Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контроль і ревізія кошторису видатків на прикладі Рівненського управління меліоративних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Мета, завдання, об’єкт та предмет аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків
2. Джерела інформації для аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків
3. Фактичний контроль
4. Документальний контроль
5. Вивчення банківських операцій
6. Аудит розрахунків з підзвітними особами
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 
Вступ: 

Актуальність теми. Здійснення аудиторської діяльності на території України регулюється Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22. квітня 1993 р. за № 3125-ХІІ (з наступними змінами та доповненнями).

Рішенням Аудиторської палати України (АПУ) від 18 грудня 1998 року № 73 затверджено 32 національні нормативи аудиту, що врегульовують вимоги до аудиту, його мету, принципи договірних відносин із замовниками, планування, інформаційне та методичне забезпечення перевірок, методику збирання та формулювання доказів, порядок складання аудиторських висновків та звітів, дотримання спеціальних умов проведення аудиту.
Вимоги до аудиторської діяльності поділяються на дві групи: етичні та методологічні.
Методологічні принципи можуть в окремих випадках мати необов’язковий характер. Обов’язковий чи рекомендаційний характер методологічних принципів регламентується конкретними нормативами аудиту.
Етичні професійні вимоги:
- незалежність;
- об’єктивність;
- компетентність;
- конфіденційність;
- доброзичливість.
Методологічні вимоги:
- обгрунтованість аудиторських доказів, а також оцінки систем внутрішнього контролю;
- доцільність вибору методики і техніки аудиту, визначення критеріїв значущості й достовірності, дотримання методики оцінки ризику та вибіркової перевірки даних;
- аналіз інформації та формулювання висновків, відповідальність за зроблений висновок, дотримання порядку його документального оформлення;
- взаємодія аудиторів;
- обгрунтування використання результатів роботи іншого аудитора або спеціаліста іншої галузі, повне інформування клієнта;
- контроль за якістю роботи аудитора.
Аудитор зобов’язаний бути чесним і відвертим у виконанні професійних послуг та інформування клієнтів. Під час проведення аудиту він повинен неупереджено оцінювати факти на підприємстві замовника та на підприємствах, які зацікавлені в його роботі. Одним із факторів забезпечення об’єктивності є незалежність аудитора.
Аудитор повинен дотримуватися принципів конфіденційності інформації, отриманої від клієнта, і не розкривати її третій стороні без його дозволу, крім випадків, передбачених законодавством.
Сьогодні більшість підприємств стикаються з проблемами, які суттєво ускладнюють їх діяльність, що обумовлюється безліччю фінансових та економічних питань, на які керівництву необхідно достатньо швидко реагувати і приймати правильне рішення. Проігнороване або неправильно вирішене питання може викликати фінансові проблеми, банкрутство підприємства тощо.
У зв’язку з цим процес управління вимагає від керівництва не лише турботи про поточні проблеми, але і вміння дивитись у майбутнє з метою передбачення кризових ситуацій у процесі господарювання.
Оскільки досягнути бажаного прибутку можна лише чітко спланувавши господарську діяльність підприємства, це і обумовлює вибір даної теми курсової роботи.
Мета курсової роботи полягає у розкритті сутності операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків на підприємстві.
Об’єктом написання курсової роботи є Головне управління статистики у Рівненській області, створене у 1939 р. Адреса Головного управління статистики: м. Рівне, вул. Короленка, 7.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бутинець Ф.Ф., Усач Б. Ф., Виговська Н. Т., Петренко Н. І., Шигун М. М. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. – Житомир: ПП “Рута”, 2001.
 2. Декрет кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.92 р. № 13-92.
 3. Загородній А. Г., Корягін М. В., Єлісєєв А. В., Полякова Л. М. Аудит: теорія і практика. – Львів, 2004.
 4. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125-ХІІ.
 5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 р. № 996-ХІV.
 6. Закон України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” від 20.12.2001 р. № 2905-ІІІ.
 7. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.
 8. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.
 9. Кольга В. Д., Парпалига М. Д. Аудит в Україні. – К.: літера, 1998. – 384 с.
 10. Кулаковська Л. П. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
 11. Лабынцев Н. Т., Ковалёва О. В. Аудит: теория и практика: учебное пособие. – М.: ПРНОР, 1999. – 208 с.
 12. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 352 с.
41
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.