Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія розвитку соціальної демократії у Європі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Етапи становлення соціал-демократичного руху на теренах Європи
1.1. Виникнення демократичного соціалізму
1.2. Демократичний соціалізм у післявоєнний період
2. Основні етапи розвитку соціал-демократії у країнах Західної Європи
2.1. Великобританія
2.2. Швеція
2.3. Німеччина
3. Соціал-демократичні течії Східної Європи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі соціал-демократизм, поряд з лібералізмом і консерватизмом, належить до числа найважливіших суспільно-політичних течій. У останньому Конгресі Соціалістичного інтернаціоналу взяли участь представники понад 140 соціалістичних, соціал-демократичних і лейбористських партій зі всіх континентів світу. Символічно, що засідання Конгресу проходили в штаб-квартирі ООН. У Європейському союзі соціал-демократи формують уряди або беруть участь у них в 13 з 15 країн.

Актуальність теми роботи визначається тим, що за останні два десятиліття технологічна революція викликала істотні зміни в соціальній структурі західних соціумів. Скорочення чисельності традиційного робітничого класу і бурхливий ріст нових середніх шарів привели до відновлення потреб людей, їх ціннісних орієнтацій, пов'язаних з висуванням на передній план проблем свободи індивідуального вибору і відповідальності індивіда в суспільстві. Відбувається ослаблення залежності політичних орієнтацій від соціально-класової належності. У нових умовах почали проявлятися кризові тенденції в політику й ідеології соціал-демократизму.

У 80-90-х роках у соціал-демократичному русі Німеччини, Франції, Італії, Швеції, Англії, Австрії та Іспанії відбулися численні дискусії щодо принципових програмних положень. У ході їх звучали заклики активніше враховувати реалії суспільного розвитку, потреби модернізації економіки. Неефективність ряду колишніх ідейних установок змушує соціал-демократів вносити корективи у свою політику, переглядати теоретичний багаж у плані посилення ліберальних тенденцій, висування якісних критеріїв життя людини, визнання ефективності вільної конкуренції, приватизації власності і т. д. Висуваються новітні концепції «ліберального соціалізму», «функціонального соціалізму», «раціонального соціалізму», «екосоціалізму» і т. д. 

Звідси випливає мета роботи – дослідити, у чому полягають джерела, зміст і наслідки кризи і пошук відновлення соціал-демократичної парадигми, до чого приводить посилення ліберальних тенденцій у ній. Іншими словами, постає проблема ідентифікації соціал-демократизму як самостійного плину на сучасному етапі його розвитку.

Об’єктом дослідження при цьому виступає соціал-демократія як політичний фактор у житті європейського суспільства, а предметом – історичні і сучасні тенденції розвитку і зміни ідеології соціал-демократично спрямованих сил на теренах сучасної Європи.

Джерельна база дослідження досить широка – від праць головних ідеологів соціал-демократичного руху до сучасних критичних статей різноманітних дослідників і політиків. Ще в радянський період було опубліковано чимало робіт, у яких аналізувалися тодішні стан і тенденції розвитку західноєвропейської соціал-демократії. Переважна увага приділялася змінам у масовій базі соціал-демократичних партій, еволюції внутріпартійних відносин, економічним поглядам і практиці, підходам до ключових проблем світової політики, особливо міжнародної безпеки і т. д. 

Однак ще й до теперішнього часу у вітчизняній і закордонній літературі немає узагальнюючих робіт, присвячених систематичному дослідженню тенденцій у соціал-демократичному русі західних країн, особливо в області ідеології. Ці тенденції ще не одержали в нашій літературі концептуального аналізу.

Необхідно перебороти застарілі підходи і стереотипи в оцінках теорії і практики соціал-демократизму. Ці оцінки генетично сходили до комуністичної ідеології і двічі різко змінювалися: від явно негативних до некритично-хвалебних. 

Відповідно до теми і мети роботи основними її завданнями визначено:

 • дати об'єктивно зважену оцінку як досягнень, так і кризових тенденцій у західному соціал-демократичному русі;
 • виявити справжні причини тенденцій розвитку і кризи соціал-демократичних доктрин.

