Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтернет в бізнесі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
Кафедра комп'ютерних систем і управління бізнес-процесами 
 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 
з курсу "Електронна комерція"
 
"Інтернет в бізнесі "
 
для студентів 
 
Затверджено
Методичною радою ОНАХТ протокол № 5 від 28.02.2013 р.
Одеса ОНАХТ 2013
Конспект лекцій з курсу "Електронна комерція" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання // Ю.Г. Лобода, О.Ю. Орлова: ОНАХТ, 2013, 56 с.
Укладачі Ю.Г. Лобода, канд. пед. наук, доцент О.Ю. Орлова, асистент
Відповідальний за випуск завідувач кафедри КС і УБП, В.Е. Волков, канд. фіз. -мат. наук., доцент
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. СУТЬ, ЗМІСТ, ЗНАЧЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
1.1. Суть і зміст електронної комерції 
1.2. Основні категорії і класи електронної комерції
1.3. Розвиток і сфери застосування електронної комерції. Учасники електронного ринку
2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ INTERNET ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
2.1. Основні категорії мережі Internet
2.2. Основні служби мережі Internet
2.3. Ідентифікація Internet-pecypciв
2.4. Процедура створення Web-сайта
2.5. Бізнес-моделі сайтів
3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ INTERNET-МАГАЗІНУ
3.1. Поняття Internet-магазину та особливості його функціонування
3.2. Класифікація Internet-магазинів
3.3. Організація обслуговування покупців у віртуальних магазинах
3.4. Характеристика методів розрахунку за придбаний товар
3.5. Організація доставки товарів, придбаних у віртуальному магазині
3.6. Електронні моли як перспективна форма Internet- торгівлі
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ INTERNET-АУКЦІОНИ
4.1. Поняття та класифікація електронних аукціонів
4.2. Типи аукціонів та товари, що продаються на Internet-аукціонах
4.3. Організаційне забезпечення Internet-аукціонів
4.4. Організація роботи віртуального аукціону
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ
5.1. Поняття і функції електронних торговельних майданчиків
5.2. Види і структура електронних торговельних майданчиків
5.3. Вертикальні (галузеві) торговельні майданчики
5.4. Горизонтальні (багатогалузеві) торговельні майданчики
5.5. Internet-представництва бізнес-структур
6. ПЛАТЕЖІ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
6.1. Поняття електронних платіжних систем та вимоги до них
6.2. Особливості кредитних Internet-систем
6.3. Дебетові Internet-системи та їх специфічні платіжні засоби
6.4. Забезпечення захисту в платіжних системах Internet
7. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
7.1. Особливості надання послуг в мережі Internet
7.2. Internet-трейдинг як специфічний вид послуг
7.3. Організація надання банківських послуг через Internet
7.4. Електронні страхові послуги
7.5. Система дистанційного навчання як сегмент ринку електронних послуг
7.6. Туристичні послуги в мережі Internet
8. МАРКЕТИНГ ТА РЕКЛАМА В МЕРЕЖІ INTERNET
8.1. Особливості сучасного Internet-маркетингу
8.2. Основні принципи та засоби реклами в мережі Internet
8.3. Особливості застосування засобів Internet-реклами
8.4. Формування цін на товари і послуги в мережі Internet
9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
9.1. Нормативно-правове забезпечення системи електронної комерції
9.2. Системи електронного документообігу в електронній комерції
9.3. Методи визначення ефективності електронної комерції
9.4. Напрями оцінки ефективності електронної комерції
Список літератури
Фото Капча