Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 

  1. Мета і механізм комерціалізації інтелектуальної власності
  2. Правовий режим комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності
  3. Оцінка вартості прав інтелектуальної власності в процесі їх комерціалізації
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
  1. Авторські права та інтелектуальна власність: підручник / В.Д. Понікаров, О.О. Єрмоленко, І.А. Медведєв; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2008. - 304 с.
  2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. - К.: Знання, 2006. - 431 с.
  3. Гохштанд А. Нематериальные активы России. Опыт оценки // ИС. Промышленная собственность. - 2005. - №5. - С.34-42.
  4. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.
  5. Інтелектуальна власність та її роль у сучасних умовах господарювання / Н.О. Любенок // Актуал. пробл. економіки. - 2009. - № 8. - С. 33-38.
  6. Методичні підходи щодо створення об'єктів інтелектуальної власності, їх капіталізація та комерціалізація / В.П. Ситник // Вісн. аграр. науки. - 2006. - N N 3/4. - С. 183-185.
  7. Морозов О.Ф. Ціна думки - інтелектуальний каштан: монографія. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток Лтд», 2005. - 352 с.
4898
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).