Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтернет ресурси як засіб вивчення української мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Інна Щербата, 2 курс
спец. :,, Менеджмент готельного, курортного і
туристичного сервісу’’
Науковий керівник – Пацаранюк Ю. М.
Чернівецький торговелно економічний 
інститут КНТЕУ, м. Чернівці
 
Інтернет ресурси як засіб вивчення української мови
 
Українська мова є державною мовою України, тому ми маємо вміти правильно говорити й писати, добирати мовно-виражальні засоби відповідно до мети й обставин спілкування. Для цього є досить багато причин, основними з яких є реалізації творчих можливостей особистості в усіх сферах життя, її духовному вдосконаленню, доступу до джерел української культури, науки, літератури, мистецтва, традицій, вихованню української ментальності.
В нашій державі на превеликий жаль багато публічних осіб, наприклад, політики, журналісти, ведучі різних телепрограм недостатньо володіють мовною культурою, використовують у мовленні суржик та русизми, а їх мовлення має бути взірцем для простих громадян. Тому проблема формування висококультурної мовної особистості, яка вміє правильно говорити й писати на сьогодні є актуальною.
Для формування висококультурної мовної особистості та усунення недоліків усного та писемного мовлення існує ціла низка словників, різних підручників, публічних видань та ін. Проте обсяг інформації, що міститься в Інтернеті, у багато разів перевищує обсяг будь – яких друкованих видань. Метою даної статті є представлення можливостей глобальної мережі Інтернет для того щоб ми могли навчитися правильно говорити і писати, а також мовно-виражальні засоби відповідно до мети й обставин спілкування.
Метою статті є дослідити які інтернет ресурси що допомагають вивчати українську мову існують сьогодні.
Завданням статті є описати найактуальніші та найдоступніші інтеренет ресурси для вивчення української мови.
Дослідженням інтернет джерел як засобу вивчення української мови займались такі вчені: Морзе Н. В., Дегтярьова Г. А., Ніколаєнко С. М., Сороко Н. В. Чемеркін С. Г. Та інші. Вже існуючі інтернет джерела змінюються й обновлюються дуже часто, а також з'являються нові, інтернет джерела, тому дану тему слід досліджувати безперервно.
Інтернет ресурси для вивчення української мови – це ресурси, які розміщенні у веб-просторі мережі Інтернет та служать для вивчення української мови.
Яку ж роль може відігравати Інтернет у вивченні української мови?»Інтернет надає у наше розпорядження незліченні ресурси та небачені можливості для навчання» [1, с. 34].
Більшість людей бажає розвиватись всебічно, і використовує для цього різні можливості. Однією з таких можливостей є ресурси Інтернету, які надають неймовірно велику кількість інформації.
В першу чергу слід сказати про пошукові системи України, найпопулярнішими українськими пошуковими системами є:
Меta (www.meta.ua) ;
Український портал (www.uaport.net) ;
У цих пошукових системах здійснюється пошук потрібної інформації за ключовими словами, сполученнями слів.
На сервері http://www.ednu.kiev./ua – Еducational Network Ukraine представлені всі українські інформаційні ресурси, пов'язані з освітою: організації, вищі навчальні заклади, докладна інформація про системи освіти найбільш розвинених країн, преса, виставки, конференції, фірми тощо. Крім того, існують web-сторінки, які можуть стати в нагоді вчителям-філологам, учителям-предметникам, студентам, учням тощо.
Особливу увагу слід звернути на сайт електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, вона є найбільшою бібліотекою України, комплексним бібліотечним, інформаційним, науково-дослідним, культурним і видавничим центром України, і просто неймовірно унікальним зібранням джерел інформації http://www.nbuv.gov.ua, що включає книги, журнали, наукові праці, автореферати дисертаційних досліджень, образотворчі матеріали, рукописи, стародруки, газети та ін.
Цікавими і корисними будуть сайт «Уроки державної мови» (http://mova.kreschatic.kiev.ua), який пропонує відповіді на проблемні питання щодо стилістичних особливостей української мови; сайт «Лінгвоцид» (мововбивство) – http://lingvocyd.narod.ru, де порушуються серйозні питання щодо збереження та розвитку мов, зокрема української; сайт, на якому міститься електронний підручник сучасної української мови (http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm); сайти, що містять різноманітні словники, зокрема «Антисуржик» (http://www.arkas-proswita.iatp.org.ua/antysurjyk.html), словник «Чужеслов» (http://dict.linux.org.ua/dict/other/dict10/index.html); відкритий словник новітніх термінів (http://mova/info/wordlist.aspx?&) ; сайт, що подає приклади неправильного перекладу деяких російських ідіом та штампів (http://dict.linux.org.ua/dict/other/SSR/index.html) та ін. [2, с. 231]
Сайту «Нова мова» (http://www.novamova.com.ua), інформація розташована на сайті, має на меті збагаченню сучасної української літературної мови через відродження національно-самобутньої української лексики. Цей веб-сайт складається з таких тематичних розділів: «Українською професійно», «Теst на українськість», «Знайдіть помилку», «Запитання- відповіді», «У пошуках забутих слів», «Цікаве про мову», «Веб-сторінки мовознавців», «Українська мова в світі», «Влучні вислови», «Суспільні тенденцй», «Факти й статистика», «Сенсації і цікавинки», «Життєві орієнтири», «Нові лінки», «Українські бестселери», «Мовна ситуація в Україні», «Мовні новини», «Нові книги про мову», «Нові етапі про мову», «Статистика про мову», «Етюди про мову».
«За рахунок коштів Національної програми інформатизації було створено Український лінгвістичний портал (http: //www. mova. info). Це, можна сказати, «своєрідний внесок у вирішення мовного питання» [3]. Цей веб-сайт складається з таких тематичних розділів: «Вивчи українську з Електронним підручником»; «Ігри», «Морфемно-словотвірна база української мови»; «Морфний сегментатор українського тексту»; «Словники»; «Мовний Арсенал»; «Перекладач»; «Онлайн- перекладачі»; «Мови Світу»; «Проекти». На вкладці „Вивчи українську з Електронним підручником” розташовано Електронний підручник української мови з інтерактивним тестуванням, з можливістю перегляду зроблених під час тестування помилок та із збереженням результатів тестування на сервері. Комплексна навчальна система розрахована на всіх, хто бажає вдосконалити та перевірити свої знання з української мови. Кожний підрозділ Електронного підручника містить теоретичну та практичну частини. Вивчення кожного модуля закінчується контрольними тестами, які дозволять
Фото Капча