Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Безпека бізнесу" №БезпБ-000002

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Форми розкрадання майна. Відмежування майна від суміжних складів злочинів та порушень правил приватизації
  2. Виготовлення, збут та використання підроблених державних та недержавних цінних паперів
  3. Загрози економічній безпеці регіону
  4. Відповідальність за викрадення комерційної інформації в Україні
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III, поточна редакцiя вiд 05.05.2011 р.: [Електронний ресурс]: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14.
  2. Адміністративна відповідальність в Україні: курс лекцій / С.Д. Подлінєв; Одес. нац. юрид. академія. - О.: Юрид. л-ра, 2008. - 648 c.
  3. Герасимчук З.В. Економічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення / З.В. Герасимчук, Н.С. Вавдіюк. – Луцьк: Надстир'я, 2006. –244 с.
  4. Мішина І.Г. Ризики економічної безпеки та їхня класифікація. / Торгівля і ринок України: Темат. збірник наук. праць з проблем торгівлі та громадського харчування.  Вип.15, Т.1./ Голов. ред. О.О. Шубін. - Донецьк, ДонДУЕТ, 2003.  - С. 238-244.
  5. Фінансова безпека України: макроекономічний аспект управління / Н.А. Гринюк // Пробл. науки. - 2009. - № 10.
  6. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Ф.Л. Жорін; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2003. - 209 с.
11692
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).