Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Банківське право" №БанП-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Поняття та правові засади організації системи міжбанківських розрахунків в Україні
 2. Нормативно-правове регулювання міжбанківських розрахунків в грошовій одиниці України
 3. Правове регулювання міжбанківських розрахунків в іноземній валюті
 4. Законодавчі підстави і умови безспірного стягнення, безакцептного списання та арешту коштів банків
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000  № 2121-III, остання редакцiя вiд 24.11.2009. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.
 2. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999  № 679-XIV, остання редакцiя вiд 24.11.2009. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14.
 3. Господарський Кодекс України вiд 16.01.2003  № 436-IV, остання редакцiя вiд 24.02.2010. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.
 4. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV, остання редакцiя від 05.11.2009. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 5. Інструкція НБУ №10 «Про порядок регулювання і аналіз діяльності комерційних банків» вiд 14.04.1998  № 141, редакцiя вiд 27.03.2009. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0323-98.
 6. Банківська справа: Навчальний посібник /За ред. проф. Р. І. Тиркала.- Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314 с.
 7. Банківське право України: навч. Посібник за заг.ред. А.О. Селіванова- К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000. - 240 с.
 8. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. - 3-тє вид. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 928 с.
 9. Кучерявенко. М.П.Банківське право: Навч посібник. - Х:Торсінг. - 1999. - 276 с.
4875
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).