації виховної діяльності у сільському навчальному закладі: досвід і проблеми.
Результатом роботи методичної сесії є вироблення стратегії створення виховного простору району (міста) на наступний навчальний рік, адже сесії проводяться у травні місяці.
Вагомим надбанням методичної сесії є те, що наприкінці сесії всі учасники складають творчий залік.
Крім того:
‒презентуються досвіди роботи з обговорюваної проблеми сесії досвідченим педагогам-виховникам;
‒методистами з виховної роботи відділу освіти розробляється методичне забезпечення з обговорюваної проблеми методичної сесії;
‒готуються статті до періодичних видань;
‒здійснюється моніторинг теоретичних і методичних знань учасників методичної сесії.
Матеріали методичної сесії узагальнюються в методичних посібниках.
Завершується методична сесія виїзним семінаром методистів із виховної роботи, на якому підводяться підсумки її роботи.
Виїзні заняття методичних сесій почали проводити з 2006 року:
2006 рік – ДСОК «Електронік-Рівне»;
2007 рік – відділ освіти Березнівської райдержадміністрації;
2008 рік – відділ освіти Володимирецької райдержадміністрації;
2009 рік – відділ освіти Дубенської райдержадміністрації;
2010 рік – відділ освіти Рівненської райдержадміністрації;
2011 рік – відділ освіти Острозької райдержадміністрації.
З 2012 року методична сесія змінює форму підведення підсумків своєї діяльності: новопризначені методисти (зі стажем до 3-х років) складають своєрідні заліки (готують заздалегідь і знайомлять усіх членів МС з теоретичним забезпеченням виховної проблеми, відповідно до теми МС), методисти з досвідом роботи звітують, розповідають про свої надбання з даного питання (презентація власних надбань представлена як у друкованому, так і в електронному варіантах).
 
 
Фото Капча