Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комунікація в системі менеджмента підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Комунікації – це не тільки обмін інформацією, її змістом, а й різні форми зв’язків між людьми, засновані на будь-яких стосунках, які спрямовані на досягнення цілей організації. Це особлива форма впливу на співробітників підприємства та суб’єктів зовнішнього середовища. І, якщо вони реалізовані на високому професійному рівні, то їх ефективність в системі управління підприємством визначатиме якість управління підприємством визначатиме якість управлінських рішень.
Ступінь готовності керівництва фірми вирішувати складні проблеми в умовах ринкових відносин залежить від його досвіду, теоретичних знань і практичної діяльності, які можуть допомогти йому знайти найбільш ефективні методи управління, оволодіти вмінням раціонально організувати працю свою і підлеглих, найбільш повно мобілізувати їх творчу ініціативу, знайти оптимальні підходи до формування попиту споживачів. Тому доцільно спочатку розглянути, які існують види комунікацій, сутність їх процесів у досягненні певних цілей в управлінні підприємством.
В літературі розрізняють дві площини (рівня) комунікації: площина змісту і площина зв’язків або стосунків, тобто загальне уявлення психології комунікацій. Площина змісту належить до послання, яке подає відомості про становище речей чи про події; воно може бути важливим чи незначним і мати різне значення для одержувача і відправника.
До поняття змісту належить не тільки власне інформація, яка передається від відправника (джерела) до одержувача у явній формі, а й метакомунікація. Поняття “метакомунікація” визначає те, що читається між рядками і складає істинний зміст комунікації, або корисне з погляду тіньового змісту відомостей. Так, дуже часто виникає ситуація, коли на звернення підприємства-виробника до споживача про пропонування їм якого-небудь товару або встановити ділові контакти, він отримує відповідь приблизно в такій формі: “Ми з задоволенням будемо користуватися вашим товаром і/або встановимо з вами ділові контакти, але через деякий час, коли ми будемо мати можливість”. Очевидно, споживач уже одержав аналогічне замовлення і витратив свої кошти або ж керівництво (керівник) помилилося у виборі партнера, в оцінці його виробничих можливостей. Метакомунікація відіграє важливу роль у комерційних переговорах і діловому листуванні, розробці комунікаційної стратегії.
При проведенні переговорів чи конференцій потрібно намагатися використовувати змістовну площину, щоб виключити вплив симпатій і антипатій, оскільки часто голосують не за ту чи іншу пропозицію, а за того, хто її вносить, в результаті чого припускаються похибок у комунікації, оскільки використовуються різні підходи.
Як у закордонній, так і у вітчизняній економічній літературі немає повної розгорнутої класифікації. Французький економіст Б.Гурне виділяє формальні (офіційні) комунікації,  які створюються керівництвом організації, та неформальні, які встановлюються на засадах особистих стосунків в організації. За М.Месконом розрізняють організаційні та міжособистісні (вербальні і невербальні) комунікації. Ф.І.Хміль доповнює їх трансакціями (дорослий, батько, дитя) та поділяє комунікації за формою на дигітальну і аналогову, причому остання за змістом поєднує два види комунікацій – вербальну і невербальну. О.П.Єгоршин дає класифікацію факторів, які впливають на ефективність комунікацій, зокрема виділяє такі групи ознак: види комунікацій (вербальні: усні, письмові; і невербальні: рухи тіла, параметри мови), способи забезпечення, типи особистості (екстраверт та інтроверт), індикатор модальності (візуальна, аудиальна, кінестична), трансактний аналіз.
 
1. Oрганізаційно-економічна характеристика ЗАТ СПФ "Агротон"
ЗАТ СПФ "Агротон" створено відповідно до Закону України «Про підприємництво» та інших законодавчих актів України і діє на їх підставі. Акціонерами комплексу є: 
- Компанія «Хемотон (Кіпр) Лімітед", Республіка Кіпр, зареєстрована Реєстратором компаній Республіки Кіпр 30.07.98г. № 95710, адреса: 25 Спіру Араузу Стріт, Беренгарія Білдінг, Лімассол, Кіпр. 
- Приватне підприємство «Меліса», зареєстровано у виконавчому комітеті Луганської міської Ради 258.04.98г., Реєстраційний № 226/10190, адреса: 348045, м. Луганськ, кв.50 років Оборони Луганська, 9. 
Комплексу розташований в промисловій зоні смт. Новоайдар, юридична адреса - смт. Новоайдар Луганської області, вул. Жовтнева, буд.42. Новоайдар - селище міського типу, центр району, розташований на річці Айдар, лівій притоці Сіверського Дінця, в 58 км від Луганська і в 3 км від залізничної станції Новий Айдар. Майданчик комплексу не є потенційно підтоплюються, рельєф спокійний, з ухилом у західному та південно-західному напрямку. Майданчик в геоморфологічному відношенні приурочена до лівобережної надзаплавної терасі долини річки Айдар. У геологічному відношенні територія приурочена до північної частини Донбасу та південного схилу Воронезького кристалічного масиву. Грунтові води не розкриті до глибини 1,5 м від поверхні землі. 
Грунти родючі, головним чином чорноземні. Потужність найродючіших пластів досягає метра товщини, а деколи більше. Поширені також дернові грунти. Застосування правильної агротехніки дозволяє збирати досить високі врожаї вирощуваних тут сільськогосподарських культур, баштанних, овочів. 
Клімат помірно-континентальний з відчутними засухами. Середня температура самого теплого місяця липня +210 С і найхолоднішого січня - 70С. Пануючі вітру - східні і південно-східні. Максимальна середньорічна кількість опадів (350 мм) випадає в найбільш піднесеній частині Донецького кряжа. Дощі часто випадають у вигляді короткочасних злив. 
Зима порівняно холодна, з різкими східними і південно-східними вітрами, відлигами і ожеледицею, малосніжна. Весна - сонячна, тепла, нерідко супроводжується сухими східними вітрами, заморозками. Літо спекотне, друга половина його - помітно суха. Осінь сонячна, тепла, суха. 
Юридична адреса Обласного офісу ЗАТ СПФ "Агротон: м. Луганськ, кв.50 років Оборони Луганська, буд.9. Підприємство створено без обмеження терміну його дії. 
Комплекс є юридичною особою згідно законодавства України і може від свого імені одержувати і здійснювати майнові
Фото Капча