Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Консультативна бесіда як основний метод роботи консультанта

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Консультативна бесіда – це:
а) діалог клієнта  і консультанта з метою діагностування проблем клієнта;
б) діалог між двома консультантами щодо проблем клієнта;
в) діалог клієнта  і консультанта з метою діагностування і одночасної корекції проблем клієнта;
г) запитання консультанта до клієнта з чіткими і одназначними відповідями останнього.
 
2. Під час бесіди найкраще посадити клієнта:
а) обличчям до дверей кабінету;
б) обличчям до вікна;
в) обличчям до консультанта;
г) обличчям до консультанта в куті кабінету.
 
3. Оптимальний варіант посадки психолога і клієнта:
а) один навпроти одного і дещо навскоси;
б) один навпроти одного;
в) поряд;
г) як зручно клієнтові.
 
4. Консультативна бесіда включає:
а) один етап;
б) два етапи;
в) три етапи;
г) чотири етапи.
 
5. Тривалість прийому, під час якого і відбувається бесіда, у більшості випадків становить:
а) 10-15 хв.;
б) 30-60 хв.;
в) 1 годину;
г) 2 години.
6. Початок консультативної бесіди може тривати до:
а) 1 хв.;
б) 5 хв.;
в) 15 хв.;
г) 25 хв.
 
7. Етап розпитування клієнта здебільшого триває:
а) 5 хв.;
б) 10 хв.;
в) 25 хв.;
г) 1 годину.
 
8. Етап корекційного впливу здебільшого триває:
а) 5 хв.;
б) 10 хв.;
в) 25 хв.;
г) 1 годину.
 
9. Етап завершення бесіди може тривати до:
а) 1 хв.;
б) 5 хв.;
в) 10 хв.;
г) 15 хв.
 
10. При зустрічі консультанту рекомендується:
а) зустріти клієнта сидячи за столом;
б) зустріти клієнта у дверях;
в) зустріти клієнта стоячи у глибині кабінету;
г) почекати, поки клієнт не привітається.
11. При знайомстві з клієнтом консультанту рекомендується:
а) назватися і запитати ім’я клієнта;
б) запитати ім’я клієнта, а потім назватися самому;
в) не запитувати імені клієнта, назвавши своє;
г) вести бесіду анонімно.
 
12. При переході до пояснення клієнтом своїх проблем  консультанту рекомендується використовувати репліки:
а) “Не бійтеся”, “Не напружуйтеся”, “Навіть якщо вам буде соромно говорити про щось, ви...”;
б) “Слухаю вас уважно”; “Розповідайте, що вас сюди привело”; “Розповідайте те, що вважаєте важливим самі, а якщо мені щось потрібно буде дізнатися, я вас сам запитаю, якщо раптом у цьому виникне необхідність”;
в) “У нас обмежений час, тому давайте перейдемо до справи”; “Постарайтеся розповідати коротко і швидко”;
г) “Розкажіть мені про ваші проблеми”; “Чому ви вирішили відвідати консультацію?”.
 
13. Перша фаза етапу розпитування має на меті:
а) дати зрозуміти клієнту, що його уважно слухають;
б) “розговорити” клієнта;
в) направити розповідь клієнта у необхідне русло;
г) пояснити клієнту причини його проблем.
 
14. Найбільш ефективний спосіб підтримки контакту з клієнтом на етапі розпитування:
а) емоційні реакції;
б) постійна підтримка репліками;
в) відсторонене слухання;
г) емпатичне слухання.
 
15. На етапі розпитування варто дотримуватися принципу:
а) неприйняття концепції клієнта;
б) прийняття концепції клієнта;
в) активізації клієнта;
г) включеності у бесіду.
 
16. На етапі розпитування питання консультанта повинні бути:
а) чіткими, передбачати конкретну відповідь;
б) розпливчастими, давати клієнту змогу говорити про будь-що;
в) конкретними і однозначними, передбачати відповіді “так” або “ні”;
г) широкими, стимулювати клієнта на розповідь.
 
17. Структурування бесіди дозволяє:
а) ефективніше використати час консультації;
б) полегшити роботу консультанту;
в) полегшити сприйняття бесіди клієнтом;
г) досягти стереотипного методу ведення бесіди.
 
