Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концептуальні питання, щодо рівня економічної безпеки стивідорних компаній

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Досліджено теоретичне питання, щодо рівня економічної безпеки стивідорних компаній. Сформульовані науково-практичних рекомендацій, спрямовані на вдосконалення питання економічної безпеки стивідорних компаній. Дана оцінка стану економічно-фінансової безпеки компаній. Визначенні заходи спрямовані на покращення фінансової безпеки підприємства, як підсистеми економічної безпеки підприємства. Запропонована методика визначення рівня фінансової безпеки підприємства.
Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, рівень економічно-фінансової безпеки, фінансова стійкість, стивідорна компанія.
Постановка проблеми. У сучасних умовах нестабільності ринку успішний розвиток та функціонування будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності в значній мірі залежить від надійної, якісної та ґрунтовної системи економічної безпеки підприємства. Нагальна потреба у вивченні та розвитку цього питання виникла з переходом України до ринкової економіки і на сьогоднішній день є актуальною. Це обумовлено високим рівнем конкуренції, необхідністю постійної адаптації організаційно-економічного механізму управління підприємством до сучасних умов господарювання та досить великою кількістю в Україні збиткових і збанкрутілих підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств були і є предметом наукових досліджень ряду вчених, а саме Н. Й. Реверчук [1], Л. Г. Мельника [2], Л. І. Донця, Н. В. Ващенка [4], С. Ф. Покропивного [8], І. А. Бланка [1], К. С. Горячевої [2] та ін. У сучасній науковій літературі зустрічаються різні тлумачення терміну «економічна безпека підприємства».
Концепція формування і подальшого функціонування системи економічної безпеки підприємства базується на розумінні сутності та складових економічної безпеки підприємства, а забезпечення економічної безпеки підприємства напряму пов’язано з її фінансової складовою.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Якщо на рівні держави методи оцінки фінансової безпеки вже розроблені [3], то на рівні підприємства вони залишаються дискусійними. Це, насамперед, стосується вибору критеріїв оцінки фінансової безпеки підприємства, системи показників, що її характеризують, і методичних підходів до визначення рівня фінансової безпеки.
Рішенням загальної проблеми є застосування методики визначення рівня економічної безпеки стивідорної компанії. Практична значимість дослідження полягає в тому, що застосування в стивідорних компаніях рекомендацій авторів дозволить розв’язати де які проблеми підвищення ефективності фінансової складової роботи компанії. Результати дослідження можуть бути використані керівниками компаній, керівниками та співробітниками фінансових служб компаній.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є формування науково-практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення питання економічної безпеки стивідорних компаній; визначення заходів спрямованих на покращення фінансової безпеки підприємства, як підсистеми економічної безпеки підприємства.
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:
визначення поняття економічна безпека;
оцінка стану економічно-фінансової безпеки компаній;
методика визначення рівня фінансової безпеки підприємства.
Виклад основного матеріалу. Більшість авторів економічну безпеку підприємства пов’язують з ефективністю, конкурентоспроможністю, захистом чи захищеністю від загроз, з гармонізацією інтересів, можливістю одержання прибутку, фінансовою стійкістю тощо. Багато авторів погоджуються з тим, що трактування поняття «економічна безпека», в першу чергу, пов’язано зі станом ефективного використання ресурсів, інші виділяють стан виробничої системи, як основний об’єкт для забезпечення економічної безпеки.
Однією з найголовніших задач, яку більшість авторів ставлять в процесі визначення поняття «економічна безпека», являється необхідність визначення внутрішніх та зовнішніх загроз, які безпосередньо впливають на діяльність підприємства та вироблення стійкого, легітимного, дієвого механізму для протистояння негативному зовнішньому впливу.
Розробка методів оцінки фінансової безпеки стивідорних підприємств має важливе методологічне значення, яке пов’язане з необхідністю майже щоденного знання його фінансового стану і завдяки цьому підтримання в ринкових конкурентних умовах на належному рівні. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства важлива також при отриманні кредитів від комерційних банків. Зрозуміло, що останні при незадовільному стані фінансової безпеки підприємства кредитів йому не дадуть.
Оцінка фінансової безпеки стивідорних підприємств передбачає, перш за все, ідентифікацію його фінансового стану. Проведені дослідження дозволили зробити певні кроки в напрямку формування системи показників для оцінки фінансової безпеки [2], однак необхідне її подальше уточнення. Принципово така система повинна включати різні групи кількісних показників, що характеризують той або інший напрямок у забезпеченні фінансової безпеки суб’єкта, що господарює.
Фінансовий стан підприємства оцінюється на основі показників, які відображають фінансово- господарську діяльність підприємства, наявність, розміщення, використання та рух ресурсів підприємства. Як відомо, до основних напрямків аналізу фінансового стану відносять:
аналіз ліквідності підприємства;
аналіз платоспроможності і фінансової стійкості підприємства;
аналіз ділової активності підприємства;
аналіз рентабельності підприємства.
Характеристика підприємства за даними напрямками дозволяє дати оцінку його фінансового стану (здатність фінансувати свою діяльність) і його фінансових ресурсів.
Апробацію для проведення аналізу фінансового стану проведемо на базі ТОВ «НВГ». Необхідно розрахувати показники за
Фото Капча