Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Конкурентне право

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
2
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Цукровий завод займає монопольне положення на регіональному ринку надання послуг із заготівлі і переробки цукрового буряка сільськогосподарських підприємств і фрмерських господарств. Під час планової перевірки територіальним відділенням Антимонопольного комітету України було встановлено, що заводом було укладено і реалізовано 67 договорів із сільськогосподарськими підприємствами на умовах, що 70% продукції отримає господарство, а 30% – залишається заводу як оплата за переробку сировини.
З фермерськими господарствами було укладено 185 договорів на умовах, що 65% продукції отримає господарство, а 35% – залишається заводу як оплата за переробку сировини.
Чи порушив завод антимонопольне законодавство?
 
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11. 01. 2001 № 2210-III (остання редакцiя вiд 15. 01. 2011 р.) застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин кваліфікується як зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.
Відповідно ж до ст. 52 зазначеного Закону накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
 
Список використаних джерел
 
Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11. 01. 2001 № 2210-III, остання редакцiя вiд 15. 01. 2011 р. : [Електронний ресурс] – http: //zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=2210-14&p=1304066678302148.
Антимонопольне регулювання регіональних товарних ринків: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08. 02. 03 / Р. О. Романів; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 20 с.
Валітов С. С. Конкурентне право України: навчальний посібник. – К. : Юрінком-Інтер, 2006. – 432 c.
Фото Капча