Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Актуальні проблеми сучасної психології" №АППс-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
60 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Формування психологічної культури особистості
 2. Системний підхід в сучасній психології
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Барабанщиков В.А. Идея системности в психологии: пути развития // Психологический журнал. – Том 29. – 2008. – №1. – С. 5-31.
 2. Боришевський М.Й. Дорога до себе: Від основ субєктності до вершин духовності. – К., 2010. – 416 с.
 3. Ганзен В. А. Системные описания в психологии. - Л.: Из-во Ленингр. ун-та, 1984. - 176 с.
 4. Колмогорова Л. С. Становление психологической культуры школьника / Л. С. Колмогорова // Вопросы психологии. – 1999. – №1. – С. 83–1.
 5. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень. – К.: Кондор, 2008. – 190 с.
 6. Кузьмин В. П. Исторические предпосылки и гносеологические основания системного подхода / В. П. Кузьмин // Психологический журнал. – 1982. – Т.3. – № 3. – С. 3-14.
 7. Ломов Б. Ф. О системном подходе в психологии / Б. Ф. Ломов // Вопросы психологии. – 1975. – № 2. – С. 31-45.
 8. Обозов Н. Н. Психологическая культура взаимных отношений / Н. Н. Обозов. – М.: Знание, 1986. – 48 с.
 9. Подшивайлова Л.І. Методологічні переваги використання аксіоматичного підходу в психологічних дослідженнях особистості / Педагогічна освіта: теорія і практика. – К., 2010. – № 2 (14). – С. 76-80.
 10. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 204 с.
 11. Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти: Навчально-методичний посібник [За ред. В. В. Рибалки]. – К.: ІПППО України, 2005. – 298 с.
 12. Чепелєва Н. В. Психологічна культура майбутнього вчителя / Н. В. Чепелєва.. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1989. – 32 с.
4355
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).