Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кольорова металургія України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Загальний огляд галузі
Розділ ІІ. Виробництво окремих металів
2.1. Виробництво алюмінію
2.2. Виробництво титану
2.3. Виробництво нікелю, свинцю, цинку та ртуті
2.4. Виробництво урану
2.5. Рідкоземельні метали
Розділ ІІІ. Проблеми галузі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. До складу металургійного комплексу України входять більш як 400 підприємств чорної й кольорової металургії, однак за умови більшого поширення чорнометалевих руд всього 52 з них займаються кольоровими металами. У порівнянні з 1990 роком питома вага цієї галузі в обсязі промислового виробництва України виросла у два рази.

Саме тому на сучасному етапі актуальність теми розвитку галузі кольорової металургії в Україні є надзвичайно високою, адже на піку приватизації частини державних підприємств існує можливість переходу їх у приватні руки, що не може не позначитися на загальному стані у галузі.
Метою роботи є вивчення та аналіз стану кольорової металургії в Україні на основі офіційних даних державної статистики, а також встановлення спектру головних проблем галузі.
Предметом дослідження у курсовій роботі виступає металургійна галузь України, зокрема, її складова – кольорова металургія, а, відповідно, об’єктом – стан окремих спеціалізованих металургійних комбінатів та перспективи розвитку галузі.
Відповідно до теми і мети курсової роботи визначено наступні її завдання:

 • аналіз існуючого стану справ у галузі;
 • визначення питомої ваги окремих підприємств;
 • визначення ролі у загальному видобутку і виробництві окремих металів;
 • з’ясування головних проблем у галузі.

Джерельною базою виконання роботи стали дані офіційної статистики України, а також праці таких вчених. як, зокрема, С. І. Іщук, Є. П. Качан, М. О. Ковтонюк та М. О. Петрига.

 

Список використаних джерел: 
 1. Грищенко С. Горно-металлургический комплекс Украины: состояние, проблемы, перспективы развития // Металлург. – 2000. - №5. – С. 31-37.
 2. Заставний Ф. Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 2002. – 472 с.
 3. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
 4. Козенко А.В. Металлургический фонд Украины. – К.: Наук. думка, 1990. – 115 с.
 5. Масляк П. О., Олійник Я.Б., Степаненко А. В., Шищенко П. Г. Географія: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів. Програма і відповіді на всі запитання. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 829 с.
 6. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами терії .- К.: Знання, КОО, 1998 .- 416 с.
 7. Пиковский В. Экспортный потенциал металлургии Украины // Металлург. - 2006. - №11. – С.16-19.
 8. Регіональна політика України / під ред. Н.Г. Курдюкової. – К.: Наук. думка. – 1995.
 9. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є. П. Качан, М. О. Ковтонюк, М. О. Петрига та ін.; За ред. Є. П. Качана. – К.: Вища шк., 1998. – 375 с.
 10. Розміщення продуктивних сил: посібник / Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І. - К., 2000/ - 264 с.
 11. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. – 150 с.
 12. Сергеев А.В. Цветные металлы: производство и потребление сегодня и завтра // Металлург. – 2003. - №8. – С.10-12.
 13. Сидоров Н. Структурная перестройка металлургической отрасли Украины: сущность, проблемы и пути их решения // Экономика Украины. – 2005. - №2. - С. 43-45.
 14. Статистичний щорічник “Україна у цифрах у 2006 році / Держкомстат України. – К.: Техніка, 2007. – 256 с.
 15. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки України. - К.: Вид-во УАДУ, 1997 .- 140 с.
 16. Україна у цифрах: підсумок 15 років / Державний комітет статистики України, ред. О. Г. Осауленко. – К.: ДСМ, 2006. – 633 с.
 17. Экономика цветной металлургии / под ред. Н.П. Банного – Донецк.: ЛЕ-Стар, 2006. – 290 с.
 18. Явдотенко А. С. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий цветной металлургии. - Харьков: Электа, 2002. - 326 с.
206
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.