Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історичні передумови формування культури сучасного діловодства (1917-1919 рр.)

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
192
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Сутність культури діловодства
1.1 Поняття «культура діловодства». Складові культури діловодства
1.2. Особливості дослідження культури діловодства
Висновки
Розділ 2. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства (1917-1919рр.)
2.1 Культура діловодства в державному апараті українських урядів 1917—1919 рр.
2.2.Основні тенденції розвитку культури діловодства в УСРР-УРСР
Висновки
Розділ 3. Культура технологічних процесів діловодства в установах сучасної України 
3.1 Культура організації процесів документування
3.2 Культура організації процесів документообігу та зберігання документів
3.3 Інформаційно-технологічна культура діловодства
Висновки
Розділ 4. Культура керування організацією діловодства в установі
4.1 Служба діловодства як об'єкт керування в установі
4.2 Напрями вдосконалення культури управління діловодством
4.3 Впровадження цілісної системи керування діловодством
4.4 Вимоги до підготовки документознавців - організаторів діловодства
Висновки
Загальні висновки
Список використаних джерел та літератури
 
Вступ
 
Історичні зміни в політичний, економічній і соціальній сферах життя України, інформатизація суспільства, становлення демократичної державності вимагають подальшого реформування і вдосконалення системи документаційного забезпечення управління з верхнього його рівня до нижнього.
Сотні років бездержавності, протягом яких жорстоко нищилась українська культура, десятиліття панування тоталітарної системи, коли вся державна машина була запрограмована на нівеляцію багатьох націй, деформували сфери життя одного з найчисленніших народів Європи. Тривале фізичне і духовне насильство над усім, що стосувалось українців як нації, призвело до відчуження їх від власної культури. Забувалася мова, традиції, руйнувались усталені норми життя. Українську мову офіційно забороняли (указ Петра І, Валуєвський циркуляр, Ємський указ та ряд інших), оголошували придуманою німцями, вважали діалектом російської чи польської, дивились як на "холопську", призначену лише для "домашнього вжитку". Що ж до українського діловодства, то воно не використовувалося у сфері науки і техніки, на фабриках і заводах, в армії і спорті, тобто його не допускали в царини, важливі для повноцінного функціонування національного організму.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРА
АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ
 
1. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. - К., 1996. - Т.1. - С. 106. 
2. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 6-15.
3. ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 5, арк. 25.
4. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 233.
5. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 234.
6. Вісник Генерального Секретаріату. - №7.- 23 грудня 1917 р.
7. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 13, арк. 109.
8. ЦДАВО України, спр. 16, арк. 14, зв.
9. Вісті з Української Центральної Ради. – 1917. — №3. — ст.
10. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 10.
11. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 12.
12. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 43, 143.
13. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 23.
14. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 43, 143.
15. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 12.
16. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 8.
17. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 27.
18. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 28, зв.
19. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 24.
20. ЦДІАК України, ф. 1076, оп. 1, спр. 19, арк. 259.
21. Папакін Г.В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси. - К., 2003. - С. 72.
22. Конституційні акти України 1917-1920 рр.-К., 1992. - С. 82-85.
23. ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 3, спр. 8, арк. 1.
24. ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 82, арк. 1.
25. ЦДАВО України, ф. 1064, oп. 1, спр.3, арк. 5.
26. ЦДАВО України, арк. 14.
27. ЦДАВО України, арк. 17а, зв.
28. ЦДАВО України, спр.2, арк. 24.
29. Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. -К., -С. 114.
30. Українське державотворення: не витребуваний потенціал: Словник-довідник. - К.: Либідь, 1997.- 559 с.
31. ЦДАВО України, ф. 905, оп. 2, спр. 1404, арк. 1-5.
32. Законы Украинской Державы.- Одесса, 1918.- Вып. VI.- 39 с.
33. Загорецька О. Організація діловодних служб Державного Сенату Української Держави// Студії з архівної справи та документознавства.- К., 1999.-Т. 4.- С. 113-115.
34. ЦДАВО України, ф. 1064, oп. 1, спр.2, арк. 51.
35. Матяш І.Б. „Надіюся, що ця сторінка з історії архівної справи на Вкраїні буде цікава для фахівців цього діла...”// Студії з архівної справи та документознавства.-К., 1999. - Т.4.- С. 187 - 189.
36. ЦДАВО України, ф. 3689, оп. 1, спр. 7, арк. 34.
37. Матяш І.Б. Модель архівної реформи в Україні 1918 р. Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р. // Студії з архівної справи та документознавства. -
Фото Капча