Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Цивільне право" №ЦивП-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Ціна: 
50 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Як правильно вивести одного засновника ТзОВ і ввести іншого? Як бути у випадку, коли частка засновника не змінюється? Змінюється з 40% на 60% статутного капіталу? Засновники - фізичні особи.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 17.01.2015 [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/2755-17
 5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII, редакція від 14.05.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV, редакція від 01.01.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/755-15
 7. Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин : Рекомендації Вищого господарського суду України від 28 грудня 2007 року № 04-5/14 // Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 1. - С 22-42.
 8. Щодо виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю : Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 22 вересня 2003 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua.
 9. Щодо роз'яснення порядку виходу із товариств з обмеженою відповідальністю : Лист Державного комітету України з питань регуля-торної політики та підприємництва № 2-222/3824 від 20 червня 2001 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua.
 10. Андрєєва О. Б. Господарське право України: навч. посіб. [для студ. юрид. ВНЗ]: [у 2 ч.]. Ч. 2 / О. Б. Андрєєва, О. П. Гетманець, І. І. Гришина, Ю. М. Жорнокуй, А. С. Загородній; ред.: О. П. Гетманець, Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло. - К., 2013. - 398 c.
 11. Борисова В. І. Цивільне право: підручник: у 2 т. Т. 1 / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. - Х.: Право, 2014. - 655 c.
 12. Бошицький Ю. Л. Цивільне право України. Загальна частина: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. Л. Бошицький, Р. Б. Шишка, О. Р. Шишка, І. Р. Шишка; НАН України, Київ. ун-т права. - Київ: Ліра-К, 2013. - 759 c.
 13. Кібенко О. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю : проблемні питання та практичні рекомендації / О Кібенко, А. Залеська // Українське комерційне право. - № 12. - 2012. - С. 20.
 14. Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: монографія / В. М. Кравчук. - Л.: Край, 2009. - 288 с..
 15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. - Т. 2 / 
 16. О. О. Кот, Т. В. Боднар, С. І. Шимон, О. О. Отраднова, С. М. Бервено. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 1117 с.
10657
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).