Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Цивільна оборона" №ЦО-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Ціна: 
55 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Сили і засоби цивільної оборони деяких зарубіжних країн (Росія, США)
  2. Оцінка хімічної обстановки. Розрахувати глибину, ширину та площу зони хімічного забруднення

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 

 

  1. Безпека в надзвичайних ситуаціях та цивільна оборона: Навч. посіб. / Л.В. Порядочний, В.М. Заплатинський; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. - 301 с.
  2. Стеблюк М. Цивільна оборона: Підручник/ Микола Стеблюк,. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Знання-Прес, 2003. - 455 с.
  3. Цивільна оборона. Розділ: Оцінка радіаційної обстановки: Навч. посіб. / Л.Р. Ниник; Укр. держ. акад. вод. госп-ва. Каф. охорони праці і екології в буд-ві. - Рівне, 1998. - 124 с.
  4. Цивільна оборона: Навч. посіб. / І.М. Миценко, О.М. Мезенцева. - Кіровоград: Кіровогр. район. друк., 2003. - 402 с.
  5. Цивільна оборона: Підруч. / О.П. Депутат, І.В. Коваленко, І.С. Мужик. - 2-е вид., доповн. - Л.: Афіша, 2001. - 336 с.
  6. Шоботов В. М. Цивільна оборона: Навчальний посібник/ В. М. Шоботов; М-во освіти і науки України, Приазовський держ. техн. ун-т. -2-ге вид. перероб.. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 436 с.

 

1204
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).