Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Камеральні роботи та особливі випадки нівелювання

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тема 13. Камеральні роботи та особливі випадки нівелювання

 

13.1. Побудова повздовжнього та поперечного профілів.

13.2. Проектування елементів лінійної споруди.

13.3. Нівелювання поверхні.

13.4. Побудова топографічного плану за матеріалами нівелювання поверхні.

13.5. Передача відміток в котлован.

13.1. Побудова повздовжнього та поперечного профілів.

 

Цей етап робіт включає:

1.Перевірку польових журналів.

2.Зрівноваження нівелірних ходів.

3.Складання відомостей прямих та кривих і плану траси.

4.Побудова поздовжнього профілю та проектування на ньому.

5.Побудова поперечних перерізів.

Дані на профілях розміщують в окремих рядках, які називають сіткою профілю (рис. 13.1). Існують стандарти складання профілю для різних лінійних споруд.

Лінію умовного горизонту вибирають в залежності від найменшої відмітки профілю та від проектування лінійної споруди.

Рис. 13.1. Фрагмент поздовжнього профілю

 

13.2. Проектування елементів лінійної споруди

 

Проектну лінію (вісь дороги, дно каналу, трубопровід) наносять на профіль, задаючись конкретними відмітками кінців відрізка з однаковим проектним ухилом.

Далі обчислюють цей проектний ухил за формулою:

і= ,(13.1)

де H1, H2 – проектні відмітки кінців відрізка;

d – довжина відрізка.

Всі проміжні проектні відмітки обчислюють за формулою:

Hj проект.= Нj-1+іdj,(13.2)

де dj – віддаль від проектної точки з висотою Нj-1.

При проектуванні автомагістралей бажано зберігати баланс земляних робіт.

Точка нульових робіт – перетин профілю місцевості з проектною лінією (рис. 13.2). Якщо ця точка знаходиться між двома пікетами, то відстань від неї до одного з пікетів визначається аналітично:

(13.3)

Рис. 13.2. Визначення відстані до точки нульових робіт

Основні документи польового трасування:

1.Пояснювальна записка;

2.План і поздовжній профіль траси;

3.Великомасштабні плани майданчиків;

4.Схематичні плани відводу земель;

5.Відомості про споруди на трасі;

6.Відомості закріплення траси;

7.Каталог висот реперів, координат точок повороту, схеми геодезичних мереж.

 

13.3. Нівелювання поверхні

 

Для розв’язання інженерних задач, які необхідні для різних аспектів при плануванні територій, виконують нівелювання поверхні місцевості зі слабо вираженим рельєфом. Нівелювання виконується за квадратами та вздовж магістралі з поперечниками або вздовж ліній, які з’єднують точки знімальної мережі на території.

Нівелювання за квадратами. На місцевості розмічають квадрати.

Нівелювання виконують за такими правилами:

1. Площа поверхні велика і сторони квадратів більші, ніж 100 м. В цьому випадку прокладають мережу нівелірних ходів з таким розрахунком, щоб вершини квадратів були зв’язуючими точками (рис. 13.3).

Рис. 13.3. Схема нівелювання поверхні за квадратами великих розмірів

2. При середніх розмірах ділянок (сторони квадратів до 100 м) частину вершин квадратів визначають як зв’язуючі, а частину як проміжні (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Схема нівелювання поверхні за квадратами середніх розмірів

3.Малі площі. Сторони квадратів – 5, 10, 20 метрів.

Рис. 13.5. Схема нівелювання поверхні за квадратами з невеликою площею

 

13.4. Побудова топографічного плану за матеріалами нівелювання поверхні

 

Побудову плану нівелювання поверхні за квадратами виконують у визначеній послідовності. В залежності від масштабу плану будують сітку квадратів з нанесенням точок знімальної мережі, до яких прив’язана сітка квадратів, для чого попередньо на папері повинна бути побудована координатна сітка. Біля кожної вершини квадрату та знімальної мережі підписують відмітки, заокруглюючи їх до сантиметра. Потім графічним способом будують горизонталі з заданою висотою перерізу рельєфу. За даними абрису наносять на план місцеві предмети і контури.

 

13.5. Передача відміток в котлован

 

Для передачі відміток в котлован використовують схему, яка показана на рис. 13.6.

Рис. 13.6. Передача відмітки в котлован

Висота відмітки дна котловану обчислюється за формулою:

(13.4)

 

Запитання для самоперевірки

 

1. Побудова повздовжнього та поперечного профілів.

2. Що таке точка нульових робіт?

3. Назвіть основні документи польового трасування.

4. Для чого виконується нівелювання поверхні?

5. Які способи нівелювання Ви знаєте?

6. Як складається топографічний план за матеріалами нівелювання поверхні?

7. Передача відміток у котлован.

Фото Капча