Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Конспект лекцій з курсу «Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
129
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Конспект лекцій
з курсу
«Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт»
 
ЛЕКЦІЯ 1. ОПИС СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
1. Місце геодезичних робіт в системі землеустрою
2. Види землевпорядних та кадастрових робіт
3. Нормативні вимоги до організації топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
ЛЕКЦІЯ 2. Системи координат, що використовуються при проведенні землевпорядних та кадастрових робіт
1. Системи координат в Україні та особливості їх використання
2. Трансформування координат між окремими системами
 
ЛЕКЦІЯ 4,5. ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ- ОСНОВНІ СХЕМИ І ВИМОГИ ДО ЇХ ПОБУДОВ
1. Тріангуляційні мережі
2. Трилатераційні мережі
3. Полігонометричні мережі
4. Лінійно-кутові мережі
5. GPS-мережі
6. Принципи розрахунку точності інженерно-геодезичних мереж
 
ЛЕКЦІЯ 6. Обґрунтування точності кадастрових знімань та вимірювань за топографічними та кадастровими планами. Повнота, детальність, актуальність планів.
1. Точність картографо-геодезичних матеріалів і кадастрових планів
2. Середні похибки точок знімальних планових і висотних геодезичних мереж та похибки зображення контурів місцевості
3. Точність виміряних на карті величин
 
ЛЕКЦІЯ 7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЇ
1. Визначення площ земельних ділянок
2. Визначення площі фізичної поверхні земельної ділянки та
поправки за кривизну
 
ТЕМА 8. ПОБУДОВА ПЛАНОВОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗНІМАЛЬНОГО ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДОМ ТРІАНГУЛЯЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ
1. Основна суть методу тріангуляції
2. Обчислення в мережах тріангуляції
3. Оцінка точності мережі тріангуляції
 
ЛЕКЦІЯ 8. ПОБУДОВА ВИСОТНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ
1. Технічне нівелювання
2. Тригонометричне нівелювання
 
ТЕМА 9. ОКРЕМІ ВИДИ ОПОРНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
1. Лінійно-кутові мережі
2. Геодезичні засічки
3.Чотирикутники без діагоналей
 
ТЕМА 10. ПРОЕКТУВАННЯ ДІЛЯНОК ПРИ СКЛАДАННІ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
1. Способи проектування.
2. Проектування аналітичним способом
3. Проектування графічним та механічним способами.
4. Особливості проектування криволінійних контурів
5. Проектування ділянок за рахунок різноякісних земель
6. Спрямлення меж земельних ділянок при усуненні недоліків їх просторового розміщення
7. Визначення координат додаткових проектних точок.
 
ТЕМА 11. СПОСОБИ ПІДГОТОВКИ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ ПЕРЕНЕСЕННІ В НАТУРУ ПРОЕКТНИХ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОВИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ
1. Геодезична підготовка проекту
2. Основні джерела помилок при розмічувальних роботах
3. Спосіб прямої кутової засічки
4. Спосіб лінійної засічки
5. Спосіб полярних координат
6. Спосіб проектного полігону
7. Способи створної і створно - лінійної засічок
8. Спосіб прямокутних координат
9. Винос у натуру проектних кутів і довжин ліній
10. Перенесення в натуру проектних відміток, ліній і
площин проектного ухилу
10. Окремі випадки, що трапляються при виконанні польових землевпорядних робіт
11. Види межових знаків та порядок їх закріплення на місцевості.
 
ТЕМА 12. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ СКЛАДАННІ ПРОЕКТІВ ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОВИХ РОБІТ
1. Генеральні плани населених пунктів.
2. Схеми прив’язки до стінних реперів та виконання розрахунків.
 
ТЕМА 13. МЕТОДИ ЗНІМАННЯ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ
1. Загальні відомості про підземні комунікації та способи розмічування на місцевості
2. Знімання підземних комунікацій
3. Пошук підземних комунікацій
 
Тема 14. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОМПЛЕКСУ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ І РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ
1. Особливості перенесення у натуру проектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією території
2. Протиерозійні гідротехнічні споруди
3. Проекти рекультивації земель
 
ТЕМА 15. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД
1. Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні
2. Винос у натуру проектного контуру водоймища
3. Геодезичне обґрунтування для будівництва гідротехнічних споруд
4. Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві
 
ТЕМА 16. ПЕРЕНЕСЕННЯ В НАТУРУ КРИВОЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ
1. Спосіб прямокутних координат.
2. Спосіб кутів.
3. Спосіб продовжених хорд.
 
ТЕМА 17, 18. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ КВАРТАЛІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ
1. Складання плану організації рельєфу
2. Складання плану земляних мас
3. Перенесення в натуру проекту організації рельєфу
 
ТЕМА 19. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ МОНТАЖІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
1. Основні розмічувальні роботи на будівельному майданчику
2. Принципи геодезичного забезпечення монтажу будівельних конструкцій і технологічного устаткування
 
ТЕМА 20. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДЕФОРМАЦІЯМИ СПОРУД ГЕОДЕЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ
1. Види деформації та причини їхнього виникнення
2. Спостереження за осіданнями споруд
3. Спостереження за горизонтальними зсувами споруд
4. Спостереження за кренами та зсувами ділянок земної поверхні
5. Обробка й аналіз результатів спостережень
 
ТЕМА 21. ВИКОНАВЧІ ЗНІМАННЯ
1. Призначення й методи виконавчих зйомок
2. Виконавча геодезична документація.
3. Складання виконавчих генеральних планів
 
ТЕМА 22. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
1. Організація геодезичних робіт у будівництві
2. Техніка безпеки при виконанні інженерно-геодезичних робіт
Фото Капча