Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Безпека бізнесу" №БезпБ-000003

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Штучне підвищення і підтримання високих цін та зговір про фіксування цін
 2. Елементи та складові системи правового захисту комерційної таємниці підприємства
 3. Принципи побудови системи заходів безпеки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV, поточна редакцiя вiд 19.04.2011 р.: [Електронний ресурс] - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=435-15.
 2. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001  № 2341-III, поточна редакцiя вiд 09.05.2011 р.: [Електронний ресурс] - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14.
 3. Шевелева Т. Правові аспекти регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею, в проекті Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю» // Інтелектуальна власність. - 2008. - №7. - С. 9-15.
 4. Марущак А. Науково-практичні аспекти збереження комерційної таємниці на підприємстві / А. Марущак // Юридичний радник. - 2006. - №2(10). - С. 35-38.
 5. Клименко П.М. Інформація як об'єкт інтелектуальної власності, що потребує охорони // Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України: Зб. Матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 16-17 травня 2001 року. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - С.283-289.
 6. Гетманцев Д.О. До питання про правовий режим комерційної таємниці за законодавством України / Д.О. Гетманцев // Адвокат. - 2008. - №5(92). - С. 14-15.
 7. Топалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Топалова Л. Д.; Донецьк. Інститут економіко-правових досліджень НАН України. - Донецьк, 2006. - 34с.
 8. Прядко Д. Комерційна таємниця під охороною / Д. Прядко // Юридичний журнал. - 2004. - № 3. - С. 34-37.
 9. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. Монографія / [Кириченко О.А., Сідак В. С., Лаптєв С.М. та інші]. – К.: УЕП «КРОК», 2008. – 401 с.
11693
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.