Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

конструкційні деревина і пластмаси

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
125
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Розділ 1    КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕРЕВИНА І ПЛАСТМАСИ
1.1. Загальні відомості
1.2. Будова деревини
1.3. Сортамент лісоматеріалів
1.4. Якість лісоматеріалів
1.5.  Фізико - механічні властивості деревини
1.6. Захист дерев'яних конструкцій від загнивання і гниття
1.7. Захист дерев'яних конструкцій від займання та горіння
1.8. Конструкційні пластмаси
Розділ 2 РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
2.1.Метод граничних станів
2.2. Нормативні та розрахункові навантаження
2.3. Нормативні та розрахункові опори деревини
2.4. Розрахунок дерев'яних елементів
Розділ 3  З'ЄДНАННЯ ЕЛМЕНТІВ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
3.1. Загальна характеристика з'єднань
3.2. Контактні з'єднання
3.3. З'єднання з металевими зв'язками
3.4. Клейові з'єднання
3.5. З'єднання елементів пластмасових конструкцій
Розділ 4 ЗАХИСНІ КОНСТРУКЦІЇ
4.1. Загальні відомості
4.2. Дощаті настили
4.3. Клеєфанерні настили
4.4. Пластмасові настили
Розділ 5 ДЕРЕВ'ЯНІ БАЛКИ І СТІЙКИ
5.1. Балки суцільного поперечного перерізу
5.2. Дощатоклеєні балки
5.3. Клеєфанерні балки
5.4. Складені балки на піддатливих зв’язках
5.5. Дерев'яні стійки
Розділ 6 ДЕРЕВ'ЯНІ АРКИ
6.1. Конструкції арок
6.2. Розрахунок дерев'яних арок
Розділ 7 ДЕРЕВ'ЯНІ РАМИ
7.1. Конструкції дерев'яних рам
7.2. Розрахунок дерев'яних рам
Розділ 8 ДЕРЕВ'ЯНІ ФЕРМИ
8.1 Конструкції дерев'яних ферм
8.2. Розрахунок дерев’яних ферм
 
Розділ 1    КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕРЕВИНА І ПЛАСТМАСИ
 
1.1. Загальні відомості
Деревина — цінний конструкційний будівельний матеріал, запаси якого можуть поновлюватися після його раціональних заготівель. Заготовлений ліс у виді відрізків стовбурів стандартної довжини доставляється на деревообробні підприємства. Там з нього виготовляють пиломатеріали, фанеру, деревні плити, дерев'яні конструкції і будівельні деталі. Найбільш економічно доцільно постачати будівництво пиломатеріалами, готовими виробами і конструкціями, а не круглим лісом.
Хвойну деревину (сосна, ялина, модрина) використовують для виготовлення основних елементів дерев'яних конструкцій і будівельних деталей. Прямі високі стовбури хвойних дерев з невеликою кількістю сучків  невеликої величини дозволяють одержувати прямошаруваті пиломатеріали з обмеженою кількістю вад. Також хвойна деревина містить смоли, завдяки чому вона більш стійка зволоженню і загниванню, ніж листяна
Деревина твердих листяних порід (дуб, бук, граб, акація) має  підвищену міцність і стійкість проти загнивання. Однак через більшу дефіцитність і вартість її використовують у будівельних конструкціях тільки для дрібнорозмірних  елементів з”єднань. Березова деревина відноситься теж до твердих листяних порід. Її використовують головним чином для виготовлення будівельної фанери. Деревина м'яких листяних порід (осика, тополя, вільха, липа) має знижену міцність і стійкість проти загнивання і використовується для виготовлення малонавантажених елементів тимчасових будівель і споруд.
 
1.2. Будова деревини
Деревина має трубчасту шарувато-волокнисту будову. Основу  деревини складають деревні волокна, розташовані уздовж стовбура. Вони складаються з подовжених пустотілих оболонок відмерлих клітин — трахеїд — майже прямокутної форми, середньою шириною 50 мкм і довжиною 3 мкм з органічних речовин (целюлози і лигніна). Деревні волокна розташовуються концентричними шарами навколо осі стовбура, які називаються річними шарами. Кожен річний шар складається з двох частин:  м'якої ранньої (весняно-літньої)  деревини з більш тонкими стінками і широкими порожнинами кліток та  більш твердої пізньої (осіньої)деревини,  клітки якої мають більш товсті стінки і вузькі порожнини. Щільність і міцність деревини залежать від відносного вмісту в ній пізньої деревини, що у сосни, наприклад, змінюється від 5 до 35% (рис. 1.2).
Середня частина стовбурів сосни, кедра і модрини має більш темний колір, містить більше смоли і називається ядром. Навколо ядра розташована менш смолиста деревина - заболонь. Крім цих основних частин у деревині є горизонтальні серцевинні промені, м'яка серцевина, смоляні ходи, сучки і зовні вона покрита корою.
 
Рис. 1.1. Будова хвойної деревини:
а — поперечний переріз стовбура; б — пластина дошки; в — мікроструктура; 1— волокна деревини; 2 — ядро;
3 — заболонь; 4 — серцевина; 5 — ранні річні шари; 6 — пізні річні шари; 7 — клітки – трахеїди.
 
1.3. Сортамент лісоматеріалів
Лісоматеріали поділяються на круглі і пиляні (рис. 1.2).
       
Рис. 1.2. Лісоматеріали: а – пиляні; б – круглі; 1 – пласть; 2 – торець; 3– кромка; 4 — брус;5 — товста дошка;
6 — тонка дошка; 7 — брусок; 8 — колода; 9 — пластина;10 — колода окантована.
 
Круглі лісоматеріали — колоди — це частини стовбурів дерев з  обпиляними кінцями — торцями, очищені від сучків та кори. Вони мають стандартні довжини 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 і 6,5 м. Колоди мають конічну форму. Зменшення їхнього діаметру по довжині називається збігом і в середньому він рівний 0,8 см на 1 м довжини колоди. Сортамент колод визначається діаметром їх тонкого торця d. Малі колоди d=<13см  називають також підтоварником і застосовують їх для тимчасових споруд.  Середні колоди мають d  від 14 до 24 см, а великі d => 26 см з градацією розмірів через 2 см. Круглі лісоматеріали використовують в основному при будівельному виготовленні дерев'яних конструкцій.
Пиляні лісоматеріали — пиломатеріали — одержують у результаті подовжнього розпилювання колод
Фото Капча