Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Консультативна бесіда як основний метод роботи консультанта

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Організація консультативної бесіди
2. Структура консультативної бесіди
2.1. Початок бесіди
2.2. Розпитування клієнта
2.3. Проведення психокорекційного впливу
2.4. Завершення бесіди
3. Технологія ведення бесіди
3.1. Прийоми ведення консультативної бесіди
3.2. Вербальний і невербальний контакт з клієнтом під час бесіди
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

У сучасному світі все більше уваги приділяється питанням забезпечення процесу всебічного індивідуально-професійного розвитку людей. Однією зі складових частин цього забезпечення виступає соціально-психологічна робота, спрямована на створення оптимальних соціально-психологічних умов, формування і поліпшення морально-психологічного клімату в колективах, організацію психологічної допомоги і психологічної освіти людей. На практиці оформилися такі види психологічної допомоги, як психологічна терапія, психологічна корекція і психологічне консультування. Аналіз специфіки сучасного контингенту і виникаючих у людей психологічних труднощів показує, що найбільш прийнятною формою психологічної допомоги на сьогодні є психологічне консультування.

Основним методом роботи консультанта, безперечно, є бесіда. Консультативна бесіда, з одного боку, - це метод одержання даних на основі вербальної комунікації, з другого - діагностичний метод, який дає змогу отримати інформацію про внутрішні процеси, суб'єктивні переживання і особливості поведінки людини, які не можуть бути виявлені за допомогою об'єктивних методів. І, нарешті, бесіда - це особливий психотерапевтичний засіб встановлення контакту.

У якості основних теоретичних підходів психологічного консультування виступають такі наукові напрямки, як глибинна психологія (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Е. Берн й ін.), біхевіористичний напрямок (А. Еолліс), гуманістичний напрямок (Р. Перлз, К. Роджерс, В. Франкл, Д. Морено), однак у всіх напрямках ключовим методом роботи консультанта є бесіда. У сучасній психології консультативна бесіда як основний вид психологічної практики розглядалася у роботах Ю. Е. Альошиної, А. А. Бодальова, Г. В. Бурменської, Ф. Є. Василюка, П. П. Горностая, А. С. Гусєвої, В. Г. Зазикіна, Г. І. МарасановаА. Н. Моховикова, Р. С. Немова, Н. Н. Обозова, А. С. Співаковської, В. B. Століна, Т. А. Флоренської та ін.

Особливо, з точки зору аналізу теоретичних аспектів ведення бесіди, слід відзначити працю Альошиної Ю. Е. “Индивидуальное и семейное психологическое консультирование”, у якій представлено сучасні підходи до ведення і структурування консультативної бесіди.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: Академический проект, 2001. - 480 с.
 2. Алешина Ю.Е Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - Изд. 2-е. - М.: Независимая фирма "Класс", 1999. - 208 с.
 3. Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование. - М.: Редакционно-издательский центр Консорциума "Социальное здоровье России", 1993. - 172 с.
 4. Алешина Ю.Е. Специфика психологического консультирования //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 1994. - №1. - С.22-33.
 5. Бельская Е.Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное пособие. - Обнинск: ИАТЭ, 1998. - 80 с.
 6. Блазер А., Хайм Э., Рингер Х., Томмен М. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход, - М.: Независимая фирма "Класс", 1998. - 272 с.
 7. Бондаренко О.Р. Умное незнание психолога-консультанта: Из опыта подготовки психологов-консультантов //Журнал практического психолога. - 1998. - №7. - С. 54-58.
 8. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. - СПб.: Питер, 2001. - 304 с.
 9. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. - Киев: Вища шк., 1996. - 192 с.
 10. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. - Киев: Наукова думка, 1995. - 128 с.
 11. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. - СПб.: Издательство "Речь", 2001. - 352 с.
 12. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования как самостоятельного метода психологической помощи //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 2000. - №3. - С. 11-17.
 13. Капустин С.А. Границы возможностей психологического консультирования //Вопросы психологии. - 1993. - №5. - С.50-56.
 14. Копьев А.Ф. Диалогический подход в психологическом консультировании и вопросы психологической клиники //Московский психотерапевтический журнал. - 1992. - №1. - С. 33-48.
 15. Копьев А.Ф. Особенности индивидуального психологического консультирования как диалогического общения:. - М., 1991. - 18 с.
 16. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования /Пер. с лит. - М.: Академический проект, 1999. - 239 с.
 17. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. - М.: Смысл, 1998. - 109 с.
 18. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Изд-во Апрель пресс, ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. - 256 с.
 19. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - СПб: Издательство "Питер", 2000. - 464 с.
 20. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: В 3-х книгах. Книга 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. 3-е издание. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 632 с.
 21. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование (методическое пособие). - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. Ассоциация лекторов. Центр прикладной психологии,1993. - 49 с.
 22. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты. /Ред. и сост. У.С. Сахакиан. Пер. с англ. - М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 624 с.
 23. Спиркина Е.А. Подготовка психотерапевтов и психологов-консультантов (проблемы адаптации западного опыта) //Психологический журнал. - 1994. - №6. - Т.15. - С. 121-127.
 24. Флоренская Т.А. Диалог как метод психологии консультирования (духовно ориентированный подход) // Психологический журнал. - 1994. - №5. - С. 44-55.
3660
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).