Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплект контрольних робіт з навчальної дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів”

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
82
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
____________________ О.А.Ткачук
“_____”____________________2010
 
 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
з навчальної дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів”
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень        бакалавр
Напрям підготовки                             6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”
Професійне спрямування                   землевпорядкування та кадастр,
геоінформаційні системи і технології
Загальна кількість годин  –  189        Кількість кредитів ЄКТС  –  5,25
 
РІВНЕ 2010
 
ЗМІСТ
 
Контрольна робота  №1.
Контрольна робота  №2.
Контрольна робота  №3.
Контрольна робота  №4.
Контрольна робота  №5.
Контрольна робота  №6.
Контрольна робота  №7.
Контрольна робота  №8.
Контрольна робота  №9.
Контрольна робота  №10.
Контрольна робота  №11.
Контрольна робота  №12.
Контрольна робота  №13.
Контрольна робота  №14.
Контрольна робота  №15.
Контрольна робота  №16.
Контрольна робота  №17.
Контрольна робота  №18.
Контрольна робота  №19.
Контрольна робота  №20.
Контрольна робота  №21.
Контрольна робота  №22.
Контрольна робота  №23.
Контрольна робота  №24.
Контрольна робота  №25.
Еталонні відповіді до завдань практичної частини.
Еталонні відповіді до контрольних робіт.
Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи.
Фото Капча