Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кейнсіанство. Модель Хікса

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Особливості кейнсіанського підходу до макроекономіки
 2. Модель економічного циклу Хікса - продовження кейнсіанської теорії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Найдич Н.М. Економічна теорія. Політекономія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с. 
 2. Ватаманюк К.Л. Економічна теорія: макро - і мікроекономіка. - К.: ВД «Альтернативи». - 2001. - 607 с.
 3. Злупко С.М. Основи історії економічної теорії: Навч. посіб.. - Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. - 628 с.
 4. Кігель Р.Ю., Радомисельський М.І., Ігнатов Л.М., Дворніков М.Є. Основи економічної теорії: Навч. посібник для студ. техн. спец. / Вінницький держ. технічний ун-т. - Вінниця, 1998. - 206 с.
 5. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - К.: Атіка, 2001. - 344 с. 
 6. Основи економічної теорії: Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник / Одеський держ. економічний ун-т. Кафедра загальної економічної теорії / А.К. Покритан (ред.), Г.І. Анашенкова (авт.-уклад.), М.І. Збарський (ред.). - 2.вид., виправ. і доп. - О., 1999. - 494 с.
 7. Самуельсон П. Економікс: Підручник. - Львів: Світ - 1993. - 495 с.
 8. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 454 с. 
 9. Чухно А.А., Єщенко П.С., Климко Г.Н., Колотий А.М., Боринець С.Я. Основи економічної теорії: Підруч. для студ. нееконом. спец. вищих навч. Закладів. - К.: Вища школа, 2001. - 606 с.
4636
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.