18. Найпростіший спосіб впливу на корекційному етапі бесіди:
а) акцентування протиріч у розповіді клієнта, переформулювання і реструктурування його навколишньої реальності за допомогою коментарів;
б) доведення клієнтові його неправоти шляхом демонстрації науково-літературних даних;
в) прямі рекомендації щодо зміни поведінки клієнта;
г) посилання у рекомендаціях на власний досвід.
 
19. Завершення етапу психокорекційного впливу відбувається, якщо:
а) відповідь клієнта дійсно свідчить про нове бачення ситуації;
б) консультант завершив усі необхідні маніпуляції;
в) якщо у свідомості клієнта з’явився структурований ланцюжок минулих і майбутніх подій;
г) клієнт говорить, що він усе зрозумів.
20. На етапі завершення консультативної бесіди консультанту необхідно:
а) залучити клієнта до повторного відвідування;
б) пояснити клієнтові, що його проблема вичерпана, тому звертатися до консультації більше не треба;
в) попередити, що звертатися до інших консультантів після роботи з одним вже не можна;
г) ухвалити спільне рішення про те, що контакти продовжаться ще один або декілька разів.
 
21. Про повторну зустріч рекомендується домовлятися:
а) по телефону;
б) за попереднім записом;
в) тільки за бажання клієнта;
г) одразу на етапі завершення бесіди.
 
22. Прощаючись із клієнтом, необхідно:
а) провести його до дверей;
б) побажати успіхів;
в) провести до дверей і сказати кілька теплих обнадійливих слів;
г) попросити клієнта повідомити очікуючим, що консультант звільнився.
 
23. Якщо прийом пройшов не досить вдало, рекомендується:
а) швидше закінчити прийом, щоб не травмувати клієнта;
б) обговорити з клієнтом причини його невдоволення успіхів;
в) пояснити, що на наступній консультації все буде інакше;
г) пояснити, що клієнт повинен позитивно сприймати результат консультації.
 
24. Мова консультанта у процесі консультативної бесіди повинна:
а) демонструвати знання консультанта у професійній сфері;
б) бути насиченою професійними термінами  виразами;
в) бути максимально включеною у розповідь клієнта, бути наближеною до особливостей його мови;
г) бути дуже красивою, містити прийоми риторики і пафосу.
 
25. У процесі бесіди консультант не використовує наступні техніки:
а) альтернативні формулювання;
б) акцентування емоційних переживань;
в) використання інтерпретацій;
г) повторювання слів клієнта.
 
26. Засоби підтримки вербального контакту з клієнтом поділяють на:
а) постійні і змінні;
б) прямі і непрямі;
в) емоційні і стримані;
г) технічні і психічні.
 
27. Невербальні реакції клієнта у процесі бесіди:
а) найкраще контролюються свідомістю;
б) найменше контролються свідомістю;
в) не контролюються свідомістю;
г) контролюються виключно підсвідомістю.
28. До сфер невербального контакту у процесі бесіди відносять:
а) контакт очей, вираз обличчя, позу тіла, тон і гучність голосу;
б) контакт очей, вираз обличчя, позу тіла;
в) вираз обличчя і позу тіла;
г) жести, міміку, позу тіла.
 
29. У процесі бесіди консультант вирішує завдання:
а) сприйняття клієнта;
б) корекції поведінки клієнта;
в) діагностики проблем клієнта;
г) сприйняття, діагностики проблем клієнта і корекції поведінки.
 
30. Консультативна бесіда використовується як:
а) окремий і цілісний метод психодіагностичного і психокорекційного впливу;
б) частина загальної методики психодіагностичного обстеження;
в) єдиний метод роботи з тривожними клієнтами;
г) аналітичний метод у складі проективних методик.
 
Ключ до тесту
 
№ питанняВідповідь№ питанняВідповідь
1в16г
2г17а
3а18а
4г19в
5в20г
6б21г
7в22в
8б23б
9б24в
10б25г
11а26б
12б27б
13б28а
14г29г
15б30а
Фото Капча