Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Компоненти вектора X

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Інформатика»
 
ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
 
Загальне завдання на курсову роботу
 
1. По функції f (i, j), що задана, необхідно сформувати квадратну матрицю A = {aij}, i, j = 1, 2, …, …, m, де aij = f (i, j).
2. Після чого із цієї матриці відповідно до заданого алгоритму необхідно отримати компоненти вектора X = {xi}, i = 1, 2, …, n.
3. Після отримання компонентів вектора X обчислити значення функції U.
 
Індивідуальне завдання
(Вар № 20)
 
1. Функція f (i, j) = 2j-1 (|j – 3| -1, 3) Log3 ((|j-5| +| (6, 5 – j) |)).
2. Компоненти вектора X – середнє арифметичні значення елементів i-х стовпців матриці, в рядках якої від’ємні елементи переставлені до начала, а додатні – після них.
 
БАЗОВА ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ
 
Program Kursovaya_rabota;
Uses
Crt; {Підключаємо бібліотечний модуль}
Label G;
Const Len=100;
Type
mtr=array[1.. Len, 1.. Len] of real; {Власний тип mtr}
mas=array[1.. Len] of real; {Власний тип mas}
Var m, n: byte; {Робочі змінні: параметри розмірності}
i, j: byte; {Параметри циклів}
b, c: real; {Довільні змінні (для функції) }
u: real; {Ім'я функції}
z: byte; {Робоча змінна}
k: byte; {Змінна, яка запам'ятовує кількість від'ємних елементів матриці, які переставляються вперед}
q: real; {Робоча змнна}
p: byte; {Робоча змінна}
x: mas; {Масив Х}
a: mtr; {Матриця А}
BEGIN
ClrScr;
Writeln ('Введите значенние «c» и «b»: ') ;
Write ('c = ') ;
readln (c) ;
Write ('b = ') ;
readln (b) ;
ClrScr;
Writeln ('Как вы желаете ввести элементы матрицы? ') ;
Writeln ('Если автоматически-введите «1», если с клавиатуры – введите «0»: ') ;
readln (z) ;
ClrScr;
If z=1 then {Якщо змінна z=1, то елементи матриці обрахуються за формулою}
begin
Writeln ('Введите размерность матрицы [m x n]: ') ;
Write ('m = ') ;
readln (m) ;
write ('n = ') ;
readln (n) ;
ClrScr;
for i: =1 to m do {Зовнішній цикл по рядкам}
begin
for j: =1 to n do {Внутрішній цикл по стовбцям}
a[i, j]: = (exp ((j-1) *ln (2))) * (abs ((j-3)) -1. 3) * ((ln ((ABS (j-5)) + (ABS (6. 5-j)))) / (ln (3))) ;
end;
end
else
if z=0 then {Якщо змінна z=0, то елементи матриці вводяться вручну}
begin
Writeln ('Введите размерность матрицы [m x n]: ') ;
Write ('m = ') ;
readln (m) ;
write ('n = ') ;
readln (n) ;
ClrScr;
writeln (' Введите элементы матрицы «A»: ') ;
writeln;
for i: =1 to m do
begin
for j: =1 to n do
readln (a[i, j]) ; {Вводимо елементи матриці з клавіатури}
end;
ClrScr;
end
else goto G; {Якщо введена цифра не дорівнює 1 або 0, то виконується перехід на мітку G}
writeln (' Матрица «A»: ') ;
writeln;
for i: =1 to m do
begin
For j: =1 to n do
write ('a[', i, ', ', j, ']=', a[i, j]: 6: 3, ' ') ; {Виводимо матрицю А}
writeln;
end;
For i: =1 to m do
begin
k: =0;
For j: =1 to n do
If a[i, j]<0 then {Якщо елемент від'ємний}
begin
k: =k+1; {Рахуємо к-сть від'ємних елементів, які переставлятимуться наперед}
q: =a[i, j]; {Запам'ятовуємо від'ємний елемент}
For p: =j downto k+1 do {Здвигаємо елементи починаючи з j вліво до k+1}
a[i, p]: =a[i, p-1];
a[i, k]: =q; {На місце k ставимо число нового стовбця}
end;
end;
Writeln;
Writeln (' Матрица «A» (перестановка) : ') ;
Writeln;
for i: =1 to m do
begin
for j: =1 to n do
write ('a[', i, ', ', j, ']=', a[i, j]: 6: 3, ' ') ; {Виводимо матрицю А}
writeln;
end;
for j: =1 to n do
x[j]: =0; {Ініціюємо одномірний масив Х}
for i: =1 to m do
begin
for j: =1 to n do
x[j]: =x[j]+a[i, j]; {Знаходимо суму елементів кожного стовбця матриці, кожна сума-один елемент масиву}
end;
Writeln;
Writeln (' Вектор «Х»: ') ;
Writeln;
For j: =1 to n do
begin
x[j]: =x[j]/m; {Знаходимо середнє значення кожного стовбця матриці}
Write ('x[', j, ']=', x[j]: 5: 3, ' ') ; {Виводимо масив Х}
Фото Капча