Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Екологія" №Еко-000005

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Атомна енергетика: негативні та позитивні наслідки для екології
  2. Вплив природних катастроф на населення України
  3. Вплив хімічних речовин на ракові захворювання
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Авраменко Н. Л. Екологія: навч. посіб. / Н. Л. Авраменко, С. Я. Цим-балюк; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Вид. 2-ге, зі змінами та допов. - Ірпінь: НУДПСУ, 2011. - 251 c.
  2. Бардов В. Г. Основи екології: підруч. для студ. фармац. ВНЗ та фармац. ф-тів мед. ВНЗ IV рівня акредитації / В. Г. Бардов, В. І. Федоренко, Е. М. Білецька, С. В. Вітріщак, Л. І. Власик; ред.: В. Г. Бардов, В. І. Федоренко. - Вінниця: Нова Кн., 2013. - 421 c.
  3. Заморов В. В. Основи екології: довід. для студ. класич. ун-тів / В. В. Заморов, Б. Г. Александров, І. Л. Рижко, Н. І. Бєлєнкова, О. Б. Куцин; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О.: Одес. нац. ун-т, 2012. - 115 c.
  4. Мислюк О. О. Основи хімічної екології: навч. посіб. / О. О. Мислюк. - К.: Кондор, 2012. - 659 c.
  5. Некос А. Н. Екологія людини: підручник / А. Н. Некос, Л. О. Багрова, М. О. Клименко; МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - 2-ге вид. - Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 283 c.
  6. Соломенко Л. І. Загальна екологія: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 3-тє вид., випр. і доповн. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 293 c.
  7. Франчук Г. М. Урбоекологія і техноекологія: Навч.-метод. посіб. / Г. М. Франчук, В. М. Ісаєнко, О. І. Запорожець; Нац. авіац. ун-т. - К., 2004. - 199 c.
12163
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).