Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія психогенетики

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Предмет психогенетики. Місце психогенетики у системі наук
 
Психогенетика – міждисциплінарна галузь, прикордонна му психологією (точніше, диференціальної психологією) і генетикою. Предметом її досліджень є відносна роль і їхню взаємодію чинників спадкоємності та середовища у формуванні індивідуальних відмінностей психологічним і психофізіологічним ознаками. Останніми роками до сфери психогенетических досліджень включається і індивідуальне розвиток: і механізми переходу з етапу на етап, і індивідуальні траєкторії розвитку.
Вона розв'язує запитання про походження людську індивідуальність, про існування «первинних», «вихідних» особливостей психіки ч-ка, попередніх приобретаемому досвіду, по-перше, і про можливий вплив генів на динаміку психічного розвитку, його індивідуальні траєкторії, зміну вікових періодів тощо. по-друге.
Розв'язання всіх цих питань визначає конкретно-научную методологію та, крім того, виявляється вбудованим на загальне світогляд ч-ка. Воно важливе й у рішення прикладних завдань, що з діагностикою і з урахуванням индивидуально-психологических особливостей р-ка і дорослого. Зрадливе рішення, неправильне розуміння експериментальних даних психогенетики призводить до соціально небажаних наслідків – від ігнорування педагогом індивідуальності учня до расистських теорій.
Психогенетика вивчає питання наслідування поведінкових ознак і психологічних функцій в популяціях, і за визначенням ця наука заклопотана не окремими індивідуальностями, які розмаїттям, тобто. популяційної мінливістю (варіативністю, дисперсией) досліджуваного ознаки. Її цікавлять питання, що стосуються хар-к розподілу індивідуальних значень по досліджуваному ознакою в популяції, + запитання, впливом яких чинників – генетичних чи средовых – можна пояснити спостережувану мінливість.
 
Історія розвитку психогенетики у Росії
 
Психогенетика (ПГ) склалася недавно, однак має витоки:
Теорія еволюції Дарвіна: 3 мех-ма еволюції:
1. У особин усередині кожного виду існує мінливість по морфологічним і фізіологічним ознаками, + ця мінливість виникає випадково.
2. Ця мінливість наслідується – віддається від покоління до покоління (спадковість).
3. Існує обмеженість ресурсів необхідних даної популяції => боротьба за виживання. Виживає найбільш пристосований, залишає більш пристосоване потомство (природний відбір).
Ця теорія спочатку була прийнята. Була злита теорія – Якщо людина високий + низький – потомство середнє. Спадкове в-во – кров, звідси чистокровний, демі-співав.
У 1859 р. Дарвін видає книжку походження виду шляхом природного відбору. Книжка – основа визначення рушійних сил психіки тварин і звинувачують ч-ка. Тоді ж сама історія розвитку генетики ч-ка.
I етап 1865 – 1900рр. Початок психогенетики як науки про етіології індивідуальних відмінностей найбільше пов'язаний з ім'ям англійського вченого Ф. Гальтона, двоюрідного брата Ч. Дарвіна, різнобічно освіченого ч-ка. У 1865 він статтю «Наследственный талант і характеру», поклало початок серії робіт з спадковості у ч-ка. У тому ж року, коли Г. Мендель в Брюннском суспільстві натуралістів доповів про відкритих їм законах спадковості. На 1869 побачила світ книга Гальтона «Наследственный геній: дослідження його законів і наслідків». У цій книзі він намагався покінчити з проблемою наследуемости обдарованості, аналізуючи родовідні видатних науковців, юриспруденції, спорту, військової справи, мистецтва тощо. з допомогою генеалогічного методу психогенетики.
Виділивши три ступеня обдарованості і водночас використавши екзаменаційні оцінки, отримані що надходили в Королівську військову колегію, він застосував до цього матеріалу вже наявний тоді закон Кетле «закон відхилення від середніх величин».
Результати: люди видатної обдарованості стосовно посередності стоять настільки ж високо, наскільки ідіоти стоять нижче від її. Мало людей сильно обдарованих і недоумкуватих – переважно однакове у. Другий факт – зниження кількості обдарованих зі зниженням ступеня кревності – це Гальтон констатував цілком чітко, як доказ спадкової природи таланту.
Біологічною теорією до пояснень отриманих свідчень наследуемости послужила теорія пангенезиса Дарвіна. Відповідно до неї, ч-к, як і будь-яка живий організм, складається з незліченної кол-ва незалежних частинок – геммул, котрі управляються виключно природним спорідненістю друг з одним, що визначає будова що живе форми.
Проблема спадковості стала центральної у наукових інтересах Гальтона. У 1876 – стаття «Історія близнюків як критерій відносної сили природи й виховання», що стверджувала метод близнюків в психогенетике. У статті обговорюються і питання біології многоплодия, близнецовый метод генетики, отримані з її допомогою дані про роль природи й виховання у формуванні індивідуальних особливостей людей. На той час мали гіпотетичні уявлення, що близнюки бувають двох типів моно- і дизиготні. Гальтону ці роботи було, очевидно, невідомі, і він самостійно сформулював гіпотезу у тому, що слово «близнюки» об'єднуються двома зовсім різними феноменами: розвиток дітей із різних або з одного яйця. Тобто йдеться про монозиготных (МОЗ) і дизиготных (ДЗ) близнюках. Факт існування Гальтон і використовував, вперше у науці, як засіб з метою оцінки впливу природи й виховання.
У 1884 у Лондоні проходила міжнародну виставку. Гальтон відкрив там антропометрическую лабораторію протягом року туди ввійшло 93337 людина – перше масове дослідження. Він вимірює:
– конституціональні параметри (зростання, вагу, пропорції)
- сенсомоторные (час реакцій на візуальні і звукові стимули, гострота зору слуху)
в кожному параметру їм отримано три показника: низький, середній, високий. Підводився питання, що робити з даними. У результаті отримуємо
1. З-н розподілу Гаускую (Гаус) пряму – межиндивидуальная варіативність – базова описова статистика, що дозволяє порівнювати групи.
2. Далі, можливість розглянути взаємозв'язок му характерами з допомогою коефіцієнта кореляції (знахідка Гальтона), розроблений учнями Гальтона. Коефіцієнт кореляції дозволяє подивитися взаємовплив. Змінюється від -1
Фото Капча