Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Автоматизація робочих місць" №АРМ-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Факсимільний зв’язок та його апаратура, комп’ютерні факсимільні системи як складова АРМ
  2. Автоматизація ведення документів з фінансових розрахунків бюджетною установою
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 214 с.
  2. Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук Т. В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: підручник для навчання студентів ВНЗ / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-ге видання., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
  3. Лучко М.Р., Хорунжак М.Н. Організація інформаційних систем і технологій обліку в бюджетних установах. Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавець Стародубець В.О., 2002. – 178 с.
  4. Писаревська Т.А. та ін. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці. – К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.
  5. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 244 с.
  6. Сушко Д.С. Застосування комп’ютерних технологій у ході проведення аудиту балансу // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2006. - № 2 (36). – С.116-122
  7. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку. дод. тираж. – К.: КНЕУ, 2004. – 187 с.
5690
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).