Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історична цінність "Руської Трійці"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз життя і творчо-просвітницької діяльності членів «Руської Трійці»
1.1. Організатор і лідер «Руської Трійці» - Маркіян Шашкевич
1.2. Творчо-політичний доробок Івана Вагилевича
1.3. Історична роль Якова Головацького
2. «Русалка Дністровая» та діяльність «Руської Трійці» на тлі Галицького Відродження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Україна переживає нині тривалий період утвердження державності та духовного відродження нації. У формуванні національної самосвідомості українського народу важливе значення має звернення до його історичних коренів, повернення до призабутих духовних цінностей. Тому дослідження яскравих прикладів культурного відродження і становлення ідеологічних засад на основі патріотизму та формування національної гордості має бути сьогодні пріоритетним. Одним із найяскравіших прикладів цивілізованості, патріотизму і національно-виховної роботи є діяльність культурно-просвітницького товариства “Руська трійця”. Це, напевне, найвпливовіше українське товариство, яке стало уособленням національного піднесення українців. Культурно-освітні процеси в Західній Україні наприкінці XVIII-до кінці 40-х рр. XIX ст. Ввійшли в історію як перша хвиля національного відродження на західноукраїнських землях. Йому сприяли реформи Марії-Терезії і Йосифа II. На чолі відродження стало греко-католицьке духовенство – єдина освічена соціальна група українців, що не була зденаціоналізована. Саме воно було носієм української національної ідеї на західноукраїнських землях.

З середовища греко-католицького духовенства вийшли Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич і Яків Головацький, які з кінця 1820-х років розпочали в Галичині національно-просвітницьку діяльність. Ці видатні національні діячі увійшли в історію як «Руська трійця» непересічною подією в історії національного відродження було видання альманаху «Русалка Дністрова». Написана живою українською мовою, вона довела, що між західними українцями і українцями Російської імперії немає істотних відмінностей, що вони є єдиний народ.

Члени цієї організації визначили та оприлюднили основне ядро ідей національного відродження, своєю різнобічною діяльністю здійснили перехід від фольклорно-етнографічного етапу національного руху до культурницького, робили перші спроби спрямувати вирішення національних проблем у політичну площину.

Діяльність «Руської трійці» залишилася пам'ятною віхою в історії національного руху в цілому, і зокрема в Східній Галичині. Академік О.ілецький назвав її першим виявом «галицько-руського відродження», а «Русалку Дністрову» – першою заявою «народу Західної України про своє існування, про свою національну гідність».

Мета роботи – вивчення, аналіз та історична оцінка утворення, розвитку і наслідків діяльності «Руської Трійці».

Об’єкт дослідження – «Руська Трійця» як громадсько-політична та культурно-просвітницька організація в історії України.

Предмет дослідження – ретроспективне вивчення діяльності «Руської Трійці», її особливостей і значення для культурно-історичного розвитку українського народу.

Відповідно до мети роботи визначено її завдання:

1) проаналізувати життя і творчо-просвітницької діяльності членів «Руської Трійці»;

2) охарактеризувати «Русалку Дністровую» як основний творчий доробок організації;

3) оцінити діяльність «Руської Трійці» в період Галицького відродження.

Хронологічні межі дослідження охоплюють історичний період з початку ХІХ ст., як моменту виникнення історичних передумов появи «Руської Трійці», до 1843 рр., тобто дати смерті М. Шашкевича, її організатора і лідера.

Джерельною базою виконання роботи стали праці таких відомих вчених, як М. Грушевський, Ю. Кульчинський, Н. Полонська-Василенко, Ю. Шаповал та інших, а також документальні матеріали, зокрема, збірники законодавчих актів досліджуваного періоду.

Структура роботи побудована наступним чином: вступ, два розділи, кожен з яких висвітлює відокремлені аспекти проблеми дослідження, за розділами основної частини слідують висновки, у яких проводиться аналіз виконання завдань, поставлених у роботі, список використаних джерел та додатки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – 2–ге вид., доп. –К.: Академвидав, 2004. – 656 с.
 2. Вальо М., Літературно-критичні ідеї «Русалки Дністрової» і розвиток літературно-наукової думки на західноукраїнських землях у 30-40-х рр. 19 століття // Шашкевичіана. Нова серія. Випуск 1-2. Львів-Броди-Вінніпег, 1996. – С. 30-34.
 3. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. - Луцьк: Вежа, 2000. – 437 с.
 4. Горинь В. Естетичні погляди «Руської Трійці»// Шашкевичіана. Нова серія. Випуск 1-2. Львів-Броди-Вінніпег, 1996. – С. 56-61.
 5. Довідник з історії України / за ред. І.Підкови та Р.Шуста.- К.: Генеза, 1993. – 434 с.
 6. Драгоманов М. Думка про руський університет у Львові //Народ.-1893.-№ 6. 
 7. Енциклопедія українознавства / ред. В. Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954-1989. – Т. 6. – 1080 с.
 8. Єфремов С. О. Історія українського письменства. - К.: Феміна, 1994. – 764 с.
 9. Історія України: Навч. посіб. / О. Бажан, О. Білоусько, В.Власов, Ю. Мисик. – К.: Дельта, 2006. – 640 с.
 10. Кирчів Р. Меценат “Русалки Дністрової” // Жовтень. – 1988. – №9. - С. 6.
 11. Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської Трійці» - К.: КНЕУ, 1990. – 76 с.
 12. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХI століття.- Харків: ООО «Одіссей», 2002.- 480 с.
 13. Культура українського народу. — К.: Либідь, 1994. — 268 с.
 14. Люзняк М. М. Роль та місце «Руської трійці» в історії української філософії та формуванні національно-політичної свідомості. - 2. вид., доп. - Л.: ЛКФ «Атлас», 2003. – 104 с.
 15. Петраш О. Руська Трійця. - К.: «Дніпро», 1986. – 228 с.
 16. Попович М. Нарис історії культури України. — К.: Артек, 1999. – 404 с.
 17. Розумний Я. Маркіян Шашкевич на Заході, Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича. - Вінніпег, 2007. – 310 с.
 18. Сарбей В. Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінецьXVII — початок ХХ ст.) // Український історичний журнал. — 1993. — № 7–8. – С. 44-52.
 19. Стеблій Ф. «Руська Трійця» в концепції українського національного відродження М. Грушевського// Шашкевичіана. Нова серія. Випуск 1-2. Львів-Броди-Вінніпег, 1996. – С. 70-73.
 20. Франко І. Нарис історії укр. літератури до 1890 р. Л. 1910;
 21. Шапірко І. “Руська Трійця” і проблеми народної освіти в галичині // Шашкевичіана. Нова серія. Випуск 1-2. Львів-Броди-Вінніпег, 1996. – С. 103-105.
 22. Шах С. О. Маркіян Шашкевич та Галицьке відродження. - Париж-Мюнхен, 1991 (репринт видання 1961 р.). – К.: Освіта, 1998. – 284 с.
 23. Діяльність “Руської Трійці”. “Русалка Дністровая”. – К.: Київський університет, 2003. – 240 с.
 24. Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина ІІІ: 1917-2003 рр. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. - 628 с.
 25. Дорошенко Д. Нарис історії України. – К.: Знання, 1992. – 279 с.
 26. Крип'якевич І. П. Історія України. - Львів: Світ. 1990. – 366 с.
 27. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX –XX століття. – К., 1996. – 210 с.
 28. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. –К.: Освіта, 1991. – 262 с.
11064
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).