Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Класифікація та асортимент скляних товарів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ І. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ СКЛЯНИХ ТОВАРІВ, ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
1.1 Класифікація скляних виробів
1.2 Асортимент скляних товарів
1.3 Фактори формування споживчих властивостей й асортименту скляних товарів
1.4 Маркування скляних товарів
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДЕГУСТАЦІЙНОГО ПОСУДУ ВИСНОВОК
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Склоробство виникло в IX – Х столітті в Росії, набагато раніше, ніж в Америці (XVII ст.) і раніше, ніж у багатьох інших країнах Західної Європи (Англії, Швеції, Венеції, Богемії, Лотарингії, Нормандії й ін.) [1].
Загальний промисловий підйом, що почався за царювання Петра I, захопив і скляну справу. Розвиток склоробного виробництва був викликаний великим попитом на скляні вироби – шибка, дзеркала, посуд, що не могли задовольнити існуючі ще в XVII столітті в Московській Русі старі скляні заводи (Духанський, Измайловський, Черноголовський) і прагненням відмовитися від дорогого ввозу закордонного скла. Асортимент виробів посудного цеху Ямбурзького заводу був дуже великим. Так, наприклад, у 1722 році завод випускав: чарки пивні з кришками і без кришок, чарки винні і горілочні різних розмірів, склянки пивні, горілочні, різні пляшки, лампади, сільнички, огіркові чаші, кишенькові фляги, чорнильниці і т. д.
З вищенаведених історичних даних, можна зробити висновок, що тема склоробного виробництва була актуальна ще 250 років тому.
У наш час зберігаються традиції і секрети старих майстрів, уміння працювати зі склом передається на генетичному рівні з покоління в покоління. Час диктує нові тенденції, але основи ремесла залишаються непорушними.
Сьогодні підприємства нашої країни роблять продукцію зі скла і кришталю: чарки, келихи, фужери, графини, глечики, склянки, пивну серію, високомистецькі штофи, салатники, сортові вази, вази для декорації інтер'єрів, парфумерну тару, сулії медичного призначення, що відповідають самому вимогливому смаку.
Поряд з вітчизняними виробниками борються за ринок збуту і визнані світові лідерів по виготовленню скляного посуду, такі як: Скляні заводи «KAVALIER» Чехії, Італійська фірма «Carlo Giannini» і т. д.
Актуальність даної теми курсової роботи очевидна, тому що розвиток склоробного виробництва – один зі складових факторів розвитку економіки нашої країни.
Тема роботи: Формування асортименту виробів із звичайного скла в умовах ринку та їх якість.
Мета роботи: аналіз асортименту, конкурентноздатності і якості скляного посуду на підставі вивчення даної проблеми.
Предмет дослідження: в даній роботі був розглянутий вплив формування асортименту на вироби із скла, а також поліпшення їх якості в умовах ринку.
Методи: теоретичний аналіз, літературні джерела, узагальнення, практичний досвід авторів по даній темі.
Структура роботи: курсова робота складається з двох розділів, вступу, висновків, додатків та використаної літератури.
 
РОЗДІЛ І. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ СКЛЯНИХ ТОВАРІВ, ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
 
1.1 Класифікація скляних виробів
 
Скляні вироби відповідно до призначення підрозділяють на три класи:
- побутові;
- архітектурно-будівельні;
- технічні [3].
До побутових скляних виробів відносять посуд, художньо-декоративні вироби для прикраси інтер'єра, лампові вироби, дзеркала.
Скло – це аморфне тіло, яке одержують при переохолодженні розплаву незалежно від складу й температурної області затвердіння. При поступовому збільшенні в'язкості воно набуває механічних властивостей твердого тіла.
Класифікують скло за походженням, хімічним складом, основними властивостям і призначенням. Для виготовлення побутового посуду й декоративних виробів використовують оксидне скло, у якому основними склоутворювачами є оксиди кремнію, бору, алюмінію та ін.
Види скла, у яких основним склоутворювачем є оксид кремнію – SiО2, називають силікатними, скла, де основними склоутворювачами служать оксиди бору й кремнію, – боросилікатними, а скло з основним склоутворювачем у вигляді оксидів алюмінію, бору й кремнію – алюмоборосилікатними. Ці оксиди утворюють основу структури скла й визначають його найважливіші властивості.
Крім названих кислотних оксидів до складу скла входять оксиди лужних і лужно-земельних металів. З лужних оксидів використовують оксиди натрію – Nа2О, оксиди калію – К2О, оксиди літію – Li2О; з лужно-земельних – оксиди кальцію – СаО, оксиди магнію – МgО, оксиди цинку – ZnО, оксиди барію – ВаО, оксиди свинцю – РbО. Кожен оксид привносить притаманні йому властивості. Тому багато властивостей скла залежать від його хімічного складу. Склад скла виражають через складаючі його оксиди [3].
Відповідно до Держстандарту 24315-80 скло для побутового посуду й декоративних виробів підрозділяють на наступні види:
- натрій-кальцій-силікатне, спеціальне побутове, кришталеве (містить не менше 10% оксидів свинцю, барію, цинку) ;
- малосвинцевий кришталь (18-24% РbО), свинцевий кришталь (24- 30% РbО) ;
- високосвинцевий кришталь (30% і більше РbО) ;
- барієвий кришталь (не менше 18% ВаО).
До спеціального побутового скла відносять жаростійке боросилікатне й алюмоборосилікатне скло. Для виготовлення кухонного посуду застосовують також ситали. Це непрозорі білого кольори склокристалічні матеріали високої термостійкості. Їх виготовляють шляхом напрямленої кристалізації літійалюмосилікатного скла в процесі спеціальної термічної обробки [9].
 
1.2 Асортимент скляних товарів
 
Асортимент скляних товарів досить динамічний і змінюється у зв'язку з постійним розвитком науки, станом технології виробництва, характером споживчого попиту, зміною стильових напрямків. Асортимент виробів побутового призначення класифікують за призначенням й умовами експлуатації, складом і
Фото Капча