Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплект контрольних робіт з навчальної дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів”

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
82
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
____________________ О.А.Ткачук
“_____”____________________2010
 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
з навчальної дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів”
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”
 
Професійне спрямування землевпорядкування та кадастр,
геоінформаційні системи і технології
 
Загальна кількість годин – 189 Кількість кредитів ЄКТС – 5,25
 
РІВНЕ 2010
 
ЗМІСТ
 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 16.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 17.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 18.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 19.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 20.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 21.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 22.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 23.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 24.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 25.
Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи.
Фото Капча