Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Адміністративне право" №АдмП-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Ціна: 
60 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. На що спрямовані заходи реформування виконавчої влади?
  2. Етапи реформування територіального устрою
  3. Дати визначення поняття «податкоспроможність територіального колективу». Дати визначення поняття «середня податкоспроможність»
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Деякі питання організації роботи щодо реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: розпорядження Президента України від 23 грудня 2010 р. № 1203-рп. – http://www.president.gov.ua/ news/198696.html
  2. Про оптимізацію системи центральних виконавчої влади : указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 // Урядовий кур’єр від 14 грудня 2010 р. – № 234.
  3. Рішення Ради регіонів щодо реформи державної влади в Україні та підготовки і прийняття Державного бюджету України на 2011 рік: Електронний ресурс / Офіційне Iнтернет представництво Президента України. – 23.12.2010. – Режим доступу. – http://www.president.gov.ua/news/ 19019.html?PrintVersion.
  4. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами IV міжнар. наук.-практ. конф., 1 - 2 черв. 2007 р., Луцьк: у 2 т. Т. 1 / Уклад.: Т.Д. Климчук; І.М. Якушев. - Луцьк, 2007. - 506 с.
  5. Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 10 груд. 2010 р., Донецьк / Ред.: В. М Бесчастний; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Донец. юрид. ін-т. - Донецьк, 2010. - 372 с.
  6. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, 19 - 20 берез. 2010 р. / Ред.: І.Я. Коцан; Уклад.: О.В. Жишко; А.М. Сур’як; І.Ф. Урина; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во асп. і студ. - Луцьк, 2010. - 583 с.
  7. Присяжнюк А.Ю. Фінансові потоки в інноваційній діяльності: теоретичний аспект / А.Ю. Присяжнюк // Інвестицій: практика та досвід. – 2007. – № 21.– С. 28-30.
4867
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).