Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Конспект лекцій з дисципліни «Інженерні конструкції гідротехнічних споруд» (Змістовий модуль 1 «Робота і розрахунок елементів залізобетонних конструкцій») / О.І. Корнійчук, Рівне: НУВГП, 2013. - 40 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни
«Інженерні конструкції гідротехнічних споруд»
Змістовий модуль №1
«Робота і розрахунок елементів залізобетонних конструкцій»
 
Рівне 2013
 
Зміст
 
1. ІНЖЕНЕРНІ КОНСТРУКЦІЇ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗРАХУНКУ
1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНЖЕНЕРНІ КОНСТРУКЦІЇ (ІК) 
1.2. ПОНЯТТЯ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ 
1.3. НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВПЛИВИ НА БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ 
1.4. ОПОРИ МАТЕРІАЛІВ 
1.5. УМОВИ РОБОТИ КОНСТРУКЦІЙ 
2. СУТЬ БЕТОНУ ТА ЗАЛІЗОБЕТОНУ. ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНУ, АРМАТУРИ ТА ЗАЛІЗОБЕТОНУ 
2.1. СУТЬ ЗВИЧАЙНОГО ТА ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ 
2.2. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛІЗОБЕТОНУ 
2.3. ВИДИ ЗАЛІЗОБЕТОНУ ЗА СПОСОБАМИ ВИГОТОВЛЕННЯ
1. МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОН - ВСІ ОПЕРАЦІЇ ПО
2.4. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:
2.5. ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНУ
2.5.1. Класифікація бетонів
2.5.2. Усадка та набрякання бетону
2.5.3. Зміна міцності бетону в часі
2.5.4. Міцність бетону, класи бетонів
2.5.5. Деформації бетону
2.6. АРМАТУРА
2.6.1. Класифікація арматури
2.6.2. Механічні характеристики арматури
2.6.3. Класи арматури
2.6.4. Анкерування арматури, захисний шар арматури
3. РОБОТА ТА РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
3.1. ПОНЯТТЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ. СТАДІЇ НДС ЗГИНАЛЬНИХ З/Б ЕЛЕМЕНТІВ
3.2. РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ПРЯМОКУТНОГО ПРОФІЛЮ З ОДИНИЧНОЮ АРМАТУРОЮ
3.2.1. Розрахункова схема нормального перерізу при розрахунках міцності прямокутних елементів з одиночним армуванням
3.2.2. Типи задач в розрахунках міцності нормальних перерізів прямокутного профілю з одиничною арматурою
3.3. РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ З ПОДВІЙНИМ АРМУВАННЯМ
3.4. РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТАВРОВОГО І ДВОТАВРОВОГО ПРОФІЛЮ
3.5. РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ПЕРЕРІЗІВ, ПОХИЛИХ ДО ПОВЗДОВЖНЬОЇ ОСІ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
4. РОБОТА ТА РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ СТИСНУТИХ ТА РОЗТЯГНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
4.1. КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ
4.2. ВИПАДКИ РОБОТИ ТА РУЙНУВАННЯ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ
4.3. РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ПРЯМОКУТНИХ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ
4.4. КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗТЯГНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ
4.5. РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНО РОЗТЯГНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ
5. ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДЕФОРМАЦІЯМИ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЮ
5.1. ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
5.2. РОЗРАХУНОК ЗА ДЕФОРМАЦІЯМИ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Фото Капча