Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестиційний проект організації діяльності ТзОВ «Пшеничка» з виробництва макаронних виробів

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Ціна: 
120 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Мета і суть інвестиційного проекту
2. Опис продукту
3. Рівень готовності проекту
4. Загальний обсяг інвестицій
5. Термін реалізації проекту та очікуваний прибуток
6. Сторони ризику проекту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКООРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Кроль Ю. Я. Інвестиційне проектування: проблеми, шляхи розв'язання / Ю. Я. Кроль. - Х. : Основа, 2000. - 224 c.
  2. Редзюк Є. В. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за екон. напрямками підгот. / Є. В. Редзюк. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 287 c.
  3. Сергієнко В. В. Інвестиційне право / В. В. Сергієнко, М. В. Грузд; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2008. - 276 c.
  4. Чернадчук В. Д. Інвестиційне право України: навч. посіб. / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, Т. О. Чернадчук. - 2-е вид., переробл. і допов. - Суми: Унів. кн.; К.: ВД «Княгиня Ольга», 2005. - 384 c.
  5. Шерстенников Ю. В. Моделювання економічної динаміки малого підприємства: монографія / Ю. В. Шерстенников; Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д., 2009. - 226 c.
  6. Юринець З. В. Інвестиційний та інноваційний менеджмент: навч. посіб. / З. В. Юринець, Л. Й. Гнилянська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2012. - 319 c.
12154
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.