Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кодування та класифікація товарів народного споживання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Основні правила класифікації за гармонізованою системою опису і кодування товарів
РОЗДІЛ 2. Кодування та класифікація товарів народного споживання
2.1 Перелік необхідних державних стандартів України для системи штрихового кодування
2.2 Приклад аналізу штрихкоду і висновок щодо його справжності
2.3 Структура коду УКТЗЕД
2.4 Рівні деталізації товарів в УКТЗЕД
РОЗДІЛ 3. Класифікація товарів при митному оформленні
РОЗДІЛ 4. Охорона праці
Висновок
Список використаних джерел
Додатки        
 
Вступ
 
Однією з важливих задач товарознавства є класифікація товарів. Класифікація – послідовний розподіл багатьох об’єктів на окремі класи, групи і другі підрозділи по найбільш загальним для кожного рівня признакам. Класифікація товарів побудована з принципу ієрархічної схеми – від більш загального признака до менш загального. Головними признаками класифікації продукції являються: єдність технологічних процесів її виробництва, напрямок (її мета) використання товарів, фізико-хімічні властивості. В залежності від порядку утворення класифікаційних груп розділяють десятинну, сотенну, довільну систему класифікації. Розробка системи класифікації супроводжується присвоєнням кожному найменуванню товарів номенклатурного номеру (або коду).величина коду залежить від прийнятої системи класифікації і від системи цифр, якими позначається кожен клас.
Кодування товарів – технічний прийом, який дозволяє представити класифікаційний об’єкт у вигляді знака або групи знаків. Коди розділів і підгруп не взаємозв’язані друг з другом, також як і з кодами груп, товарних позицій і субпозицій. Структура кодового позначення побудована по десятинній системі і включає код групи, товарної позиції і товарної субпозиції. Цифровий код країни єдина інформація, яка міститься в штриховому коді. Присутність штрихового коду допомагає встановити країну-імпортера, фірму-виробника, конкретний номер товару, який дає право пред’являти претензії виробнику. Нанесення штрихового коду на товар підвищує його престиж і грає роль реклами товару або підприємству, підвищує культуру обслуговування.
 
РОЗДІЛ 1. Основні правила класифікації за гармонізованою системою опису і кодування товарів
 
ТНЗЕД практично повністю збігається з гармонізованою системою опису та кодування товарів, а отже, її використання в митно-тарифних і статистичних цілях здійснюється відповідно до основних правил класифікації, а також пояснень і приміток, які є невід’ємною і головною частиною ГС. Існує шість основних правил. Назви розділів, груп, підгруп присвоюються лише для зручності користування. З правової точки зору класифікація товарів за групами має здійснюватися відповідно до пояснень і приміток до розділів, груп, позицій ГС. Якщо в поясненнях чи примітках немає іншого тлумачення, то товари мають класифікуватися згідно з правилами 2-6 Гармонізованої системи.
ТНЗЕД практично повністю збігається з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, а отже, її використання в митно-тарифних і статистичних цілях здійснюється відповідно до основних правил класифікації, а також пояснень і приміток, які є невід’ємною і головною частиною ГС. Існує шість основних правил [5, 87].
Назви розділів, груп, підгруп присвоюються лише для зручності користування. З правової точки зору класифікація товарів за групами має здійснюватися відповідно до пояснень і приміток до розділів, груп, позицій ГС. Якщо в поясненнях чи примітках немає іншого тлумачення, то товари мають класифікуватися згідно з правилами 2-6 Гармонізованої системи.
Наприклад, до 88-ї групи «Засоби повітряного та космічного транспорту; їх частини» треба віднести нарівні з іншими субпозицію 880250 «Космічні апарати (з урахуванням супутників) та їх ракетоносії». Космічні апарати, які є транспортними засобами (наприклад, супутники зв’язку, метеорологічні супутники тощо); ракетоносії, ті з них, які використовуються для виведення корисного вантажу на територію навколо Землі чи інших небесних тіл. Однак до цієї позиції не слід відносити: військові ракетоносії чи балістичні ракети, «корисний» вантаж яких повертається на Землю. Такі ракетоносії мають враховуватись у товарній позиції 9306 «Бомби, гранати, торпеди, міни, реактивні снаряди, ракети, боєприпаси та їх частини...»
Товар має включатися в позицію незалежно від того, має він комплектний чи завершений виробництвом вигляд. При цьому комплектний або незавершений виробництвом товар повинен мати всі основні ознаки комплектного чи завершеного виробництвом виробу. До товарної позиції, до якої віднесено комплектні чи завершені виробництвом вироби, треба також відносити товари в незібраному або розібраному вигляді, наприклад поставки меблів «житлова кімната» в розібраному вигляді [6, 102].
Згідно з цим правилом товар, який частково складається із суміші чи сполучений з іншим матеріалом, за умови збереження його цілісності має враховуватись у тій самій позиції, що й товар без суміші й сполучень. Наприклад, йогурт у суміші з добавками цукру та фруктів має належати до товарної субпозиції 040310 «Йогурт».
Варто зазначити, що це правило можна використовувати тільки з урахуванням приміток і пояснень до розділів і груп ГС. Наприклад, у поясненні до розділу «Чорні та кольорові метали та вироби з них» зазначено:
- сплав чорних і кольорових металів має класифікуватися за металом, маса якого в цьому сплаві перевищує масу будь-якого іншого металу в сплаві;
- сплав, який складається з чорних чи кольорових металів з дорогоцінними металами (срібло, золото, платина), маса яких у загальній масі сплаву перевищує 2%, має враховуватися в групі 71 «Дорогоцінні метали...».
Якщо з будь-яких причин товар можна віднести до двох чи більше позицій, то в таких випадках треба:
Фото Капча