Методи дослідження. У роботі використовується проблемно-країнознавчий метод дослідження, тобто ті або інші питання суспільного розвитку розглядаються не взагалі, а стосовно до конкретно-історичних умов окремих країн. Досліджуються принципові зміни, які відбулися в ідейних позиціях найбільших соціалістичних і соціал-демократичних партій Західної Європи за останні два десятиліття. Аналізується боротьба ідейних плинів усередині партій, виявляються основні типи реформістської свідомості - лівотехнократичний, «лібертарний», республіканський та ін. Розглядаються спроби провідних теоретиків обгрунтувати необхідність переходу від концепції демократичного соціалізму до соціальної демократії і ліберального соціалізму.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексашкина Л. Н. Люди, события, факты: История зарубежных стран. 1945-1996. - М., 1997.
 2. Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2, 5. - М., 1997.
 3. Арон Р. Етапы развития социальной мысли. - М., 1992.
 4. Афанасьев С.Л. Будущее общество: Ведущие социально-экономические тенденции современности. - М., 2000.
 5. Вартазарова Л.С. Восхождение в XXI век (К вопросу о "новом социализме").-М., 1997.
 6. Волков В. К. Революционные преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // Вопросы истории. - 1990. - № 6.
 7. Глухарев Л.И. Общественные процессы и гуманитарная Европа.- М., 1995.
 8. Дамье В.В. Либертальный социализм или экономическая катастрофа // Кентавр, 1993, № 1.
 9. Есорский А. Т. Лидеры современной социал-демократии. - М., 1991.
 10. Задорожнюк Е.Г. Социал-демократия в Центре Европы. - М., 2000.
 11. Ковлер А.И. Кризис демократии?: Демократия на рубеже ХХ1 века.- М., 1997.
 12. Лагутенко А. К. Западная социал-демократия: идеология и практика. – М.. 1998.
 13. Ланцов С. А. Идеология и политика социал-демократии. - СПб, 1994.
 14. Лучко Т. Н. Социал-демократия в Европе: на пороге ХХІ века. – М., 1998.
 15. Маейр Т. Демократический социализм – социальная демократия. - М., 1993.
 16. Майер Т. Демократический социализм- социальная демократия. – М., 1993.
 17. Массовые движения в современном обществе. - М., 1990.
 18. Медведчук В. Дух і принципи соціал-демократії: українська перспектива. – К.: Основні цінності, 2000.
 19. Мелиострова П. К. Современная социал-демократия. Теория и практика.- М., 1993.
 20. Мизес Л. Ф. Социализм. Економический и социологический анализ. - М., 1994.
 21. Миллер С., Потхофф Х. Краткая история СДПГ. - М., 1999.
 22. Мировое политическое развитие, XX век / Н. В. Загладин, В. Н. Дахин, X. Т. Загладина и др. - М., 1995.
 23. Орлов Б. Социал-демократия как объект научных исследований в России.- М., 2000.
 24. Орлов Б.С. Политический портрет Генриха Шрёдера. - М., 1999.
 25. Паньков В.С. Економические теории современного социал-реформизма. - М., 1980.
 26. Перегудов С.П. Тони Блэр – архитектор нового лейборизма. - М., 1999.
 27. Перемічковский А. А. И др. Основные ценности социальной демократии.- М., 1996.
 28. Родионова И. А. Политическая карта мира. - М., 1996.
 29. Романов Г.П. «Я сделал все, что мог»: Франсуа Миттеран о времени и о себе. - Астана, 1999.
 30. Рубинский Ю.И. Политический портрет Лионеля Жоспена. - М., 1999.
 31. Салмин А.М. Современная демократия. - М., 1997.
 32. Салычев С.С. В поисках «третьего пути». Еволюция идеологии социал-демократии в современную эпоху.- М., 1988.
 33. Серебряков В. А. Актуальные проблемы социал-демократии. - М., 1991.
 34. Химмельстранд У. Будущее социализма. Взгляд из Скандинавии и Африки. - М., 1990.
 35. Швейцер В. Я. Современная социал-демократия. - М., 1990.
 36. Шумпетер И.А. Капитализм, социализм и демократия. - М., 1995.
 37. Ягемский А. С. Создавая социальную демократию: сто лет социал-демократической рабочей партии Швеции. - М., 2001.
2167
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).